Grunnsten draken 3Grunnsten draken 3http://forsvaret.no/media/PubImages/280916Roraas_3908.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7571Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legger ned grunnstenen for det nye MJK-bygget «Draken». Foto: Forsvaret
Grunnsten draken 2Grunnsten draken 2http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_9572.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7570Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under grunnstensnedleggelsen. Foto: Forsvaret
Grunnsten Draken 1Grunnsten Draken 1http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_9602.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7572Grunnstenen for marinejegernes nye bygg «Draken» ble lagt ned 28. september. Foto: Forsvaret

Økt operativitet for marinejegerne

Et splitter nytt bygg kalt «Draken» vil gi Marinejegerkommandoen bedre treningsmuligheter og operativitet. I dag ble grunnstenen lagt ned.

​​​​​Prosjektet omfatter bygging av et bygg som inneholder undervisningsfasiliteter, flerbrukshall, kontorer og lagre for Marinejegerkommandoens (MJK) utrustning, kjøretøy og båter.

– Dette vil gi oss en helt ny hverdag, særlig med fokus på materiell og operativitet, forteller sjef for MJK, Petter Hellesen.

– Tidligere lå utstyret spredt på forskjellige steder. Draken vil gjøre at vi kan samle alt på ett sted, noe som gjør responstiden bedre og øvingen enklere for operatørene våre, forteller han.

​– Styrket operativ evne

«Draken» vil også gjøre det enklere for operatørene i MJK med tanke på trening og øving, fordi bygget er plassert så sentralt.

– Det operative aspektet vil styrkes betraktelig som følge av dette. At vi i tillegg er plassert midt på Haakonsvern er en bonus, mener Hellesen.

I tillegg til å være samlokalisert med Sjøforsvaret er marinejegerne også plassert midt i et av Norges mest trafikkerte skipsfartsområder, med tilhørende maritim infrastruktur.

– Dette er en stor fordel både med tanke på trening og øving, men også om det skulle skje en reell hendelse, sier Hellesen.

– Bygget vil også muliggjøre samtrening og mottak av spesialsoldater fra Forsvarets spesialkommando (FSK) og allierte enklere og mer praktisk, tilfører han.

​​Ivaretar HMS

Samtidig som «Draken» gjør livet enklere for marinejegerne vil også HMS-aspektet bli ivaretatt langt bedre enn i dagens midlertidige lokaler.

– Dagens lokaler er fra 1988 og ikke gode nok, så dette er svært velkomment, sier Hellesen.

Også sjefen for Forsvarets spesialstyrker (FS), som leder både MJK og FSK, er godt fornøyd med dagens grunnstensnedleggelse.

– Vi er meget godt fornøyd med at Marinejegerkommandoen (MJK) etter hvert kan flytte fra fjellanlegget og inn i et nytt og moderne bygg. Det nye bygget vil også kunne ivareta HMS for våre mannskaper på en mye bedre måte enn hva fjellanlegget kan. Vi ser frem til- og gleder oss til innflyttingen, sier kontreadmiral Nils Johan Holte. ​

Publisert 28. september 2016 15:07. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter.