aktuelt_2414_likestillingsprisen2aktuelt_2414_likestillingsprisen2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20342Viseadmiral Elisabeth Natvig delte ut Forsvarets likestilling- og mangfoldspris 2019 til Major Svein Erik Vangen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret/media/PubImages/20190925tk_I6749.jpg

Mottok likestillings-og mangfoldsprisen

Forsvarets likestillings- og mangfoldspris for 2019 er tildelt major Svein Erik Vangen.

Vangen mottar prisen for sitt engasjement i forbindelse med Forsvarets deltakelse i Oslo Pride. Det var han som tok initiativet til å etablere Forsvarets stand på Oslo Pride, som nå har blitt et oppdrag gjennom Forsvarssjefens virksomhetsplan. 

Utdelingen ble gjennomført under Forsvarets likestillings- og mangfoldskonferanse, som i år ble holdt i Gamle Logen i Oslo onsdag 25. september.

Viktig for saken

– Jeg ble veldig overrasket og litt satt ut. Prisen er veldig viktig, og jeg tenker den er mest viktig for saken. Selvfølgelig er det hyggelig for meg som person også, men aller viktigst er det at saken får mer fokus med en slik pris, sier majoren, som til daglig jobber ved Utenlandsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter på Hamar.

Dette er viktig for å synliggjøre at vi er en offentlig etat som er til for alle- og at alle er velkommen hos oss.


I juryens begrunnelse heter det:

«Vangen får prisen på bakgrunn av sitt engasjement og banebrytende arbeid for Forsvarets deltakelse i Pride park og parade, som har bidratt til økt likeverd og mangfold.
Han har sørget for et positivt samarbeid mellom enheter i Forsvaret og eksterne etater, og bidratt til at Forsvarets mangfoldsarbeid er institusjonalisert. Han har med sin åpenhet og trygghet også vært en svært viktig rollemodell.»

 

 

aktuelt_2414_likestillingsprisen2aktuelt_2414_likestillingsprisen2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20340Forsvaret under Pride-paraden 2019. Foto: Hedvig A Halgunset/Forsvaret/media/PubImages/20190622_HAH8263 2.jpgEn ildsjel

Om sin egen rolle er den 51 år gamle majoren beskjeden.

– Jeg har vel vært en ildsjel uten å ha hatt en formell rolle, og noe jeg har tatt på meg selv opp igjennom årene, og det har vært naturlig ettersom jeg selv er homofil.

En velvillig sjef støttet ham da han første gangen kom for å be om penger og forklarte hvorfor Forsvaret bør ha en plass i den kjente Pride-paraden og parken.

­– Min daværende sjef Brigader Thoresen var positiv og støttet oss det første året. Mange trodde nok det var en ren rekrutteringsstand, men det er mer omdømmebygging for Forsvaret å være tilstede. Nettopp for å synliggjøre at vi er en offentlig etat som er til for alle, og alle er velkommen til oss.

Det er ventelister for å stå på stand, og i år var det rekordoppslutning i paraden.


De yngre har tatt over

De siste årene har han overlatt arrangementet mer og mer til de yngre kreftene i Forsvaret.

– Vi er nå i den situasjonen hvor det er ventelister for å stå på stand, og i år var det rekordoppslutning i paraden, sier Vangen stolt.

Årets konferanse har sett nærmere på begrepet mangfold, og hva det betyr for en organisasjon som Forsvaret. Vangen er ikke i tvil om at det ligger en styrke i et stort mangfold.

Han husker tilbake til da han selv ble selektert, hvor det var nærmest en mal på hvordan et befal og en offiser skulle være.

Like mennesketyper

– Det var noen spesifikke egenskaper man var ute etter. I Hæren var det gjerne å bære tungt og snakke høyt, og da blir det veldig mange like mennesketyper som tenker likt. Og man mangler de kreative sjelene som er flinke på andre ting.

 – Nå håper og tror jeg Forsvaret er mer åpen og søkende nettopp etter det mangfoldet, og at det ikke er en svakhet, men en styrke, med folk med forskjellige egenskaper, understreker prismottakeren.

Publisert 25. september 2019 11:17..