Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene http://forsvaret.no/media/PubImages/X20170217tk_I2664.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8848Brigader Aril Brandvik orienterte representanter fra organisasjonene og svarte på spørsmål om grunnlaget for utredningen og arbeidet som er gjort så langt. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene http://forsvaret.no/media/PubImages/X20170217tk_I8069.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8846Brigader Aril Brandvik orienterte representanter fra organisasjonene og svarte på spørsmål om grunnlaget for utredningen og arbeidet som er gjort så langt. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene Brigader Aril Brandvik leder Forsvarssjefens Landmaktutredning, her fra et møte med organisasjonene http://forsvaret.no/media/PubImages/X20170217tk_I8032.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8847Brigader Aril Brandvik orienterte representanter fra organisasjonene og svarte på spørsmål om grunnlaget for utredningen og arbeidet som er gjort så langt. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Møtte organisasjonene

Fredag morgen møtte representanter fra 13 interesseorganisasjoner til en orientering om landmaktutredningen.

​​​​Brigader Aril Brandvik orienterte representanter fra organisasjonene og svarte på spørsmål om grunnlaget for utredningen og arbeidet som er gjort så langt.

Brandvik åpnet med å gjenta at han leder utredningsarbeidet på vegne av forsvarssjefen. Arbeidet skal være ferdig og vil bli presentert som en del av statsbudsjettet høsten 2017.

​Stor interesse

Organisasjonene ble oppfordret til å stille spørsmål og Brandvik svarte fortløpende på en rekke spørsmål. Organisasjonene var svært aktive og utfordret Brandvik på en rekke emner.

Organisasjonene var positive, men også opptatt av at prosessen gir lite rom for innspill før statsbudsjettet legges frem til høsten.

– Jeg er glad for å få denne informasjonen så tidlig i prosessen og oppfatter det som åpent og ærlig sa, lederen for Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren.

– Det er også positivt at utredningen signaliserer at de tar til seg våre innspill. Det er med på å skape tillit, sier Jahren.

BFO-lederen påpekte også at det er utfordringer med prosessen og at det økonomi setter en del begrensninger.

– Jeg har et ønske om dialog og åpenhet i prosessen og dette møtet, kommende informasjonsmøter og dialog med pressen er viktig for å oppnå dette, sier Brandvik

– Mange av spørsmålene er verdifulle for oss i det videre arbeidet og jeg setter stor pris på engasjementet, sier Brandvik

Info​​rm​erer fortløpende

Brandvik informerte også organisasjonene om at informasjon om arbeidet med utredningen fortløpende legges ut på Forsvaret.no.

– Vi skal informere fortløpende om hva vi gjør og legge ut det vi kan av informasjon. Jeg oppfordrer organisasjonene til å bruke denne informasjonen, spre det til sine medlemmer og bidra med innspill, sa Brandvik.

Disse del​​tok:

 • ​Befalets Fellesorganisasjon: Jens B Jahren, leder og Einar H Clausen
 • Det Frivillige Skyttervesen: Jarle Tvinnereim, generalsekretær
 • Institutt for Forsvarsopplysning: Roar Haugen og Geir Løndal
 • Kvinners Frivillige Beredskap: Hanne Guro Garder, daglig leder
 • Norges Forsvarsforening: Lars Myraune
 • Norges Lotteforbund: Helene Marie Grov, forbundssekretær
 • Norges Offisersforbund: Torbjørn Bongo, Odd-Einar Eilertsen og Eigil Jespersen
 • Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner: Thor Lysenstøen, generalsekretær
 • Norske Reserveoffiserers Forbund: Terje Surdal, president
 • Norsk Tjenestemannslag/Forsvaret: Tom Rune Klemetsen, leder og Rune Bjørseth, organisasjonssekretær
 • Personellforbundet: Johan Hovde, forbundsleder
 • Sjømilitære Samfund: Kommandør Tom Egil Lilletvedt, generalsekretær​

Publisert 17. februar 2017 12:49..