aktuelt_1714_natorekognosertefortaktuelt_1714_natorekognoserteforthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=142Forbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 år/media/PubImages/trj18 illustrasjonsfoto fra CR16.jpg

​​​​​​​​​​​​NATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. 

​​​​​​Rundt 40 norske og 40 NATO-offiserer møttes på Luftkrigsskolen i Trondheim mandag 20. mars for orienteringer, for så å rekognosere i Midt-Norge resten av uken. 

NATO-offiserene​ får støtte av sine kolleger fra Norge med samme ansvarsområde, denne gangen mest knyttet til land- og luftdomenene. I tillegg er representanter for Totalforsvaret med.

Trident Juncture 18 (TRJ18) er en NATO-øvelse som vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder i oktober-november 2018. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island, samt noe i Østersjøen.  

Denne øvelsen er en meget god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker.​​​

​Største på mange år

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. Det blir en øvelse med land-, sjø- og luftstyrker samt Totalforsvaret først, etterfulgt av en kommandoplassøvelse.

– Dette blir den største øvelsen i Norge siden i hvert fall 2002, forteller oberstløytnant Ivar Olsbø, som er Forsvarsstabens ansvarlige for planleggingen og som har jobbet med TRJ18 i 2,5 år.

– Slik det ligger an nå vil rundt 40 000 soldater fra inntil 30 nasjoner øves. I tillegg vil ca. 130 fly og ca. 70 fartøyer delta på øvelsen.

NATO le​der selv

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år. Forrige øvelse var i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. I 2018 skal altså Norge være vertsnasjon.

– Dette er en NATO-øvelse i ordets rette forstand, hvor NATO-hovedkvarteret i Napoli planlegger og gjennomfører øvelsen i Norge. Vi som vertsnasjon har et ansvar for å fasilitere og bistå, sier Olsbø.

Sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, generalmajor Yngve Odlo, ser noen åpenbare fordeler ved å være vertskap for en så stor øvelse.

–Denne øvelsen er en meget god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker. I tillegg involverer en øvelse av et så stort omfang store deler av Totalforsvaret, som dermed får testet planverket sitt.

Personellet som deltar på rekognoseringen under Site Survey denne uken tar med seg sine funn hjem til hovedkvarterene. Det danner grunnlag for beslutninger om de store linjene, som valg av operasjonsområder for landstriden og valg av flyplasser, og avdekker behov for ytterligere rekognosering i kommende Site Surveys i Norge.

Publisert 23. mars 2017 10:08. av Forsvarets mediesenter, foto er arkivfoto fra øvelse Cold Response 2016. Sist oppdatert 17. august 2018 10:28.