aktuelt_1869_kraftinvesteringundeaktuelt_1869_kraftinvesteringundehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2724/media/PubImages/212A.JPG

Kraftinvestering under vann

De opererer skjult, og de er helt sentrale i forsvaret av Norge. Nå får Forsvaret nye ubåter som sikrer kampkraft til sjøs.

​Ula-klassen har sikret norske farvann i snart 30 år, men fra midten av 2020-årene skal de erstattes av fire nye ubåter. Investeringen blir Sjøforsvarets største noensinne, og Forsvarsmateriells største prosjekt til nå. Det er Forsvarsmateriell som står for anskaffelsen, og som håndterer det meste av prosjektet.

For sjøfartsnasjonen Norge vil de nye ubåtene sikre fortsatt kampkraft til sjøs.

– Ubåt-investeringen er viktig for Norge, fordi vi med vår strategiske geografiske plassering er avhengige av å ha noen militærstrategiske ressurser som kan brukes om den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle kreve det. Ubåter er definitivt en slik strategisk ressurs, sier flaggkommandør Thomas T. Wedervang, sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter.

Ubåtene gir viktig støtte til flere deler av Fors­varet. Blant annet er ubåtene en uvurderlig støtte for spesialstyrkene, som kan dykke ut fra ubåten og ta seg ubemerket til målet. De nye ubåtene får også økt overvåknings- og etterretningskapasitet.

– De får vesentlig lengre rekkevidde, større utholdenhet og kan være mye lenger under vann. De nye ubåtene får også bedre evne til å oppdage og identifisere overflatefartøyer og ubåter på betydelig lengre avstander enn tidligere, sier Wedervang.

 

 

Nye ubåterNye ubåter<p><span><span><span></span></span></span></p><h2 class="forsvaretElement-H2"></h2><span><span><span><ul><li>Norge skal kjøpe fire nye ubåter som skal erstatte dagens seks ubåter i Ula­klassen.</li><li>Regjeringen har valgt Tyskland som strate­gisk partner, og Norge skal sammen med den tyske anskaffelses­organisasjonen anskaffe seks nye ubåter – to tyske og fire norske.</li><li>Ubåtene er basert på designet til den tyske 212A­ ubåten og har arbeids navn 212 Common Design. Den første leveres i 2025, og prosjektet avsluttes i 2032.</li><li>Prosjektet har en kost­nadsramme på 41 milliarder kroner. Dette inkluderer også usikkerhetsavsetning.</li></ul></span></span></span><p></p>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=80

Publisert 1. november 2017 10:32..