aktuelt_2503_maritimhelikoptervinaktuelt_2503_maritimhelikoptervinhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21245Oberst Hans Ole Sandnes, sjef for nasjonalt operasjonssenter (NAOC), ønsket lykke til med navnebyttet og veien videre for den maritime helikoptervingen på Bardufoss. Foto: Hedvig A. Halgunset/media/PubImages/20200129_HAH_0172.jpg

Maritim helikopterving etablert

Med eget maritimt fagseminar ble det markert at den nye maritime helikoptervingen på Bardufoss flystasjon er en realitet. Samarbeidet mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret blir enda tettere framover.

​Fra 1. januar i år har 139 luftving på Bardufoss skiftet til å være ny maritim helikopterving. Den nye helikoptervingen skal ha hovedfokus på maritime områder, der NH90-helikopteret på fregatt og kystvakt er sentralt.

Nye oppdrag

I tillegg til den maritime dreiningen, vil helikoptervingen opprettholde sine oppgaver i forhold til drift av flyplass, flyskole og økende alliert trening på Bardufoss flystasjon.

– Bardufoss har eksistert som militær flystasjon gjennom 82 år. I løpet av den tiden har vi vært gjennom mange omstillinger, ulike navn og ulike oppdrag og fokus. Nå er vi en maritim helikopterving, ett nytt kapittel. Verden er i endring og vi må tilpasse oss den. Fokus på nordområdene og havområdene gjør at vi får nytt fokus. Vi skal levere NH90 på Kystvakten og fregatt og skape ett tettere samarbeid med Sjøforsvaret, åpnet sjefen for den nye maritime helikoptervingen, oberst Eirik Stueland, fagseminaret med.

Fagdagen inneholdt flere bidragsytere. Professor Odd Jarl Borch, fra Universitet NORD, holdt  foredrag om beredskap i det maritime domenet. Sjøforsvaret var sterkt representert med juridiske utfordringer, fiske, antiubåtkrigføring og den historiske utviklingen i det maritime domenet. Det ble også holdt foredrag om utfordringene med nok teknisk kompetanse, der Forsvaret og KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services) nå samarbeider om å løse utfordringene med å få nok personell på teknisk side i framtida. 

 

 

aktuelt_2503_maritimhelikoptervinaktuelt_2503_maritimhelikoptervinhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21243F.v.: Petter Kammerhuber (FOH), Rolf Tverbakk, (Marinen); Eirik Stueland (sjef Maritim helikopterving); Odd Jarl Borch, (Universitet Nord), Erik Bøe (Marinen) og Petter Hellesen (Forsvarsmateriell)./media/PubImages/20200129_HAH_0275-1.jpg


Militær oppstilling

Tidligere på dagen var det oppstilling for de ansatte på den nye maritime helikoptervingen, der blant annet Luftforsvarets ledelse var til stedet.

– Gjennom å endre navn til Maritim helikopterving får vi understreket vingens hovedoppdrag og framtidige fokus: å utvikle Forsvarets maritime helikopterkapasitet til en pålitelig maritim ressurs.

Sammen skal vi sørge for at «Maritim helikopterving» blir et navn som hele Forsvaret vil forbinde med operative helikoptre, positiv utvikling og tett samvirke mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret, sa blant annet Hans Ole Sandnes, sjef Nasjonalt operasjonssenter (NAOC), i sin tale under oppstillingen.

Helikopter-forsinkelser

Sandnes snakket også om utfordringene som Forsvaret har hatt med NH90 de siste årene. Innfasingen er svært forsinket, og helikoptrene er vedlikeholdskrevende.

– Gjennom 2019 opplevde vi likevel en positiv utvikling. Vi gav god støtte til kystvakt, gjennomførte flere redningsoppdrag på land, deltok på øvelse Flotex og fikk oppløftende resultater på våre tester med sonar fra NH90, sa Sandnes.

 

 

aktuelt_2503_maritimhelikoptervinaktuelt_2503_maritimhelikoptervinhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21244Oberst Eirik Stueland skal lede den maritime helikoptervingen fra Bardufoss. – Vi er klare for nye oppdrag, meldte Stueland på fagseminaret og oppstillingen. Foto: Hedvig A. Halgunset/media/PubImages/20200129_HAH_0251.jpg


I løpet av 2020 skal NH90 kystvakthelikopteret meldes IOC (initial operational capacity). Det innebærer at  det oppnår en første operativ evne og kan begynne å løse enkelte oppdrag.

– I løpet av 2024–25 skal vi være fullt ut operative på både fregatt og kystvakt. Det er et ambisiøst mål, men vi jobber knallhardt for å klare det, sier Stueland, og fortsetter:

– Vi har trent i mange år på å bli operative på kystvaktskipene, og vi opererer jevnlig fra kystvaktskip med NH90 nå. Den erfaringen gjør at det vil gå kortere tid å bli operative på fregattene, sier Stueland.

En økning i aktiviteten

– Det blir ikke nedgang i aktiviteten på flystasjonen i Bardufoss, som mange har fryktet, men en økning av aktiviteten her, med fokus på NH90. Vi skal fortsette å bygge det sterke helikopterfaglige miljøet som er her på Bardufoss, avslutter maritim helikoptervingsjef, Eirik Stueland.

Publisert 30. januar 2020 16:00. av Stian Roen, Luftforsvaret.