aktuelt_2172_luftstyrkergjoernatoaktuelt_2172_luftstyrkergjoernatohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17988Et italiensk Typhoon Eurofighter. Foto: Trond Høyvik, Luftforsvaret/media/PubImages/2018-10-25_TRJE18_Bodø_Eurofighter ITA_6842.jpg

– Luftstyrkene gjør NATO tryggere

Luftforsvarssjefen sier luftstyrker er avgjørende for NATOs evne til å avskrekke motstandere og forsvare sine medlemmer. Det får de trent på under øvelse Trident Juncture.

​NATO-øvelsen Trident Juncture pågår for fullt – også i luften. Fredag var luftforsvarssjef Tonje Skinnarland og Trident Juncture-sjef James Foggo på besøk på luftforsvarsbase Bodø.

Herfra er norske F-16 i døgnkontinuerlig beredskap for NATO. Dersom et ukjent fly dukker opp i nærheten av norsk luftrom, er jagerflyene i luften i løpet av et kvarter for å identifisere ethvert ukjent fly. Oppdraget heter quick reaction alert (QRA) og er et viktig bidrag i NATOs tilstedeværelse i nordområdene. Det visste admiral Foggo å sette pris på:

– Jeg er veldig stolt og glad for å være i Norge, og ekstremt glad for at Norge er en så god venn og alliert, sier Foggo.

Komplekse operasjoner

Under storøvelsen er det ekstra høy aktivitet ved basen. Hver dag lander og letter fly fra mange av deltakernasjonene her. Flyene overvåker øvelsesområdet og støtter land- og sjøstyrkene i øvelsen. Også Ørland hovedflystasjon og Andøya flystasjon er viktige baser for de allierte luftstyrkene under Trident Juncture.

– Fra disse basene når vi enkelt ut til treningsområdene i Norge, Sverige og Finland, og nesten uten kommersiell flytrafikk. Det gjør at vi kan trene og utføre komplekse luftoperasjoner i røffe, nordiske vinterforhold, sier generalmajor Tonje Skinnarland.


– Gjør NATO tryggere

Under besøket fikk hun og Foggo se jagerfly fra mange av deltakernasjonene. Blant dem var kanadiske F-18, tyrkiske F-16, italienske Typhoon Eurofighter, franske Mirage 2000, svenske Jas Gripen og spanske F-18. Luftforsvarssjefen sier øvelsen allerede har vist at NATO leverer på sine kjerneoppdrag.

– Vi viser at vi kan trene hele spekteret av luftkapasiteter innad i NATO. Ved å samle alle her i Nord-Norge får vi verdifull trening, og vi gjør alle NATO-land tryggere ved å holde Trident Juncture 2018, sier Skinnarland.

I Norge kan vi trene og utføre komplekse luftoperasjoner i røffe, nordiske vinterforhold
Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland

Hun sier det er både et privilegium og krevende for Norge å være vertsnasjon, men så langt har hun fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra de andre deltakernasjonene.

– Det hadde ikke vært mulig å få dette til uten den formidable innsatsen soldater og ansatte i Luftforsvaret har lagt ned hittil. Jeg er stolt over å være sjefen deres, sier Skinnarland under besøket i Bodø.

troverdighet

Generalmajor Skinnarland takket også Foggo for lederskapet under øvelsen.

– Dere har vist oss at en flernasjonal NATO-styrke kan deployere og forsvare et medlemsland i en artikkel 5-operasjon. Det gir NATO troverdighet og viser for Norge og andre allierte at alliansen er beredt på svare på enhver trussel.

Publisert 2. november 2018 19:20. av Anders Fjellestad (tekst) og Trond Høyvik (foto), Forsvaret. Sist oppdatert 2. november 2018 19:22.