Midt ute på havet begynner gifttønnene i lasterommet å lekke

«Jeg er så utrolig stolt av deg!», sa eldstesønnen på telefon. Da skjønte kommandørkaptein John Gunnar Refsnes mer enn noen gang at han gjorde noe viktig for verden.

​Det er 17. mai 2014. Folkene om bord på det norske lasteskipet MS «Taiko» har markert nasjonaldagen med oppstilling, tale, tog og krone-is. Men det blir lite tid til videre feiring her ute på Middelhavet, like utenfor det krigsherjede Syria. Om bord har det norske skipet flere hundre tonn med syriske kjemikalier. De kan lages om til kjemiske våpen, nok til å ta livet av tusenvis av mennesker. Men nå lekker det væske fra nok en konteiner i lasterommet, og livsfarlige avgasser siver ut.

De er nødt til å utbedre skadene eller komme seg til land. Men ingen vil ta imot lasten når den lekker. «Taiko» er fanget på sjøen, med en livsfarlig last hvor kjemiske reaksjoner er i gang. Men med over 35 års erfaring fra Sjøforsvaret, vet kommandørkaptein John Gunnar Refsnes og teamet hans at det gjelder å holde hodet kaldt. Nå, fem år etter den dramatiske våren, hedres Refsnes med Forsvarets innsatsmedalje for jobben han gjorde.


Gasset befolkningen

Men vi skal først tilbake til 2013. I kjølvannet av den arabiske våren i 2011 kastes Syria ut i en blodig borgerkrig, og høsten 2013 skjer det som får hele verden til å reagere. TV-bilder viser døde barn og voksne, mens andre gisper desperat etter luft etter å ha pustet inn dødelige kjemikalier. Syriske myndigheter anklages for å ha brukt kjemiske våpen mot sitt eget folk, men nekter. De går likevel med på at FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) får hente ut landets registrerte 1300 tonn med ulike kjemiske komponenter og stridsmidler.

Dette skal hindre at uskyldige, syriske sivile skal rammes av noe liknende igjen, og operasjonen får navnet Recsyr (Removal of chemical weapons from Syria). Danmark og Norge melder seg til tjeneste, og Norge leier inn det sivile lasteskipet MS «Taiko», beskyttet av fregatten KNM «Helge Ingstad». «Taiko» og hennes danske søsterskip «Ark Futura» skal hente ut kjemikaliene fra den syriske havnebyen Lattakia og frakte den til ulike mottaks- og omlastningshavner.  «Taiko» skal levere sin del av lasten i Finland og USA for destruksjon.

– Uthentingen fra Syria skulle ta cirka to uker, forteller Refsnes.

Men sånn ble det ikke. To uker ble til et halvt år. Det første teamet gikk om bord i «Taiko»  desember 2013 og måtte etter hvert avløses. I begynnelsen av mars 2014 mønstrer den erfarne sjøforsvarsmannen og teamet hans på «Taiko».

 Les mer om ‭[2]‬

 

 

aktuelt_2302_medaljertforinnsatsiaktuelt_2157_martinvarmilitarnekt/aktuelt/martin-var-militarnekter-na-vil-han-gjore-forsvarskarriere/media/PubImages/20181027MVV_0003-kopi.jpgVar militærnekter, nå vil Martin gjøre forsvarskarriereMartin Boge Juvik var militærnekter. Men da han så hvilken innsasts Forsvaret gjorde i Recsyr, endret alt seg.aktuelt_2302_medaljertforinnsatsihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7193


Med verden som tilskuere

Refsnes har jobbet med sikkerhet og prosedyrer i en årrekke, og om bord på «Taiko» er han sjef for teamet som skal ivareta og sikre den dødelige lasten. Han skal også ivareta sikkerheten til de 27 sivile og 28 militære om bord. Med hele verden som utålmodige tilskuere drar uthentingen av de kjemiske stridsmidlene ut i tid. For det er ikke bare å seile inn til et land i krig for å hente ut dødelige kjemikalier.

– Om nettene ute i havet kunne vi se rakettnedslag og ildgivning oppe i fjellene. Og en dag mens vi lå til kai, slo to raketter ned rundt 700 meter fra «Taiko». Det er bare litt mer enn to skipslengder unna, forteller han.


Hver gang de ligger til kai i Lattakia, rigges fortøyningene med sprengstoff. Blir det krise, kan de sprenge fortøyningene og komme seg raskt bort. Så dramatisk er situasjonen.

– Men oppdraget var å befri det syriske folk fra disse våpnene, og oppdraget var ikke ferdig før alt var tatt ut, sier Refsnes.

I påsken får han en telefon fra eldstesønnen. I likhet med resten av verden følger han og resten av familien med på situasjonen. På telefonen sier han til faren: «Jeg er så utrolig stolt av deg, Pappa!».

