Skulder ved skulder

– Hold denne stillingen sammen med nordmennene! Ordren til britene er klar: Kjemp skulder ved skulder med norske Heimevernssoldater.

Under intens ildgivning fra fienden, reorganiserer løytnant Will Thacker infanteritroppen sin.

Enhetens hans tilhører Royal Irish Regiment, men er utvidet med en tropp fra Nord-Østerdal heimevernsområde. Området inngår i Opplandske HV-distrikt 05 – kjent som «Birkebeinerdistriktet».

Denne formiddagen fortsetter den norske brigaden fremrykkingen sørover. Ved tettstedet Elvål i Østerdalen har enheter fra den britiske brigaden, ispedd birkebeinere, gått i stilling på et jorde like sør for broen. Skulder ved skulder gjør briter og nordmenn sitt beste for å sinke angriperne.

– Jeg ser hvordan mine soldater hever seg ganske mange hakk når de skjønner hvem de skal løse oppdrag sammen med.
– Audun Strand, troppssjef HV-05

Under NATO-øvelsen Trident Juncture får allierte nasjoner viktig erfaring med å øve sammen, skulder ved skulder.


Imponert

I fremste linje utveksler løytnant Will Thacker informasjon med sin norske kollega i HV-05 troppssjef Audun Strand.

Strand har sin militære utdanning fra Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag med påfølgende plikttjeneste i 2. bataljon i Brigaden i Nord-Norge. I tillegg utenlandstjeneste med to kontingenter i Kosovo. Og siden Heimevernet. Han er intet mindre enn imponert over britenes profesjonalitet og er glad for samarbeidet.

– Det er en utrolig artig opplevelse å ha en miksa tropp. Dette er jo uvanlig for oss i Heimevernet. Men vi lærer mye. Jeg har blant annet vært til stede på ordremøter både på kompaninivå og troppsnivå i den britiske enheten, og disse gjennomføres særdeles profesjonelt.

Løytnant Strand mener at britenes profesjonalitet virker inn på nordmennene, når den miksede enheten gjør seg klar til strid.

– Jeg ser hvordan mine soldater hever seg ganske mange hakk når de skjønner hvem de skal løse oppdrag sammen med. Dette er jo en helt annen setting enn skytebanetjeneste på Tynset med egne HV-soldater som markører.

– NATO-øvelsen har derfor gitt langt mer uttelling enn jeg hadde håpt på forhånd, understreker læreren fra Koppang lenger nord i dalføret.

 

 

aktuelt_2179_kjemperskuldervedskuaktuelt_2179_kjemperskuldervedskuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18047https://youtu.be/BPI3KX2IHCY


Situasjonsforståelse

Men, hva synes løytnant Will Thacker om samarbeidet med Heimevernets lokale kvinner og menn?

– Det har selvsagt en effekt på bakken å kunne forsterke forsvaret av dette stedet og helt essensielt for å øke forsvarsevnen vår.

– Videre er lokalkunnskapen særdeles verdifull. De er lommekjente og får informasjon fra lokalbefolkningen, noe vi benytter i operasjonene, poengterer løytnanten.

Interessant

De to geværmennene Erling Nesteby fra Tynset og Erland Østgård fra Tolga synes det er spennende å samarbeide med NATO-kolleger.

– Vi snakker om alt fra hva slags utstyr de har til hvor de opererer utenlands. Det er interessant å høre soldatenes historier, forteller billakkerer Nesteby og ingeniør Østgård.

Lokalkunnskap

Nils Eide er sjef for Heimevernet nord i Østerdalen. Kapteinen er ikke i tvil om verdien av å operere sammen med en utenlandsk avdeling over flere dager.

Trident Juncture blir en snakkis i Nord-Østerdalen heimevernsområde

– Jeg var i utgangspunktet svært spent på hvordan dette skulle gå; det at norske HV-soldater skulle samarbeide med yrkessoldater. Etter min mening har dette fungert veldig bra. HV-området har lært mye, både av planlegging, stridsteknikk og taktikk. Og sist, men ikke minst har jeg som sjef fått tilført mye kunnskap personlig, fremhever kapteinen, som til daglig er gårdbruker i Tolga.

– På den annen side er jeg godt fornøyd med hvordan vi bruker lokalkunnskapen vår til å bygge et godt situasjonsbilde for våre allierte samarbeidspartnere.

– Oppsummert vil jeg si at vi kan leve lenge på øvelsen, og etter hvert som erfaringene synker inn hos den enkelte, tror jeg Trident Juncture blir en snakkis i Nord-Østerdalen heimevernsområde i ettertid.


Publisert 5. november 2018 08:48. | Sist oppdatert 5. november 2018 10:59.