– En viktig milepæl for utviklingen av F-35

Norges kampflybidrag på Island imponerer både Forsvarets egne sjefer og NATO.

Innfasingen av Norges nye kampfly F-35 går etter planen. Det viser de fire kampflyene som nå vokter luftrommet over Island på vegne av NATO.

Så sent som i november 2019 ble flyene erklært operative. At de nå kan sendes på internasjonale oppdrag er viktig, forklarer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Å komme i gang så fort som mulig, legger press på hele organisasjonen for å få F-35 til å virke slik de er tiltenkt. Å se at konseptet og systemet  virker, er derfor viktig for oss, sier admiralen.

 

 

aktuelt_2523_milepaelf35aktuelt_2523_milepaelf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21513Air Commodore Jason Appleton møter pressen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20200302tk_I1908.jpg


Mandag 2. mars besøkte han det norske bidraget sammen med flere representanter fra forsvarets ledelse. Med var også air commodore (tilsvarende brigader) Jason Appleton fra NATOs Allied Air Command i Ramstein.

– Utviklingen i det norske F-35-programmet er veldig imponerende. Helt siden programmet startet i 2012, har Norge hatt som mål å levere detasjementet til Island i 2020. Det som imponerer meg, er at Norge leverer dette fire dager tidligere enn hva som var planen, sier Appleton.

 

 

aktuelt_2523_milepaelf35fakta_754_icelandairpolicing/iap/media/PubImages/F-35%20over%20Norge.jpgIceland Air Policing (IAP)I mars 2020 deltar Norge i den internasjonale operasjonen Iceland Air Policing (IAP) med F-35. Dette er det første utenlandsoppdraget til 332 skvadron etter at F-35 ble erklært initielt operative i november. aktuelt_2523_milepaelf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7906


Sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, er stolt over å kunne være på Island med F-35.

– Det er en stor milepæl for utviklingen av F-35 at vi nå bidrar til NATO-oppdraget. Det er viktig for oss, og kjempeviktig for NATO, sier Skinnarland.

Å deployere F-35 krever mer enn å deployere F-16. Ca. 150 personer følger med de fire F-35 flyene til Island. Særlig rundt sikkerhet er det strenge krav som krever en god del mer personell.

 

 

aktuelt_2523_milepaelf35aktuelt_2523_milepaelf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21512F.v.: Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, sjef 332 skvadron Ståle Nymoen, forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen og sjef FOH, generalløytnant Rune Jakobsen./media/PubImages/20200302tk_I5147.jpg

Siden NATO startet med «Iceland Air Policing» i 2008 har Norge bidratt med fire bidrag med F-16. På grunn av innfasingen av F-35 har det gått fire år siden sist. Forsvarssjef Bruun-Hanssen er glad for å være tilbake.

– Vi mottar mye fra NATO og det er en forventning fra NATO at Norge som nasjon bidrar inn til NATO og andre nasjoners sikkerhet.

 

 

aktuelt_2523_milepaelf35aktuelt_2522_–nåerviklare/aktuelt/–nå-er-vi-klare/media/PubImages/20200224_HAH_0198.jpgNorske kampfly vokter Island29. februar tok Norge formelt over beredskapen for NATO i oppdraget Iceland Air Policing. Samtidig er F-16 i kontinuerlig beredskap hjemme i Norge.aktuelt_2523_milepaelf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7907


– Nå er vi tilbake og jeg synes det er veldig hyggelig at dette skjedde på Island. Vi har støttet Island  som best vi har kunnet i alle sammenhenger og vært med på air policing siden starten. At det er her vi kom tilbake igjen med F-35 er veldig hyggelig, sier forsvarssjefen.

Publisert 3. mars 2020 12:17. | Sist oppdatert 6. mars 2020 13:41.