aktuelt_2131_naaharnatoledelsenaktuelt_2131_naaharnatoledelsenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17626Kontreadmiral Sverre Engeness og brigader Darko Pintaric tar hverandre i hånden etter å ha signert avtalen. Foto: Mariell Domke, Forsvaret/media/PubImages/2018.29.09_MD Sessvollmoen_TRJ18-8930.jpg

Nå har NATO ledelsen

Lørdag 29. september ble ledelsen av logistikkoperasjonen for øvelse Trident Juncture 18 overført fra Norge til NATO.

Kommandooverføringen fant sted under en seremoni på Sessvollmoen leir, der NATO har satt opp en midlertidig base. Seremonien ble innledet med en tale fra sjef for operasjoner i Forsvarets operative hovedkvarter, kontreadmiral Sverre Engeness. Deretter fulgte den formelle signeringen.

NATO tar ledelsen

Trident Juncture er en stor øvelse på alle måter. Over 40 000 soldater, 10 000 kjøretøyer, 130 fly og 70 fartøy skal operere i Norge om få uker. En av Norges sentrale oppgaver er å sikre godt mottak av allierte styrker. Dette krever god planlegging og tett samarbeid med sivile samarbeidspartnere og NATO.

Effektivt mottak og god forflytning frem til leirene er en avansert operasjon i seg selv. Siden de første styrkene ankom i august, har ansvaret ligget hos Forsvarets operative hovedkvarter. Nå har NATO, representert ved Joint Logistical Support Group, tatt over ledelsen.

– Fra i dag skal det ikke være Norge eller NATO – det skal være «oss», poengterte kontreadmiral Sverre Engeness i lørdagens tale på Sessvollmoen.


Samarbeidet er viktig

Begge parter legger stor vekt på viktigheten av det gode samarbeidet mellom NATO og Norge. Ansvaret og kontrollen legges ikke kun i hendene til NATO, det vil fortsatt være tett dialog mellom oss. Dette er spesielt viktig for å verne sivilsamfunnet, men også for å få logistikk og verkstedtjenester til å fungere.

– Det er viktig for oss at den sivile befolkningen vil bli påvirket minst mulig av øvelsen. Dette skal vi jobbe for i samarbeid med våre nasjonale enheter som politi, jernbane, veimyndigheter og næringsliv, sier kontreadmiral Sverre Engeness.

Publisert 1. oktober 2018 13:12.. Sist oppdatert 1. oktober 2018 13:15.