aktuelt_2275_medaljer8mai2019aktuelt_2275_medaljer8mai2019http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19071/media/PubImages/_MG_1142 copy.jpg

Disse hedres med medalje 8. mai

På frigjørings- og veterandagen 8. mai vil 16 personer hedres med medaljer for sin innsats – i tjeneste for Norge.
Fra Kongen i statsråd ble det i dag besluttet å tildele noen av landets høyeste dekorasjoner til fem soldater. En person er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren, og fire er tildelt Krigsmedaljen. Personen som mottar St. Olavsmedaljen, samt tre av de som mottar Krigsmedaljen er skjermet personell. Den siste personen som er tildelt medalje i statsråd er Terje Bruøygard, som vil motta Krigsmedaljen for sin innsats i Irak i 2017–2018.

I tillegg har forsvarssjefen også besluttet å tildele dekorasjoner til ytterligere elleve soldater. Medaljene det dreier seg om her er Forsvarets medalje for edel dåd og Forsvarets innsatsmedalje, både med og uten rosett. Syv av disse personene er skjermet.

Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Disse dekorasjonene tildeles personer som gjennom mot og ledelse har gjort en innsats ut over det som forventes av Forsvarets personell. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid.

Medaljeseremonien vil bli gjennomført på Akershus festning som en del av markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai. Det blir en høytidelig seremoni på festningsplassen, som er åpen for alle, mens de skjermede soldatene mottar medaljene i en egen, lukket seremoni.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for medaljetildelingene:

Oberstløytnant Terje Bruøygard

Tildelt Krigsmedaljen for sin innsats i Irak i 2017–2018. 

Norske myndigheter besluttet å flytte det norske styrkebidraget fra Erbil til Anbar. Dette måtte skje så raskt som mulig, og 1. juni 2017 ble Task Force Telemark bataljon meldt klar. Etter ankomst Irak, startet Bruøygard straks å klargjøre styrkebidraget for det forestående oppdraget. Dette var en oppgave som krevde både stridsteknisk, taktisk og strategisk klokskap. Operasjonen for å slå ISIL som en territoriell aktør i Anbar ble ved flere anledninger fremskyndet, fra først å skulle starte våren 2018 til faktisk å starte høsten 2017. I denne prosessen var Bruøygard den viktigste bidragsyteren til at Norge kunne bidra i operasjonen. Det norske styrkebidraget er blitt beskrevet som en særdeles sterk bidragsyter i operasjonen. Styrkebidraget var under stadig beskytning av bombekaster, raketter og håndvåpen. I tillegg ble styrken utsatt for miner og improviserte sprengladninger.

Terje Bruøygard tildeles Krigsmedaljen for sitt lederskap og mot i forbindelse med operasjonen i Irak.


Eivind Hovin

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986.

Hovin kom seg selv ut av snømassene etter skredet i Vassdalen. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Hovin med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.

Hovin og Nymoen gjorde dette uten å vite om hverandre, og varslet om hendelsen uavhengig av hverandre.

Eivind Hovin tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.


Per Åge Nymoen

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986.

Kort tid etter skredet i Vassdalen kom Nymoen seg ut av snømassene. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Nymoen med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.

Nymoen og Hovin gjorde dette uten å vite om hverandre, og varslet om hendelsen uavhengig av hverandre.

Per Åge Nymoen tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.


Kommandørkaptein John Gunnar Refsnes

Tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Operasjon Recsyr i Syria i 2014, en operasjon med et meget krevende politisk og militærstrategisk bakteppe. Refsnes utmerket seg med ledelse og mot ved å ta særdeles vanskelige avgjørelser. Han tok ansvar ut over det forventede, ved å lede laget i å sikre lasten slik at resten av mannskapet ikke skulle bli eksponert. Refsnes viste faglig og moralsk integritet og bidro til å finne de beste løsningene for Forsvaret og den pågående operasjonen. 

John Gunnar Refsnes tildeles Forsvarets innsatsmedalje for lederskap og mot i en særdeles uvant og krevende situasjon som ingen i Forsvaret før eller senere har vært utsatt for.


Stabssersjant Truls Wennberg

Tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Afghanistan vinteren 2010. Wennbergs mot og snarrådighet i en hendelse i 2010 bidro til at hans avdeling løste oppdraget uten tap av liv. Hans initiativ, helhetsoversikt, offensive tankegang og vurderingsevne var denne dagen avgjørende for utfallet av stridskontakten samt operasjonen i sin helhet.

Truls Wennberg tildeles Forsvarets innsatsmedalje for mot i strid ut over det som kan forventes.


I tillegg til disse fem medaljemottakerne tildeles altså elleve medaljer til skjermet personell.
  • 1 St. Olavsmedaljen med ekegren
  • 3 Krigsmedaljen
  • 6 Forsvarets innsatsmedalje med rosett
  • 1 Forsvarets innsatsmedalje

 Fakta om medaljene

 

 

aktuelt_2275_medaljer8mai2019St. Olavsmedaljen med ekegren<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/stolavsmedaljen-ekegren.png" class="image" alt="" style="width:281px;" /><span class="caption">St. Olavsmedaljen med ekegren</span></span></span>​St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift, som under krig eller væpnet konflikt, på fremragende måte har utmerket seg ved tapperhet eller ledelse.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.</p>aktuelt_2275_medaljer8mai2019
aktuelt_2275_medaljer8mai2019Krigsmedaljen<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/krigsmedaljen.png" class="image" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Krigsmedaljen</span></span></span>​Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.<br></p>aktuelt_2275_medaljer8mai2019
aktuelt_2275_medaljer8mai2019Forsvarets medalje for edel dåd<p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/edeldåd.png" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Forsvarets medalje for edel dåd</span></span></span>​Forsvarets medalje for edel dåd kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje.<br></p>aktuelt_2275_medaljer8mai2019
aktuelt_2275_medaljer8mai2019Forsvarets innsatsmedalje<p>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/innsatsmedalje.png" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Forsvarets innsatsmedalje</span></span></span>Forsvarets innsatsmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Personen må ha utmerket seg ved tapperhet og mot, eller særlig stridsrelatert innsats, ut over det som normalt kreves. </p><p>Personell som har gjort en særlig fortjenstfull innsats kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.</p>aktuelt_2275_medaljer8mai2019

Publisert 22. mars 2019 12:04.. Sist oppdatert 22. mars 2019 12:06.