– Da vet du at du gjør noe viktig, og at det er viktig for verden at dette blir tatt hånd om, sier Refsnes.

 

 

aktuelt_2302_medaljertforinnsatsiaktuelt_2302_medaljertforinnsatsihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19329/media/PubImages/recsyr-ompakking.jpgGiftige gasser

Etter påske har de fått hentet ut over 90 prosent av kjemikaliene, men dramatikken topper seg på 17. mai. Da avslører en kontroll at det siver ut kjemikalier fra enda en av de 63 konteinerne om bord. Tønner og beholdere begynner å sprekke opp etter måneder på sjøen. Refsnes sender rapport om at lasten er dårlig sikret, og at noe må gjøres. Men ingen land vil ta i mot et skip med livsfarlige avgasser.

– Du kan bli litt rådvill, men du vet det finnes løsninger. Vi var fortrolige med lasten. Selv om den begynte å reagere og lekke, så hadde vi en plan for alt. Vi gjorde ingen kompromisser på sikkerheten og utsatte ingen for fare, forteller Refsnes.

Men «Taiko» er fanget ute på Middelhavet, og det blir arrangert et krisemøte ute på havet. Alle parter og aktører er til stede, inkludert ledere fra den syriske hæren. Etter flere alternativer står de igjen med ett valg: «Taiko» må tilbake til Syria for å pakke om lasten.

– Vi visste det måtte gjøres, og at dette var den beste løsningen, sier Refsnes.


Selv om de må tilbake til det krigsherjede landet, er mannskapet og de militære om bord rolige. Både OPCW og FN imponeres over hvordan de norske håndterer situasjonen.

– Selvfølgelig var mange på utsiden nervøse, men jeg var mer redd for om noen av mine skulle bli engstelige. Det ble også lang ventetid uten lasting av kjemikalier, og da kan det gå på motivasjonen løs. Du må hele tiden «måle temperaturen» på mannskapet. 

Med den lasten som er destruert, så har verden blitt et bedre sted.
John Gunnar Refsnes

Stolt over jobben

I begynnelsen av juni henter «Taiko» ut de aller siste kjemiske våpnene. Den mest kritiske lasten er pakket om og sikret, og «Taiko» kan omsider sette kurs for Finland og USA for destruksjon. 10 juli ankommer «Taiko» Port Arthur i Texas, og Refsnes kan sette beina på fast land – etter 127 sammenhengende døgn på sjøen.

– Det var spesielt, nesten litt surrealistisk da den siste konteineren var tatt i land, og vi kunne fire ned det norske orlogsflagget, forteller han.

De mange lange dagene til sjøs har vært en belastning for flere om bord, men det er også dannet sterke bånd og vennskap mellom dem på tvers av jobb og nasjonalitet. Og alle vet hvor viktig oppdraget har vært.

– Vi kunne kikke opp på det norske orlogsflagget og vite at dette gjør vi for Norge og verden, sier Refsnes.

Underveis har familien hans vært rolige og støttende. De vet at han ikke ville utsette seg selv eller andre for unødig fare. Han har også holdt sjefer og politikere løpende orientert.

– Vi er stolte over hva vi har vært med på, og jeg vil huske dette oppdraget så lenge jeg puster. Med den lasten som er destruert, så har verden blitt et bedre sted.


Symbolsk medalje

Som takk for innsatsen under Recsyr er John Gunnar Refsnes nå tildelt Forsvarets innsatsmedalje. I begrunnelsen berømmes Refsnes for sitt lederskap, mot og evne til å fatte riktige beslutninger i vanskelige situasjoner. Medaljen får han tildelt i Oslo under veteran- og frigjøringsdagen 8. mai. Refsnes synes det er vanskelig å finne ord for hederen.

­– Jeg gjorde bare jobben min, og det har vel ikke gått opp for meg hvor stort dette er. Jeg er takknemlig, men føler meg ikke som noen helt, sier han.

Refsnes sier medaljen også er en heder til alle om bord som bidro til at operasjonen ble så vellykket.

– Hver gang jeg ser den medaljen, vil den symbolisere mer enn oppdraget. Den vil også symbolisere kameratskapet om bord, lojalitet, ære, integritet og ærlighet. Jeg er takknemlig og full av respekt over innsatsen til alle som deltok.

 Les mer om ‭[1]‬

 

 

aktuelt_2302_medaljertforinnsatsitjeneste_150_frigjøringsogveteran/veterandagen/media/PubImages/veterandagen%202017%20kopi.jpg8mai8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. aktuelt_2302_medaljertforinnsatsihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7262


Publisert 30. april 2019 10:59. | Sist oppdatert 9. mai 2019 13:15.