NH90 sonar 2NH90 sonar 2http://forsvaret.no/media/PubImages/NH90_sonar2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5311De seks første NH90-helikoptrene er nå på plass i Norge. Foto: Jenny Gudmundsen / Forsvaret
NH90 med sonarNH90 med sonarhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NH90_sonar_hoved.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5312Her er Forsvarets første NH90 som kan utstyres med sonar, helikopteret kan brukes til å finne ubåter. Foto: Jenny Gudmundsen / Forsvaret
NH90 med sonarNH90 med sonarhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=145https://www.youtube.com/watch?v=bwzkfn7leFg&feature=youtu.beFørste NH90 som kan utstyres med sonar har ankommet Norge.
NH90 Sonar 1NH90 Sonar 1http://forsvaret.no/media/PubImages/NH90_sonar1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5310NH90-helikopteret har nå ankommet Bardufoss, fra fabrikken i Italia. Bildet er fra Rygge, da helikopteret mellomlandet der på vei til hovedbasen i Norge. Foto: Jenny Gudmundsen / Forsvaret

Første NH90 med sonar

Her lander det første norske NH90-helikopteret med teknologi for å bekjempe ubåter.

​​​​​​​Dette er det sjette og siste av den første puljen NH90-helikoptre med initiell operativ kapasitet, såkalt IOC.

– Ankomsten av dette helikoptret markerer at første del av leveransen er på plass, noe som er gledelig. Vi kommer stadig nærmere full operativ kapasitet. Nå kan vi konsentrere oss om den neste etappen med leveranse av fullt operative helikoptre. Det er mange som venter i spenning på dette, sier oberstløytnant og totalprosjektkoordinator for NH90, Knut Erik Oulie.

Prøves ut​

For tiden jobber Forsvarsmateriell med å godkjenne kystvaktfartøyene, slik at de kan bruke ​​NH90. Dette vil sette Luftforsvaret i stand til å utnytte de seks IOC-helikoptrene til og operere under ulike værforhold på våre kystvaktfartøy.

Utover våren vil Luftforsvaret fortsette med operativ utprøving av helikoptrenes samspill med systemene på kystvaktfartøyene. Det neste steget er å få helikoptrene operative på fregattene.

Sonar mot ubåter

Oulie sier at det sjette helikopteret også innebærer leveranse av et sonarsystem og påpeker at alle helikoptrene skal være konfigurerbare for å ha sonar.

Sonarer er en del av verktøyet for å bekjempe ubåter, fordi teknologien kan lytte etter ubåter under vann.

– Det er flott at vi får antiubåtutstyr nå og kan starte med testingen. Sonarutprøvingen kan bli ganske omfattende fordi det er et nytt konsept for oss. Det blir en ny æra, sier oberstløytnanten.

– Skiller seg ut

Oberst Helge Rasmussen, sjef for 139 luftving, sier fregattens effektivitet vil bli forbedret når NH90-helikoptrene blir operative.

– Forsvaret får et nytt helikoptersystem som kan søke etter fartøyer både under og over vann, og som enten alene eller sammen med fregatten, kan ta ut mål ved behov.

– Når NH90 er fullt operativt og klar i fremtiden får den flere av de samme kapabilitetene som P3-Orion og fregattene. Vårt helikopter skiller seg ut fra andre nasjoners helikoptre, fordi vi skal kunne drive krigføring i kystnære områder sammen med nettopp fregattene, sier Rasmussen.

Nyttige erfaringer

I alt 13 land har avtaler med produsenten NH Industries om anskaffelse av NH90.

– Med seks helikoptre i stallen ser Luftforsvaret frem til å komme i gang med kystvaktoperasjoner for alvor med NH90. Dette er en prosess som har tatt lengre tid enn vi hadde forutsett, men fordelen er at vi nå får lært av andres erfaringer, sier Oulie.

Etter at det sjette helikopteret nå er levert, vil det bli det en pause før leveransene av de åtte helikoptrene med såkalt full operativ kapasitet (FOC) starter. Luftforsvaret venter det første FOC-helikopteret i første kvartal av 2017.

 

 

NH90NH90<p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Nor</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ge har mottatt seks av seks NH90-helikoptere med såkalt initiell operativ kapasitet (IOC). Disse skal i hovedsak utføre oppdrag for Kystvakten. </span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">NH90 kan fly</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> lengre og være i luften lenger enn tidligere kapasiteter. Maskinen har også større lasteevne, bedre sensorer og et avisingssystem som gjør at maskinen kan fly om vinteren uten fare for ising på rotoren.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Norge har bestilt til sa</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">mmen fjorten NH90, åtte i kystvaktversjon og seks i fregattkonfigurasjon utstyrt for anti-ubåtkrigføring med sonarsystem, torpedoer og skarp utrustning på sensorsiden.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">NH90-helikoptrene vil styrke F</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">orsvarets evne til suverenitetshevdelse, maritim overvåkning og krigføring.</span><br></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=25

Publisert 9. februar 2016 15:16. av Jenny Gudmundsen, Luftforsvaret - Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:27.