Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 10. desember 2014.

 

 

Livvakter fikk medalje

Flere militære livvakttjenestemenn har fått medaljer for sin innsats i internasjonal tjeneste.

​Tirsdag 9. desember ble det holdt en lukket medaljeseremoni på Gamle Krigsskolen i Oslo for militære livvakttjenestemenn fra internasjonal tjeneste.

Brigader Anne Rydning, sjef ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL), talte under seremonien og delte ut medaljene. Utdelingen besto hovedsakelig av operasjonsmedaljen for tjeneste i Afghanistan.

– Forsvaret har tradisjoner for å vise takknemlighet ved å dele ut medaljer for utvist tjeneste. Statuttene for disse medaljene har ikke vært tilpasset til de militære livvaktene. Etter en endring i statuttene i 2011 og en presisering tidligere i år, har vi nå endelig fått mulighet til å tildele dere operasjonsmedaljen for Afghanistan, sa Rydning under talen.

En fortjent heder

For å motta denne medaljen må soldatene normalt ha tjenestegjort minimum 30 dager til sammen i et operasjonsområde. Endringen som er gjort for livvaktene, er at de kan akkumulere dager i løpet av et år. Dermed får de militære livvaktene som ofte reiser relativt hyppig inn og ut av et operasjonsområde en fortjent heder.

Livvakttjenesten er en relativt liten avdeling som spesialiserer seg innen en rekke fagfelt, både individuelt og som en enhet. Tjenesten går ut på å sørge for sikkerhet rundt viktige personer i Forsvaret og dets allierte i konfliktområder. Soldatene utøver solide ferdigheter som taktikk, våpenhåndtering, nærkamp, transport og sanitet.

– Soldatene i denne avdelingen får først og fremst gjøre noe de synes er givende. De vet konkret hva de skal bli dyktige i, og har frihet til å kunne utvikle sine ferdigheter samtidig som de utfører en svært viktig og meningsfull jobb, forteller kaptein Rune Andre Børstad, sjef ved Militær livvakt-avdelingen.


Holder et høyt faglig nivå

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsket også å uttrykke sin takknemlighet overfor soldatene, og sendte Rydning en melding som ble lest opp under talen.

– Jeg oppfatter dere som profesjonelle, seriøse og ser at dere holder et høyt faglig nivå. Dere har gitt meg den tryggheten jeg trenger for å løse mine oppgaver i områder der sikkerhetssituasjonen er utfordrende, sa forsvarssjefen.


Publisert 10. desember 2014 15:00. av Sondre Lindhagen Nilssen (tekst) og Mats Grimsæth (foto) . Sist oppdatert 28. juni 2016 10:20.