Mågerø takker for segMågerø takker for seghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Mågerø takker for seg.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6245James Bond-crewet ble så bergtatte av Mågerø at de filmet scener til «You Only Live Twice» på toppen av den militære kontroll- og varslingsstasjonen. Nå er kuplene borte, og i dag hadde stasjonen sin siste oppstilling.

​​​​​​Tekst: Jenny Gudmundsen, Luftforsvaret​ og Monique Watne, Forsvarets mediesenter

Siden 1947 har stasjonen på Mågerø levert kontroll og varsling for Luftforsvaret og Norge. Det var derfor en spesiell stemning under den siste oppstillingen torsdag 9. juni.

– Først og fremst vil jeg rette en stor takk til alle ansatte på Mågerø, fra alle avdelinger både i og utenfor 130 luftving, for en utrolig profesjonell og særdeles kompetent operativ leveranse over mange år. Dere har hatt en helt fantastisk stå-på-vilje, sa oberst Arvid Halvorsen i talen under hans siste oppstilling som luftvingsjef. 

Slutten på en epoke

​​​Siden Halvorsen trådte inn i stillingen som luftvingsjef i 2012, har han hele tiden visst at kontroll- og varslingsstasjonen skulle legges ned. 

‒ Det har hele tiden vært min jobb å legge til rette for nedleggelsen. Vi har derfor vært veldig bevisste på at vi skal gjøre vårt beste og jobbe til siste sekund. Det har vi bevist at vi klarer, sier luftvingsjefen. 

Store endringer har skjedd siden Halvorsen tok over. De vernepliktige har forsvunnet, og en del stillinger er ikke blitt besatt. Nedleggelsen ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2012.

– Nedleggelsen påvirker ikke bare de ansatte, men også deres familier og nære. Det er utvilsomt mye jeg tenker på, og det har ikke vært en lett oppgave å gjennomføre, sier Halvorsen. 

 

 

untitled-6untitled-6http://forsvaret.no/media/PubImages/untitled-6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6641Overflygninger: Under oppstillingen på Mågerø var det to overflyginger. Den første overflygingen var med en formasjon på fire fly; to F-16, ett C-130J Hercules og ett DA-20 Jet Falcon. Den andre overflygingen var med to Bell 412-helikoptre. Foto: Erik Røseid, Luftforsvaret
untitled-1-2-2untitled-1-2-2http://forsvaret.no/media/PubImages/untitled-1-2-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6639Historiske sjefer: Bjørn Svingen (74), til høyre i bildet, var den eldste av tidligere luftvingsjefer på Mågerø som var til stede under oppstillingen. Svingen var luftvingsjef i 1988-1989. Her står han sammen med den siste sjefen for 130 luftving, oberst Arvid Halvorsen. Foto: Erik Røseid, Luftforsvaret
untitled-3-2untitled-3-2http://forsvaret.no/media/PubImages/untitled-3-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6640Overlevering av fane: Fanen til Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole overleveres fra avtroppende stasjonssjef ved 130 luftving, oberst Arvid Halvorsen, til stasjonssjef 131 luftving, oberst Stig Jonny Haugen. Foto: Erik Røseid, Luftforsvaret

​​

O​PERATIVE TIL SISTE SLUTT

Til tross for vissheten om nedleggelsen, har 130 luftving levert godt. 

 Jeg tror det er en kombinasjon av godt felleskap som skapes av den enkelte, i tillegg til at det er et fint sted geografisk. Vi har hele tiden vært fremoverlent med en «we can do it»-holdning. Det tror jeg har vært en suksess, sier Halvorsen og illustrerer dette med at luftvingen for øyeblikket har kontroll- og varslingspersonell som deltar på Iceland Air Policing. 

Dette påpekte også generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Per-Egil Rygg, i sin tale under oppstillingen på Mågerø. 

