Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gitt Forsvarssjef dmiral Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag og lage en landmakt utredning. Gruppen ledes av Brigader Aril BrandvikForsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gitt Forsvarssjef dmiral Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag og lage en landmakt utredning. Gruppen ledes av Brigader Aril Brandvikhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20161124tk_R2790.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8049Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gitt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag og lage en landmakt utredning. Gruppen ledes av Brigader Aril Brandvik (t.v.). Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Nå skal landmakten utredes

Forsvarssjefen har fått oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å iverksette utredningen av landmakten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Det er positivt at oppdraget har kommet så raskt etter at Stortinget behandlet Langtidsplanen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Det er viktig å få avklart dette raskt. Å utsette ytterligere ville svekket hovedsystemene i Hæren og vi ville risikert å miste kompetanse. Så jeg er glad for at vi nå har fått oppdraget og med et tydelig tidspress, tilføyer admiralen.

Oppdraget beskriver at utredningen skal være klar i forkant av statsbudsjettet for 2018, som kommer høsten 2017.

​​Pengene er satt av

Forsvarssjefen er tydelig på at oppgavene som ligger i landmakten i dag skal ligge fast, og det økonomiske handlingsrommet er allerede definert av Langtidsplanen.

Der er det satt av penger til Hæren og Heimevernet.

– Det vi nå må jobbe med er hvilke utnyttelse av ressursene vi har som vil gi oss de beste kapasitetene landmilitært sett, hvilket materiell vi skal satse på og investere i og hvilken organisasjon som best vil understøtte dette. 

​– Landmakten er avgjørende

Forsvarssjefen er krystallklar på at landmakten vil være avgjørende for Norge, også i fremtiden.

– Vi må ha en relevant og troverdig landmakt, også for et lite land som Norge.

– Vi har kun sett ett tilfelle i moderne tid på en militær operasjon løst uten landmakt, og det var Libya, utdyper Bruun-Hanssen.

Samtidig erkjenner han at Nato må være der, om det handler om Norges suverenitet.

– I en slik militæroperasjon, der det handler om Norges suverenitet, vil vi være avhengige av Nato. Det vil vi være også i fremtiden.

​​Faglig kompetanse viktig

Når det gjelder sammensetningen av gruppen som skal utrede landmakten har Bruun-Hanssen lagt stor vekt på erfaring i valget av brigader Aril Brandvik som leder.

– Han har tung fagmilitær kompetanse på dette området, med sin bakgrunn fra Hæren og Fellesoperativt Hovedkvarter. Da får vi også inn perspektivet med helheten i Forsvaret og samvirket mellom grenene, sier forsvarssjefen.

Han er også tydelig på at han vil følge arbeidet tett.​

Arbeidsgruppen​​​:

  • Brig. Aril Brandvik (leder)
  • Avd. dir. Espen Skjelland (FFI)
  • Fkom. Nils Helle (FLO)
  • Kom. Rune Andersen (FD IV)
  • Ob. Jan Fredrik Geiner (Hæren)
  • Oblt. Per Kristian Dahl (HV)
  • Oblt. Øyvin Ravndal (FOH)
  • Oblt. Bjørn Harald Mannsverk (Luft)​
  • KK. Frode Henriksen (Sjø)
  • Oblt. Morten Ulimoen (CYFOR)​

Publisert 24. november 2016 14:13. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 3. januar 2017 09:28.