Stortrives i NATO-jobb i Portugal

Da Stian Schnelle fikk jobb i hovedstaden Lisboa, nølte han ikke med å ta med seg kone og barn på flyttelasset.

– Vi så på det som en unik mulighet til å oppleve noe spesielt som familie. Jeg vil absolutt anbefale alle kollegaer som vurderer det, å ta noen år i utlandet.

Det sier Stian Schnelle der han i vakre Portugal reflekterer over det han hittil har opplevd på jobb utenlands i regi av NATO.

– Portugal er et flott land å bo og jobbe i. Og ikke minst er klimaet bra, smiler Schnelle.

Siden juli har 39-åringen fra Bergen befunnet seg i sydligere strøk på jobb for Naval Striking and Support Forces NATO, som er det eneste hurtig deployerbare hovedkvarteret i NATO.

Schnelle jobber for STRIKFORNATO i Portugal.

– Vi er særlig godt rustet til å lede større styrker som kan bestå av både hangarskipsgrupper og amfibiestyrker, både fra NATO og US Marine Corps. For at STRIKFORNATO skal tjene sin hensikt er staben til enhver tid på fem dagers beredskap for å kunne respondere på oppdukkende kriser, sier Schnelle.

– Det er en svært interessant jobb, som gir meg muligheten til å høste verdifulle erfaringer på fellesoperativt nivå i NATO, fortsetter han.

USA leder organisasjonen, som i 1953 ble etablert som STRIKFORSOUTH. Fra 1. januar har STRIKFORNATO 13 medlemsland, når Danmark også blir en del av teamet.

– Organisasjonen, oppdraget og rollen som en maritim stab har utviklet seg sammen med alliansen siden da. Siden 2004 har STRIKFORNATOs arbeidsoppgaver blitt utvidet til å inkludere hele NATOs ansvarsområde, forteller Schnelle.

Selv sitter han som stabsoffiser i en seksjon som fokuserer på planlegging og gjennomføring av operasjoner og øvelser.

Primært bidrar jeg med maritim kompetanse, forteller Schnelle.

Bergenseren er også norsk Senior Nasjonal Representant i Portugal, og ytrer norske synspunkter i saker hvor dette er hensiktsmessig og tjener Norges interesser.

Tok med hele familien

Da han i sommer reiste ned til Portugal, var det også med familien på slep.

– Å ta dem med var en forutsetning for å søke på stillingen. At vi som familie kunne ta del i dette sammen var en viktig faktor når vi besluttet å dra ut, sier Schnelle.

Sønnene hans, på fire og åtte år, går på internasjonal skole i Lisboa, hvor undervisningen går på både portugisisk og engelsk. Dermed får de en mulighet til å lære om andre kulturer.

– Vi så på dette som en unik mulighet til å oppleve noe spesielt som familie. Vi har allerede blitt en del av en multinasjonal "familie" som tar godt vare på hverandre både på jobb og privat, sier Schnelle.


Reiser jorda rundt

Tilbake til hverdagen i STRIKFORNATO, er det i perioder stor variasjon i det daglige arbeidet til tobarnsfaren.

– Vi har ansvaret for en rekke øvelser og plankonferanser i løpet av året. Det er en fin balanse mellom kontorarbeid i Lisboa og reiser i Europa og USA i forbindelse med planlegging og gjennomføring av øvelser, sier Schnelle.

Om kollegaene sine har han bare lovord å komme med.

– Arbeidsmiljøet her er svært godt. Ved å tidvis jobbe tett på hverandre, blir man godt kjent, sier han.

Som eneste norske offiser i staben, har Schnelle blant annet, med bakgrunn fra operasjoner i både inn- og utland for Sjøforsvaret, et bestemt ansvarsområde.

– Jeg har et særskilt ansvar i STRIKFORNATO når det kommer til overflate- og anti-ubåtkrigføring, sier bergenseren. 

Viktigheten av å høste kunnskap og erfaringer fra våre allierte samarbeidspartnere er noe Schnelle tydelig understreker.