​– Umiddelbart etter at vedtaket om å legge ned 130 luftving ble fattet av Stortinget, har ledelsen ved stasjonen vært klar på at stasjonen skal være operativ helt til dørene stenges. Dette arbeidet har lykkes. 130 luftving har vært operativ til siste slutt, sa generalmajor Rygg da han takket for innsatsen. ​

LUFTKONTROLL VIKTIGST ​

Det er 131 luftving i Sørreisa som tar over stafettpinnen og blir Forsvarets eneste kontroll- og varslingsstasjon. Alle ansatte med operativ utdanning er tilbudt videre jobb i kontroll- og varslingssystemet.

 I fremtiden skal vi ha én luftving med ansvar for kontroll og varsling – Luftforsvarets stasjon Sørreisa. For meg er det viktig at vi tar vare på det beste av kulturen fra Mågerø, som sammen med det beste av kulturen fra Sørreisa, vil skape en kontroll- og varslingsstasjon som leverer optimalt, sier generalinspektøren og legger til: 

 Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon og rivende teknologiske utvikling trenger vi et kontroll- og varslingssystem som ligger i forkant. Vi skal skape et femtegenerasjons luftforsvar, da er vi også avhengige av femtegenerasjons kontroll og varsling, sier Rygg.

 

 

Luftforsvarets kontroll og varslingsstasjon på Mågerø / Royal Norwegian Air Force control and report station at MågerøyLuftforsvarets kontroll og varslingsstasjon på Mågerø / Royal Norwegian Air Force control and report station at Mågerøyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/QRA.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6276Det er Mågerø eller Sørreisa som kontrollerer jagerflyene. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Varslingskontrollør Finn Erik Søbi/ Control manager Finn Erik SøbiVarslingskontrollør Finn Erik Søbi/ Control manager Finn Erik Søbihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Varslingskontrollør.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6277Varslingskontrollør Finn Erik Søby har vært igjennom mange omstillinger. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Luftvingsjef oberst Arvid Halvorsen / Station chef colonel Arvid HalvorsenLuftvingsjef oberst Arvid Halvorsen / Station chef colonel Arvid Halvorsenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Halvorsen ser mot kamera.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6309Her var det en gang plassert noen gigantiske kupler. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter


​​Agent 007​​​​​

Stasjonen har satt sitt preg på Mågerø og områdene rundt. Fram til 2006 var de store radarbeskyttende kuplene til stasjonen et kjent landemerke for forbiseilende. For ti år siden ble kuplene fjernet, men de er på et vis bevart for ettertiden – takket være James Bond. I 1967 inntok nemlig agent 007 Mågerøs kontroll- og varslingsstasjon i filmen «You Only Live Twice». Dermed fikk Mågerø sine elleve sekunders berømmelse.

Filmteamet ønsket å filme et toppmøte mellom amerikanske, sovjetiske og britiske agenter på et hemmelig hovedkvarter i det kalde nord, og de mente at snødekte Mågerø med de karakteristiske kuplene egnet seg perfekt til nettopp den scenen.

Nå er både kuplene og kontroll- og varslingssenteret snart historie. Men helt stille blir det likevel ikke på Mågerø. 

RES​ERVEKAPASITET

Selv om Norge går fra to til én kontroll­- og varslingsstasjon, har Stortinget også sagt at man må ha en reservekapasitet/-evne. Det ble i 2012 bestemt at det skal etableres et slikt luftoperasjonssenter på Reitan. Men en løsning er ennå ikke på plass, og kontroll- og varslingsanlegget på Mågerø vil derfor fortsette å bestå selv om luftvingen legges ned.

De rundt 120 stillingene på Mågerø vil fra 1. august være nede i rundt 50 stillinger.

‒ Omstillingen medfører at alle stillinger og militær aktivitet skal forsvinne fra Mågerø. I påvente av reserveløsningen, vil en mindre del av personellet som jobber med kontroll og varsling i fjellet, midlertidig bestå. Det vil også Cyberforsvaret og Programmeringssenteret. I tillegg vil vi ha nødvendig vakt og sikring, oppsummerer Halvorsen. ​

Publisert 9. juni 2016 16:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:29.