– Et lyspunkt i en krevende periode

Det er en krevende tid for Sjøforsvaret. Natt til fredag var det imidlertid et lyspunkt da Sjøforsvaret mottok sitt helt nye logistikk- og støttefartøy, KNM Maud.

– Dette er en stor og historisk dag for Sjøforsvaret og hele det maritime Norge. Det er ikke hver dag vi overtar et nytt fartøy, sa stabssjef i Sjøforsvaret, flaggkommandør Øystein Wemberg under en seremoni i Sør-Korea fredag. Samtidig som han belyste en svært krevende periode for Sjøforsvaret.

KNM Maud skal i fremtiden utgjøre en helt ny logistikk- og støttekapasitet i Sjøforsvaret. Det moderne skipet er rustet for å kunne holde egne og allierte styrker etterforsynt med nødvendig drivstoff, proviant, ammunisjon, reservedeler og verkstedkapasiteter.

– KNM Maud vil øke Sjøforsvarets operative utholdenhet, og vil primært kunne bidra med viktig støtte til våre egne og allierte sjøstyrker, forklarer stabssjefen.

Vil du jobbe i Sjøforsvaret som spesialist eller offiser?

Skipet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og fartøyet kan operere i alle farvann over hele verden. KNM Maud kan også fungere som et kommandofartøy hvis en stab embarkerer for å lede sjømilitære operasjoner fra havet. Stabssjefen fremhever den meget gode helikopterkapasiteten til fartøyet, samt laste- og krankapasitet.

Fartøyet er forberedt for utrustning av en medisinsk kapasitet til å behandle opp til 48 pasienter, med egen operasjonssal, traumerom, overvåkning, CT-skanner og mange andre rom man kjenner fra et sykehus. Det gjør at fartøyet sekundert kan egne seg til å støtte til det sivile samfunn ved en krise eller katastrofe, humanitære operasjoner eller søk- og redningsoperasjoner (SAR).

Fakta om KNM «Maud»

Hangar

Det vil til enhver tid være plass til et operativt helikopter og et helikopter inne til vedlikehold. Fartøyet er tilpasset helikopteret NH90. I hangaren er det plass til to helikoptre og et verksted og vedlikeholds- og utstyrslager.

Besetning

Fartøyet har en besetning på rundt 50 offiserer og soldater.

Drivstoff

KNM «Maud» kan etterforsyne andre fartøy med drivstoff under fart, i åpent farvann. Dette kalles bunkring, eller Replenishment at Sea (RAS).

Dimensjoner

Dette blir Sjøforsvarets desidert største fartøy med en lengde på 180,7 meter, bredde på 25,9 meter og en deplasement på 26 260 tonn.

Kraftig kran

Fartøyet er utrustet med en laste- og lossekran med kapasitet på opp til 25 tonn.

Lastekapasitet

Dette fartøyet vil få en betydelig større lastekapasitet enn sine forgjengere. Det kan laste opp mot 40 konteinere på 20 tonn hver, og store mengder ammunisjon. Det kan også laste stridsbåter og kjøretøy.

Sykehuskapasitet

Fartøyet har god sanitet- og sykehuskapasitet, og kan ta imot nærmere 50 skadde på en gang.


VIKTIG NATO-BIDRAG

– Norge som en liten nasjon er totalt avhengige av våre allierte i NATO. Samtidig er vi avhengige av å aktivt bidra inn i alliansen, for å kunne forvente støtte tilbake dersom vi en gang skulle ha behov for det. Derfor må vi fortsette vårt langsiktige arbeid med å opprettholde Norges troverdighet i NATO, sa Wemberg.

– KNM Maud har en attraktiv logistikk-kapasitet, som også er etterspurt i NATO, så det vil bli lagt merke til at Norge nå har anskaffet et slikt viktig fartøy, som også kan brukes i alliansen eller i andre internasjonale operasjoner, forklarer Wemberg.

Godt samarbeid

Stabssjefen benytter anledningen til å berømme alt personellet som har jobbet både sent og tidlig i mange år for å fremskaffe KNM Maud. Spesielt berømmer han prosjektledelsen til Forsvarsmateriell (FMA) for svært godt arbeid, og han understreker at Sjøforsvaret er stolte av FMA og DSME-verftet i Korea som har fremskaffet denne formidable ressursen til Sjøforsvaret.

– Godt samarbeid mellom verftet, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret er en vesentlig og viktig del av denne anskaffelsen. En dyktig prosjektledelse på begge sider har betydd mye i denne prosessen. Det har i tillegg gjort at vi har fått et skip som passer våre behov og brukermønster, utformet i samarbeid med besetningen som har fulgt prosessen tett. Spesielt innen det skipstekniske, hvor brukerne selv har fått muligheten til å være tett på gjennom jevnlige besøk på verftet, berømmer Wemberg.

Fredag var det kontrèadmiral Bjørge Aase som på vegne av Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok KNM Maud. Forsvarsmateriell har stått for anskaffelsen og står har det formelle eierskapet, mens Sjøforsvaret nå har overtatt driftsansvaret.

 

 

aktuelt_2194_maudetlyspunktienkreaktuelt_2194_maudetlyspunktienkrehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18256Illustrasjon: Forsvarsmateriell/media/PubImages/maud_2.jpg


Oppøving og utrustning gjenstår

Skipet fikk fredag norsk flagg, og har nå en periode med oppøving og utrustning foran seg i Sør-Korea før skipet og mannskapet kan regnes som operativt. Marinens nye stolthet skal så seiles hjem i løpet av første kvartal 2019.  KNM Maud med besetning forventes å være fullt operativ i 2020.

KNM «Maud» er bygget ved det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), og hadde i 2013 en kontraktssum på 1,32 milliarder kroner. Skipet er det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje over fem ganger så stor som fregattene i Nansen-klassen.
Publisert 21. november 2018 10:33. | Sist oppdatert 22. november 2018 09:33.