– Jeg starter i en utrolig morsom periode

Som ny sjef for Forsvarsstaben er ikke Elisabeth Natvig så opptatt av å bli mer synlig, men å gjøre forsvarssjefen og resten av Forsvaret best mulig.

– Jeg starter i en utrolig morsom periode, i grensesnittet mellom to langtidsplaner, sier viseadmiralen. 

Tirsdag 27. august ledet forsvarssjefen selv innsettelsen av den nye sjefen, som skal se til at de beslutningene han tar, følges opp av hele organisasjonen. 

Skal ikke være synlige

– Forsvarsstabens primære rolle er å støtte forsvarssjefen som etatssjef. Vi skal frembringe saksunderlag og drive prioriteringer på tvers av Forsvarets driftsenheter, dif-er, forklarer Natvig. 

En viktig, men ikke særlig synlig rolle, verken i eller utenfor Forsvaret. 

– Og det skal vi ikke være heller. Forsvarssjefen skal være det, og gren-sjefene har naturlig en synlighet i samfunnet, mens FST kan være mer anonym, understøttende og hjelpe til slik at dif-ene lykkes, forklarer Natvig. 

Hun kommer nå fra stillingen som sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben. En stilling hun har hatt siden 2016. Med den nye sjefsstillingen blir hun Forsvarets første kvinnelige trestjerners admiral.

Hva blir din viktigste oppgave som ny sjef FST? 

– Jeg tror det aller viktigste for meg som sjef FST, blir å holde trykket på gjennomføringen av langtidsplanen. Det er lett å bli avventende når ny plan er i ferd med å bli utarbeidet. Vi må sørge for å implementere det som er besluttet for å ha et best mulig utgangspunkt. Men vi skal vi ikke stenge døren bak oss, det er en plan, som også må kunne justeres underveis, sier Natvig. 

I tillegg til å følge opp den nye langtidsplanen er Natvig opptatt av å heve kompetansen på personellet i Forsvaret. 

Videreutvikle utdanningsreformen

– Forsvarssjefen er tydelig på at vi må ha større dybde i personstrukturen og at vi må videreutvikle kompetansen i organisasjonen. 

Hva mener du med det?

– I dag er vi svært sårbare innenfor en del kompetanseområder. Det medfører at vi kan få utfordringer med å operere våpensystemer som F35 eller ubåt, fordi vi for eksempel har for få teknikere. Vi blir veldig sårbare hvis personell slutter. 

– Skal vi øke personellbeholdningen må vi se på hvordan vi utdanner og rekrutterer. Vi må se på hva vi har gjort i utdanningsreformen og hvordan den kan videreutvikles. Kanskje skal vi ta sivile og gi dem en militær påbygging, noe jeg vet mange er i mot, men vi må tenke nytt. I dagens samfunn er man ikke ferdig utdannet, det er evnen til å tilegne seg kompetanse som er viktig, ikke akkurat hva du kan når du starter, understreker Natvig. 

 

 

aktuelt_2397_natvig_ny_sjeffstaktuelt_2397_natvig_ny_sjeffsthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20204Viseadmiral Elisabeth Natvig hilser til forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen under seremonien på Akershus festning torsdag 27. august 2019. /media/PubImages/20190827tk_I1523.jpg


Som sjef for planavdelingen har hun jobbet med nye digitale løsninger for å modernisere og effektivisere Forsvaret. Det vil hun fortsette med. 

Utnytte teknologien som finnes

– Det høres ut som kjempetrøtte greier, men det er veldig moro. Det finnes ingen bedrifter i det sivile som ikke hele tiden driver med kontinuerlig forbedring. Vi må utnytte den teknologien som ligger der, og kutte ut det som kan tas helt over av teknologi. Det er en del rutineoppgaver som er helt greit blir erstattet. Da må vi omdisponere personellet, gi dem ny kompetanse og morsommere oppgaver, forklarer Natvig. 

Særlig stor omstilling tror hun ikke det blir å få henne som ny sjef. Kanskje er hun litt mindre diplomatisk enn sin forgjenger Gustavsson, men noe særlig annerledes arbeidshverdag tror hun ikke de 200 ansatte i FST vil få. 

– Nå gleder jeg meg mest til å begynne. I en periode hvor ny langtidsplan skal utvikles, er det å få bli med på å påvirke hvordan Forsvaret skal se ut om 30 år kjempemorsomt. Det gleder jeg med utrolig mye til, sier viseadmiralen.

Publisert 27. august 2019 13:46. | Sist oppdatert 28. august 2019 12:41.