Kunsten å være områdesjef

Da NATO skulle holde tidenes militærøvelse i Norge, skjønte Børge Wilhelmsen at han måtte handle raskt.

​Det er kaldt denne februardagen i Dombås, men major Børge Wilhelmsen lar seg ikke påvirke nevneverdig. De siste 23 årene har han hatt base på her Dombås, hvorav 14 år som sjef for Nord-Gudbrandsdal heimevernsområde. I tillegg til jobben ved Heimevernets skole- og kompetansesenter. Erfaringen kom godt med da NATO besluttet å holde sin største øvelse på flere tiår – midt i teigen hans. Tusener av utenlandske soldater, og tunge militærkjøretøy på smale, glatte, norske veier.

Det manglet ikke på utfordringer, og Wilhelmsen visste at han måtte ha med seg sivilsamfunnet for å klare det. Allerede sommeren 2016 – over to år før øvelse Trident Juncture – var han på plass i Nord-Gudbrandsdal regionråd og informerte om hva som ventet. Responsen var heller laber.

– Lyset var på, men det var ingen hjemme, ler Wilhelmsen og legger til:

– Øvelsen var så langt unna at de ikke tok dette innover seg.

«Lyset var på, men det var ingen hjemme. Øvelsen var så langt unna at de ikke tok dette innover seg.»


Snakket to språk

Da er det bra at Wilhelmsen ikke gir opp så lett. For han er en ja-person, engasjert og ivrig, snakker med alle. Typisk tromsøværing. I alle år har han fra tid til annen stukket innom kommune, lensmann og brannvesen i området. Bare for å slå av en prat, ta en kaffe og vise ansikt. Og nå ble disse møtene enda viktigere. Et lite år før øvelsen tok han kontakt med Fylkesmannen i Innlandet, og da begynte ballen for alvor å rulle. Det husker seniorrådgiver Gro Taraldsen i Fylkesmannens avdeling for beredskap og samfunnssikkerhet.

– I begynnelsen snakket vi to forskjellige språk. Forsvaret sitt, og det sivile sitt, sier Taraldsen.

Men samarbeidet utviklet seg, og fra februar 2018 etablerte de jevnlige møter via Skype. I møtene deltok etater som helse, legevakt, politi, kommuner, veivesenet – og Heimevernet. Etter hvert gikk det opp for alle hvilket kjempearbeid som lå foran dem. Det var store ting som helse- og veiberedskap, til små ting som at betalingsautomatene på legekontorene ikke aksepterte utenlandske betalingskort.

– I løpet av Trident Juncture-planleggingen fikk vi forsterket det å snakke sammen. Vi har fått en veldig åpen dialog med Heimevernet, og kan si fra til hverandre om ting, sier Taraldsen og legger til:

– Nå må vi sørge for å opprettholde og videreutvikle den gode dialogen.


Fra kald krig til varmt vær

Et tett samarbeid mellom Heimevernet og sivilsamfunnet er viktigere enn på lenge. Da jernteppet kollapset, gikk også luften ut av det norske totalforsvaret. Wilhelmsen har vært med på det hele.

– Da jeg første gang var områdesjef i 1991, hadde jeg tilgang til en bankboks med planer om hva vi skulle gjøre i tilfelle en invasjon. Siden forsvant det meste av beredskapen, men de siste årene har jeg sett at dette har bygget seg opp igjen med totalforsvaret.

Revitaliseringen av totalforsvaret skyldes ikke bare en mer spent sikkerhetssituasjon. Like viktig er klimaendringer, som legger stadig mer press på det norske samfunnet. Et ferskt eksempel er flommen i Skjåk i fjor høst. For midt under oppladningen til NATO-øvelsen, på Wilhelmsens eneste frihelg, ble kraftig snøfall i Jotunheimen erstattet av sommertemperaturer. Søndag 15. oktober fosset smeltevannet gjennom Ottadalen, og vannstanden økte raskt. Wilhelmsen så alvoret og sendte en tekstmelding til ordføreren i Skjåk og tilbød hjelp. To minutter etter ringte ordføreren tilbake og ba om hjelp. Wilhelmsen kastet seg i bilen.

– Da jeg kom til Skjåk, møtte jeg en masse koksgrå ansikter. Situasjonen var dramatisk, og det var vanskelig å ha kontroll, for vannet steg fort, forteller han.

Men heldigvis kan områdesjefen kriseberedskap, og han har tilgang på mannskap og utstyr. I løpet av dagen kom to helikoptre fra Forsvaret og bidro i evakueringen. Sivile etater og Forsvaret jobbet sammen på spreng, og etter et dramatisk døgn sank vannstanden betydelig.


Tre om Heimevernet

Trykk på bildene for å lese.
Haakon Bolstad

Politibetjent ved Dombås lensmannskontor– Heimevernet er tydelig til stede i bygda, og vi har et godt og tett samarbeid med dem. Øvelse Trident Juncture har forenklet dette samarbeidet, og det er mye takket være Børge.

Forsvaret er et mangehodet troll med mange å forholde seg til, så det er fint å bare kunne ringe Børge og få svar.

