aktuelt_2214_luftforsvaretsfoerstaktuelt_2214_luftforsvaretsfoersthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18372Fra venstre: Sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland, oberst (p) Knut Fossum, hans kone Elin Skjold Fossum og Luftforsvarets sjefssersjant Christian Aage Olsen. Foto: Onar Digernes Aase /media/PubImages/_U7A0853.jpg

Luftforsvarets første fortjenstmedalje

Luftforsvarets første fortjenstmedalje tildeles Knut Fossum for sin innsats i Forsvaret. Hans brennende engasjement har gitt Forsvarets lengstlevende veteraner en tydelig stemme.

Sjefssersjant Christian Olsen introduserte tildeling av fortjenstmedaljen som en anerkjennelse til dem som fortjener det. Verdighetsprinspippet ligger til grunn for tildelingen, og det er avgjørende at den tildeles en verdig mottaker for å sikre integriteten til medaljen.

– Jeg er litt tom for ord, men jeg er mest av alt stolt over at folk har skjønt hva jeg har forsøkt å formidle, sa Knut Fossum.

Pensjonert oberst Knut Fredrik Fossum har etter sin tjeneste i Forsvaret bidratt til at veteranene er blitt behandlet med verdighet, og at de har opplevd å få en rolle i Luftforsvaret, også etter å ha gått av med pensjon.

Fra venstre: Sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland, oberst (p) Knut Fossum, Luftforsvarets sjefssersjant Christian Aage Olsen. Foto: Onar Digernes Aase

– Ved å vise omsorg for alle veteraner, kombinert med en evne til å skape gode arenaer for formidling av deres historier, har Knut vært til stor glede og nytte for både Luftforsvaret og den enkelte veteran. Med den nevnte begrunnelse, vil jeg tildele Luftforsvarets første fortjenstmedalje til oberst (p) Knut Fredrik Fossum som jeg anser å være en særdeles verdig mottaker, sa sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i sin tale til Fossum.

Hemmeligheten bak suksess

Til stede i salen under generalenes julemiddag i Luftforsvaret, satt flere av Fossums gode kollegaer fra tiden i Forsvaret, og det er tydelig hvilken egenskap Fossum har brukt aller mest i sitt arbeid.

– Jeg føler på en ydmykhet over å ha klart å formidle mitt engasjement for å bringe videre Luftforsvarets historie og tradisjoner til den kommende generasjon, og ivareta Forvarets veteraner. Det har jeg gjort på min måte; med bruk av humør.

Som eksempel var han selvutnevnt adjutant for Luftforsvarets «grand old man», generalløytnant (p) Wilhelm Mohr, og sørget for å ivareta han på beste mulig måte i forbindelse med seminarer og tilstelninger. 

Sjef Luftforsvaret sa i sin tale til Fossum at hans innsats har gått langt utover det som er vanlig av engasjement etter endt avsluttet karriere i Forsvaret. Hans innsats har slik vært uvurderlig for ivaretakelsen av Luftforsvarets kultur, tradisjon og historie.

Henger høyt

Sjef Luftforsvaret ga også anerkjennelse til Fossums kone Elin Skjold Fossum, og takket for måten hun har støttet sin ektemann gjennom disse årene. Hun har vært Fossums støttespiller og ledsager igjennom mange år, og Fossum selv takket henne spesielt i mottakelsen av den symbolske medaljen. 

– Jeg deler denne medaljen kanskje mest av alt med damen som står ved min side, og som har tatt vare på meg gjennom 60 år, og det er jo en oppgave i seg selv, ler Fossum.

Tildelingen av Luftforsvarets fortjenstmedalje vil over tid favne et bredt spekter av personell som har gjort seg fortjent. Flere personer i og utenfor Luftforsvaret er allerede foreslått som mottakere av Luftforsvarets fortjenstmedalje. Sjef Luftforsvaret er imidlertid tydelig på at det ligger en spesiell annerkjennelse i den første medaljen. Derfor ble det utdelt én medalje, da for året 2018, og dette i Knut Fossums navn.

 

 

Luftforsvarets fortjenstmedalje Luftforsvarets fortjenstmedalje <ul><li>Luftforsvarets fortjenstmedalje er et viktig symbol på annerkjennelse og ble innstiftet og approbert av H.M. Kongen 22.mai 2017. </li><li>Medaljene tildeles av den respektive grensjef, og skal bæres på venstre side av brystet på rangert plass. </li><li>Medaljen kan tildeles norsk eller utenlandsk militært – eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats ut over det forventede for Luftforsvaret. Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke.</li><li>Luftforsvarets første fortjenstmedalje tildeles Knut Fredrik Fossum for sitt brennende og utrettelige engasjement for Luftforsvarets historie, med særlig ivaretakelse av Luftforsvarets veteraner fra andre verdenskrig. </li></ul><p></p><ul><li><strong>Innmelding av kandidater</strong></li><li>Ønsker du å melde inn en kandidat som du mener fortjener Luftforsvarets fortjenstmedalje, kan dette gjøres på to måter:</li><li>Hvis du er ansatt i Forsvaret, sender du en e-post til postboksen «Luftforsvarets dekorasjonsråd» på Fis Basis. Hvis du ikke er ansatt, sender du en ugradert mail til <a href="mailto:LDR@mil.no">LDR@mil.no</a></li><li>Innmeldingen av kandidater må som et minimum inneholde: <br>• Kandidatens navn, grad og funksjon<br>• En detaljert beskrivelse av hvorfor kandidaten blir innmeldt, inkludert forhold som har betydning for vurderingen <br>• Forslagsstillers navn, grad og funksjon  ​<br></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=90

Publisert 10. desember 2018 14:31. av Carmina Granly (tekst) og Onar Aase (foto), Luftforsvaret. Sist oppdatert 10. desember 2018 14:32.