aktuelt_1991_laereravhverandrepåhaktuelt_1991_laereravhverandrepåhhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=12587/media/PubImages/Troppssjefskurs 1.jpg

Lærer av hverandre på HV-kurs

Anders Ustad og Gøril Bentås tar lederutdanning i
Heimevernet. Det de lærer på troppssjefskurset kommer til nytte både militært og sivilt.

​På Værnes garnison utdannes nye troppssjefer til Trøndelag og Hålogaland HV-distrikter. Trøndere og nordlendinger får påfyll av teori i en uke. Den påfølgende uken skal tilbringes utendørs for å prøve seg i praksis, med erfarne veiledere som støtte. 

Inne i klasserommet er det forelesninger, men mest samtaler. Kursdeltakerne lærer ledelse av hverandre. De har variert bakgrunn, både sivilt og militært. Her deles all denne lederkompetansen. De framtidige troppssjefene presenterer, diskuterer og reflekterer. 

 – Det er mye å lære fra de andre her. Jeg sitter stadig og tenker: «Oi, det var lurt, det der hadde jeg ikke tenkt på». Dessuten er det godt å høre at det er lov til å mislykkes; at det er flere som har gjort de samme feilene. Vi lærer av dem og går videre, sier Gøril Bentås fra Brønnøysund. 

– Så langt har dette vært et kjempebra kurs. Jeg liker både måten det gjennomføres på, og instruktørene. Men vi lærer kanskje vel så mye av å utveksle erfaringer med hverandre, sier Anders Ustad.

Anders var soldat i Luftforsvaret i 2006, gikk befalsutdanning på Værnes og jobbet deretter som befal i Luftforsvaret i to år. Han har vært midlertidig troppssjef i Orkla HV-område siden 2016. Gøril er nyutdannet bioingeniør, og hun var lagfører i vakt- og sikringstropp i Hæren i 2013. Foreløpig er hun også lagfører i Heimevernet. Så hvorfor dette kurset? 

– Jeg ble sendt på grunnkurs lederskap rett etter overføring til Heimevernet, og områdesjefen min oppfordret meg til å søke troppssjefskurs. 

For Anders var det ganske opplagt: For å fortsette å være troppssjef, må han ha dette kurset. Anders Ustad er leder både i Heimevernet og i den sivile jobben hvor han er teamleder for 50 ansatte i industribedriften Elkem Thamshavn. 

– Jeg synes jeg lærer mye på kurset som er nyttig både militært og sivilt. Man blir mer bevisst dette med delegering og ansvarliggjøring, for eksempel viktigheten av å lede via lagførerne. 

– Men det er vel stor forskjell på militært lederskap og ledelse i det sivile? 

– Noe forskjell er det selvsagt, men ikke så mye som folk flest tror. Jeg har tatt med meg mange erfaringer fra Forsvaret inn i den sivile jobben. Begge steder handler det om å behandle folk riktig og å være en lagspiller. Du må få med deg folk.

Publisert 11. april 2018 13:41.. Sist oppdatert 12. april 2018 09:42.