Et Sea King redningshelikopter flyr over et parkert Orion fly og et C-130J Hercules fly på Rygge flystasjon som del av en demonstrasjon / A Sea King SAR helicopter due to a demo flight at Rygge air station, flying over a Orion air craft and a C-130J HercuEt Sea King redningshelikopter flyr over et parkert Orion fly og et C-130J Hercules fly på Rygge flystasjon som del av en demonstrasjon / A Sea King SAR helicopter due to a demo flight at Rygge air station, flying over a Orion air craft and a C-130J Hercuhttp://forsvaret.no/media/PubImages/rygge_overtakelse_illustrasjon.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7627Et Sea King redningshelikopter flyr over et parkert Orion fly og et C-130J Hercules fly på Rygge flystasjon, som del av en demonstrasjon. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Rygge blir helmilitær

Flyplassen på Rygge driftes som en ren militær flyplass fra 1. november. Dette innebærer flere nyopprettede prosjektstillinger innenfor brann, redning- og plasstjeneste samt stillinger innen flyplassdrift.

​Luftforsvaret fikk i oppdrag av Forsvarsstaben om å kartlegge en minimumsløsning for drift av Rygge flyplass i starten av juli. Oppdraget ble gitt på bakgrunn av at Rygge Sivile Lufthavn AS har valgt å avvikle driften på Rygge flyplass fra 1. november 2016.

Bli​r kl​are

I dag opprettholdes flyplasstjenesten av Brann, redning- og plasstjenesteansatte (BRP) på Rygge sivile lufthavn. Luftforsvaret leier tjenester fra den sivile flyplassen, men vil fra november selv drifte flyplasstjenesten når flyplassen avvikler driften.

Sjef for Luftforsvarets base Rygge, oberstløytnant Lars Hjerpsted, sier at arbeidet så langt har vært innenfor tidsrammene.

– Vi jobber mot å bli klare til å håndtere militære flygninger og drift av flyplassen og løse de oppdragene vi får, sier Hjerpsted.

Utlysning av BRP- og flyplassdriftstillinger

I forbindelse med oppretting av minimumsløsningen på Luftforsvarets base Rygge, lyses det ut prosjektstillinger innenfor brann, redning- og plasstjeneste og stillinger innen flyplassdrift.

– Det er Forsvarets behov som er det avgjørende i tilsettingen av BRP-personell. Dette medfører at det hovedsakelig vil omdisponeres personell internt i Forsvaret, men eksterne søkere vil også bli vurdert, forteller oberstløytnant Reidar Ødegaard, omstillingskoordinator ved 139 luftving.

Videre forteller oberstløytnanten at BRP-personellet skal tilsettes i spesialistkorpset. De som skal tilsettes, må ha avtjent førstegangstjeneste, ha godkjent grunnleggende soldatutdanning (GSU) og tilfredsstille kravene for røyk- og kjemikaliedykkertjeneste.

Ivaretar ko​​mpetansen

Det viktigste for Luftforsvaret i denne prosessen, er at de ansatte blir godt ivaretatt og informert. Militært personell som er kvalifisert, og som ønsker tjenestested på Rygge, oppfordres til å søke.

– Vi er opptatte av å ivareta kompetansen vi har innad i organisasjonen. Derfor vil vi først og fremst disponere militært personell internt, forteller major Ronny Sandaker, stabsoffiser i Luftforsvarsstaben og tidligere avdelingssjef BRP.

Stillingene som​​ nå skal bemannes:

Én leder BRP (OR 7)
Tre brannvernbefal (OR 5–6)
Syv brannkonstabler (OR 2–4)
Flyplassoperativ sjef (major)
Tryggingsoffiser (kaptein)

Søknadsfr​ist 14. oktober.

​Ved interesse og nærmere informasjon om stillingene, kontakt sjef Luftforsvarets base Rygge: 

Oberstløytnant Lars Hjerpsted
Telefon: 69 23 87 00
E-post: lhjerpsted@mil.no

Søknaden sendes til:
Gøril Brose
HR rådgiver, 139 luftving
E-post: gbrose@mil.no

Publisert 5. oktober 2016 10:15. av Martin Mellquist. Sist oppdatert 5. oktober 2016 11:16.