IMG_4076-kopiWEB2IMG_4076-kopiWEB2http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4076-kopiWEB2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1674Grenader Kristoffer Møllen jobber i Telemark bataljons sanitetstropp.

Livet som profesjonell soldat

I disse dager utlyser Forsvaret en rekke grenaderstillinger ved forskjellige avdelinger. Kristoffer er fulltidssoldat i Telemark bataljon. Vil du bli grenader, er søknadsfristen 2. mars.

Kristoffer Møllen (27) fra Trondheim har jobbet som grenader i Telemark bataljon på Rena i snart fem år. Han skulle i utgangspunktet tilbake til det sivile liv etter førstegangstjenesten, men etter årlige deltagelser i Heimevernet fant han Forsvaret stadig mer appellerende. Møllen, som opprinnelig studerte friluftsliv, jobber på et evakueringslag i sanitetstroppen.

– Jobben vår er å støtte de andre i bataljonen med sanitet. Vi kan støtte de på manøver ved å følge vår vogn bak deres vogn, eller vi kan støtte til fots hvis det skulle være noen mer urbane oppdrag. Stort sett støtter vi med utdanning og sanitet, sier Møllen.

SOLDAT PÅ HELTID

Som grenader har man flere oppgaver som går igjen i de forskjellige stillingene. Øvelser er gjerne svært omfattende og dekker alle ferdigheter en yrkessoldat må ha for å utøve optimalt.

– Man jobber som soldat på heltid, rett og slett. Vi øver på og trener oss opp til å være gode soldater, slik at vi er forberedte når vi får oppdrag utenlands eller innlands. Vi trener blant annet på stridsteknikk, skyting og sanitet. Det krever en del av en person, både fysisk og psykisk. Man må kunne bære tungt utstyr og ha en utholdende form, men også ha det psykiske overskuddet når det først smeller, sier Møllen.

Han forteller videre at han har lært mye gjennom sin stilling i Telemark bataljon. I tillegg til å bli en dyktig soldat, får han også erfaring fra det sivile helseapparatet.

– Man blir psykisk sterk når det kommer ting brått på deg. Vi i sanitetstroppen er også vikarer for ambulansen i Oslo og Akershus, og når det oppstår situasjoner der, lærer man å handle raskt og riktig. Det resulterer i en veldig høy standard på soldatene, slår Møllen fast.

Saken fortsetter under bildekarusellen.

 

 

IMG_4137webIMG_4137webhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4137web.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1676Sanitetsbehandlere må takle et høyt stressnivå. Her bekjemper soldater fienden mens behandling pågår i området under sanitetsøvelse.
IMG_4114webIMG_4114webhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4114web.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1675Sanitetsøvelsen illustrerer blant annet behandling av brannskader.
IMG_4076-kopiWEB2IMG_4076-kopiWEB2http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4076-kopiWEB2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1674Grenader Kristoffer Møllen jobber i Telemark bataljons sanitetstropp.
IMG_4051webIMG_4051webhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4051web.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1673Soldater koordinerer neste steg under sanitetsøvelse.
IMG_4030webIMG_4030webhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4030web.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1672En skadd soldat får assistanse under Telemark bataljons sanitetsøvelse.


ALLSIDIG TJENESTE

Grenaderer er i all hovedsak profesjonelle soldater. Mange tjenestegjør mesteparten av tiden sin i Norge, men kan også utføre oppdrag i konfliktområder som Afghanistan og Irak. De har også årlige øvelser i utlandet, eksempelvis Latvia, Nederland eller Tyskland.

Livet som grenader innebærer helt klart en hektisk hverdag, og er ikke for hvem som helst. Likevel er det andre sider ved tjenesten som letter litt på trykket, i likhet med de fleste andre stillingene i Forsvaret er det sosiale samholdet en viktig del av tjenesten.

– Man blir veldig godt sammensveisa når man jobber såpass tett på hverandre til enhver tid. Utenom tjenestetiden arrangerer vi fester i regi av bataljonen og samlinger med tropper og kompanier. Alt fra private fester til gallaer hvor vi får på oss finstasen og gjerne ei vakker kvinne i armen. Jeg som sanitetsmann har også en litt spesiell rolle overfor de andre soldatene. Det er viktig at jeg er en sosial person som de kan være trygge på. Jeg skal potensielt redde livet deres, så tilliten må være der, avslutter grenaderen.


Les mer om mulighetene som grenader i Hæren her.

Publisert 20. februar 2015 14:12. av Sondre Lindhagen Nilssen, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:20.