– Under Trident Juncture har vi fått gått opp noen stier som har vært nyttige. Det var få hendelser under øvelsen, godt hjulpet av at vi var heldige med været – men også god planlegging. Det var en fryd å se hvordan det gikk for seg, hvordan hele samfunnsstrukturen trådte i kraft med helse, landbruk, næring, kommune og skole.

– Det er viktig at vi nå holder liv i totalforsvaret. Ved en krisesituasjon er det også viktig at Heimevernet er på tilbudssiden og spør: «Hvem har behov for oss, hva er behovet og hva kan vi hjelpe til med?

Rigmor Bøe

Forvaltnings- og utviklingssjef i Lesja kommune– Heimevernet er gull verdt for lokalsamfunnet i form av kompetanse og mannskap. Børge Wilhelmsen har vært en link inn til Forsvaret for oss, og uten en engasjert områdesjef ville ting blitt mye tråere, sier Bøe.

Under planleggingen av Trident Juncture synes hun det var nyttig med en som hadde et blikk godt utover kommunegrensene.

– Vi fikk også komme inn hos Heimevernet og se hva de kan bidra med av utstyr og kjøretøy. For oss var det en aha-opplevelse at dette var tilgjengelig for oss.

– Under øvelsen fikk vi også mer forståelse av hva totalforsvaret var, og hva slags ansvar kommunene har i en krisesituasjon. Vi ser absolutt behovet for å ha en dialog med Heimevernet. Derfor er det viktig at Heimevernet deltar i det kommunale beredskapsrådet, spiller på lag og snakker med oss og andre sivile myndigheter.

Åge Tøndevoldshagen

Brannsjef for Lesja og Dovre brannvesen– Heimevernet er en viktig sparringspartner for oss. De har bidratt ved flere hendelser, blant annet ved flommer, leteaksjoner samt vakt og sikring. I slike situasjoner er Heimevernet uvurderlig for det sivile.

– Vi er i en brytningstid der vi har gått fra kald krig og til klimaendringer. For meg som brannsjef tenker jeg ikke på hva Heimevernet kan tilby, jeg tenker heller: «Hva trenger jeg?» Deretter spiller jeg det inn til Børge, så går han videre med det.

– Det er fint å kunne møtes over en kaffe, det er da de gode ideene kommer. Det trenger ikke være så formelt eller stort, bare møt opp og slå av en prat.


Beredskap over en kaffe

Gro Taraldsen hos Fylkesmannen trekker frem Skjåk-flommen et kroneksempel på hvor viktig det er at Heimevernet er «på» når det trengs.

– Kommunene vet ikke alltid hva Heimevernet kan stille med i en krisesituasjon. Børge var mellommannen som fikk hanket inn Forsvarets ressurser, sier Taraldsen.

Hun mener det er viktig at Heimevernet og områdesjefene er til stede i lokalsamfunnet, blir kjent med kommunene og deler den informasjonen de kan.

– Under flommen i Skjåk kontaktet Heimevernet selv kommunen og sa de kunne hjelpe. Å være på tilbudssiden er viktig. Når noe skjer, ta kontakt og tilby hjelp, sier hun.

Kommunene vet ikke alltid hva Heimevernet kan stille med i en krisesituasjon.
Gro Taraldsen, Fylkesmannen Innlandet

Taraldsen sier det produseres mye god beredskap over et uformelt møte eller en kaffekopp.

– Det er viktig at Fylkesmannen har kjennskap til hva Heimevernet driver med og når de øver. Vi har også informasjon som er viktig og nyttig for dem, blant annet har vi god oversikt over hva sivile etater trenger for å dekke befolkningens behov ved en krise.


– Del alt du kan

Selv om Børge Wilhelmsen er vant til å snakke med lokalsamfunnet og sivile etater, ble Trident Juncture en virkelig prøve. Underveis lærte han også mye.

– Mitt beste tips er å dele all informasjonen du har, og gi informasjon i god tid. Ikke sil noe bort, så får mottakeren heller sjalte ut det de ikke trenger. Da slipper du å havne i en situasjon der noen plutselig sier: «Dette har ikke du sagt noe om», sier han.

Underveis i Trident Juncture fôret han 15–20 aktører med jevnlig informasjon. Det var folkemøter, møter med lokalpressen, og daglige kolonnemeldinger til politi, kommune og veivesen. Det ble mye tekstmeldinger og telefoner.

– Like før øvelsen telte jeg gjennom alle tekstmeldinger og samtaler jeg hadde tatt den dagen. Av 106 samtaler og tekstmeldinger var to av dem private, humrer Wilhelmsen.

Men det bar frukter, for samarbeidet er med sivile myndigheter er tettere enn noen gang.

– Heimevernet er sivilsamfunnets dør inn til Forsvaret, og Trident Juncture har gitt oss en god anledning til å revitalisere det gamle totalforsvaret. Nå skal vi fortsette dette tette samarbeidet.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2286_kunstenaavaereomraadfakta_116_heimevernet/heimevernet/media/PubImages/SHV_KYP_Bundle_Brendefur140513_01.JPGHeimevernetHeimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4 500 soldater til beredskapsorganisasjonen vår.aktuelt_2286_kunstenaavaereomraadhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7144


Publisert 26. april 2019 10:35.