Lærlingrekruttene klare for tjeneste

Nærmere 500 ungdommer har i dag avsluttet sin rekruttperiode på Kjevik og Madla. Blant dem er 101 lærlinger som skal ha læreperioden sin i Luftforsvaret. 

Den grunnleggende soldatutdanningen (GSU) er gjennomført og lærlingene skal videre på nytt tjenestested. Blant de 600 lærlingplassene som finnes i Forsvaret blir de unge søkerne selektert ut fra motivasjon, faglig kompetanse og fysisk form. På tjenestestedene er det fokus på et godt arbeidsmiljø, utvikling og nulltoleranse for mobbing og trakassering.

– Lærlinger er veldig viktig, og enda viktigere er de for Forsvarets styrkestruktur. De må være motiverte, og ha et sterkt ønske om å bidra i Forsvaret, sier sjefssersjant Christian Aage Olsen.

Forsvaret er en stor bedrift som trenger arbeidskraft på lik linje med alle andre bedrifter. Skolesjef ved Luftforsvarets Spesialistskole, oberstløytnant Per Kristian Kirkbakk, forteller at lærlingene kommer inn med en relevant og faglig kompetanse som de vil utvikle videre, og være med å løse viktige oppdrag for Luftforsvaret. 

– Det er også viktig for sivilsamfunnet at lærlingene får gjennomført læretida si. Dette gjør at vi får en god synergieffekt, sier oberstløytnant Kirkbakk.


Forsvaret som lærested

Maila Pettersen Mathisen er en av rekruttene som søkte seg inn i Forsvaret som lærling. Hun hadde lenge ønsket seg inn i Forsvaret, og så på dette som en svært god mulighet til å gjennomføre førstegangstjenesten samtidig som hun tar fagbrev. Mange av de tekniske lærlingene forteller at de ser for seg en karriere i Forsvaret.

– For meg føltes det trygt å velge Forsvaret som lærested. Det er mye fordi samarbeidet mellom Forsvaret og skolen jeg gikk på, i Bardufoss, var veldig bra, sier Maila Pettersen Mathisen, som er avionikerlærling.

Første møte med militæret

Selv om lærlingene nå skal tjenestegjøre på Bell 412, Hercules C-130J og F-35, som tekniske lærlinger, måtte de først gjennom GSU. Rekruttene gikk fra å være enkeltpersoner til å måtte tenke «oss». Dette er en del av den fellesskapsfølelsen som utgjør et godt soldatmiljø.

– Vi er alle forskjellige, men det er viktig å se hverandre og spille hverandre gode, sier Magnus Sangro, som er flyfaglærling.

Martin Eggen (flyfaglærling) og Ingrid Marielle Høiseth (flyfaglærling) sier seg enige i at det samarbeidet de har opplevd her på rekruttskolen er helt unikt. De har også lært om Forsvarets kjerneverdier, nemlig respekt, ansvar og mot.

– Første gang vi tok på uniform følte vi oss som en ordentlig gruppe. Da var vi ikke lenger på besøk, og det føltes mer ekte, sier Magnus Sangro og Martin Eggen.


Inngangsportalen

Det ikke alle tenker på er at rekruttskolen ofte er starten på en karriere i Forsvaret. Her vil man også få opprettet et nettverk rundt om i landet på de forskjellige basene. Rekruttskolen er derfor en møteplass og en felles inngangsportal til Luftforsvaret. Her legger de unge rekruttene grunnlaget for militære ferdigheter, og lærer inn en standard som de tar med seg til neste tjenestested.

Nå skal lærlingrekruttene på spesialiseringskurs rettet mot det systemet de skal jobbe på under sin læringsperiode. Dette blir holdt på Kjevik, landets sørligste militære base.

– Et av de viktigste momentene vi har her på Kjevik, er å ha «soldaten i fokus», sier skolesjefen Per Kristian Kirkbakk.

Skolesenteret skiller seg ut fra andre militære baser ved at hovedfokuset er utdanning. Kirkbakk forteller at de ansatte er motiverte for å dele kunnskapen de har tilegnet seg ved andre avdelinger, og er opptatt av å ta vare på de vernepliktige. Troppssjef og vingsersjant, Kristian Hansen, mener det er viktig å gi en god start på og forståelse for det militære liv.  

– Mange rekrutter er veldig forsiktige når alt er nytt, men bare etter et par dager, hvor de har fått på seg uniform, begynner de å skjønne og føle på at det er en trygg plass å lære og å utvikle seg, sier troppssjefen.  


I dag hadde rekruttene sin siste oppstilling på rekruttskolen, hvor det ble markert at de unge soldatene har gått fra å være rekrutter til å bli flysoldater. Det ble tildelt priser, blant annet "beste rekrutt". Lærlingene skal tjenestegjøre på Luftforsvarets baser i hele Norge.


To år i Forsvaret


  • Luftforsvarets Skolesenter avdeling Kjevik er en åpen, kompakt og liten leir som gjør at det er enkelt å samarbeide på tvers av avdelinger. 
  • I tillegg til grunnleggende soldatutdanning (GSU) og grunnkurs vakthold og sikring, har Kjevik nivåutdanning på grunnleggende og videregående spesialistkurs, og utdanning av tekniske personell. 
  • Lærlingtiden i Forsvaret, som inkluderer førstegangstjenesten, varer i to år.
  • Forsvaret har rundt 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. Blant disse er avionikerfaget, flymotormekanikerfaget, kontor- og administrasjonsfaget, mediegrafikerfaget og kokkfaget.


Publisert 9. september 2020 18:22. | Sist oppdatert 9. september 2020 18:44.