– Det er viktig for alliansen at Norge er til stede og kan bidra i planlegging og gjennomføring av maritime øvelser og operasjoner. Dét bidrar til økt innsikt og kompetanse, sier han.

 

 

aktuelt_2510_natojobbiportugalaktuelt_2510_natojobbiportugalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21354 Soldater fra det amerikanske kommando- og kontrollskipet USS «Mount Whitney» med skytetrening i Middelhavet under Trident Jupiter 2019. Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Drew Verbis/media/PubImages/portugal 19.jpg


NATO utfordres

I verden i dag er den sikkerhetspolitiske situasjonen i endring. I større grad ser man at andre virkemidler enn konvensjonell militærmakt dominerer krigføringen.

– Den russiske annekteringen av Krim i 2014 og den stadig pågående destabiliseringen av det østlige Ukraina viser blant annet endring i russisk politikk og deres tilnærming til konflikt, sier Schnelle.

Dette er noe som utfordrer NATO og den tradisjonelle tankegangen rundt kollektivt forsvar.

– Det eksisterer i dag statlige og ikke-statlige aktører som gjennom en rekke åpne og skjulte aktiviteter utfordrer både nasjoners og institusjoners sårbarheter. NATO har i dag en rekke pågående initiativer for å adressere disse utfordringene, sier stabsoffiseren fra Bergen.

 

 

aktuelt_2510_natojobbiportugalaktuelt_2510_natojobbiportugalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21355 Soldater fra det amerikanske kommando- og kontrollskipet «Mount Whitney» ankommer Lisboa etter endt Trident Jupiter 2019-øvelse. Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Drew Verbis (US NAVY)/media/PubImages/portugal 18.jpg


Ambisjonen er at tiden det tar å bygge opp troverdige styrker i en potensiell krise, skal ned.

– For NATO er det viktig å ha fleksible styrker som hurtig kan tilpasses langs hele konfliktspekteret, for å gi alliansen nødvendig kapasitet til å bevare fred og bekjempe trusler med makt om nødvendig. Nettopp derfor er STRIKFORNATOs dynamiske rolle viktig for alliansen, understreker Schnelle.

Føler seg privilegert

Storøvelsen Trident Jupiter 2019, som gikk av stabelen i høst, var en arena NATO brukte for å blant annet trene på disse utfordringene. Øvelsen utspilte seg i ulike deler av Europa, og involverte mer enn 30 NATO-medlemsland, partnernasjoner og internasjonale organisasjoner.

Schnelle bidro til ledelse av planleggingen under øvelsen, som varte i tre uker og tok utgangspunkt i et realistisk artikkel 5-scenario, prinsippet om at et angrep på en eller flere parter i NATO er et angrep på alle.

– Da demonstrerte NATO sin evne og vilje til å ivareta kollektivt forsvar og sikkerhet i et komplekst scenario, som involverte alle krigføringsområder, sier Schnelle, som stortrives på jobb i utlandet.

– Det er veldig spennende å få arbeide i et multinasjonalt miljø, med mange dyktige kolleger, som alle representerer sine nasjoner i den hensikt å tilføre NATO en unik kapasitet. Jeg føler meg privilegert, sier han.


Blir i Portugal frem til 2023

Til tross for en spennende hverdag i STRIKFORNATO, er det imidlertid ikke reiser rundt om i verden og spennende operasjoner som har gledet Schnelle mest. 

– Høydepunktet har vært å se hvordan barna våre har taklet overgangen fra å bo i trygge omgivelser hjemme i Norge, til å måtte håndtere en ny tilværelse i et nytt land, der både omgivelser og språk er annerledes, sier han.

Et veldig fint halvår er tilbakelagt for Stian Schnelle, hans samboer og deres to barn i Portugal. Med en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg til 2023, har familien fortsatt mye gøy i vente de neste årene.

– Gode kollegaer og venner gjør at vi trives veldig godt i Lisboa. Nå ser vi frem til fortsettelsen, smiler Schnelle.

 

Publisert 12. februar 2020 11:20. | Sist oppdatert 12. februar 2020 11:40.