aktuelt_2440_norgelederanimaliaktuelt_2440_norgelederanimalihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20656/media/PubImages/20190911_ODA_5770.jpg

Norge leder an

Med godt samarbeid, tolk, håndtegn, kodeord og øvelser sikrer det norske detasjementet gode sikkerhetsrutiner i Camp Senou i Mali.

​Foran åtte nasjoner står Force Protection Commander (FP Commander) Jorill Danielsen (36). Hun prater tydelig, på god engelsk. Likevel har hun en tolk som oversetter det meste til fransk. 

Danielsen er sjef for Force Protecion i NORTAD II - det norske bidraget i FN-misjonen MINUSMA. Det betyr at hun blant annet har ansvar for sikkerheten i Camp Bifrost der de norske styrkene bor. Den norske campen er en del av en større camp som heter Camp Senou.


De ulike nasjonene som bor i Camp Senou har egne oppdrag for FN i MINUSMA. Norges bidrag er taktisk lufttransport. Hver enkelt nasjon har ansvar for sikkerheten i sin egen camp, men ingen har som primæroppdrag å beskytte Camp Senou.

- Vi er avhengige av et tett og godt samarbeid på tvers av nasjonene dersom en hendelse skulle oppstå. Det er også viktig å samarbeide om tiltakene som skal hindre en slik hendelse fra å oppstå, sier FP Commanderen. 

Felles planverk

Her er de fleste nasjonene i Camp Senou samlet foran flaggborgen i den norske Camp Bifrost. Bangladesh, Tunisia, Sverige, Benin, Senegal, Egypt, Mali og Norge samarbeider om gode forsvarsplaner for Camp Senou – som de alle er en del av. I front for samarbeidert står norske Jorill Danielsen.

Nasjonene har ulike kapasiteter, ulike kulturer og snakker ulike språk. For å få til et best mulig samspillutarbeider Danielsen planer, prosedyrer og retningslinjerfor hvordan alle skal prestere best mulig. Enda viktigere erdetå sørge for felles øvelserog trening. Det er den eneste måten å teste at planverk og prosedyrer fungerer i praksis.

- Øvelsene gir meg mulighet til å kvalitetssikre at vi håndterer ting riktig, og at alle har en felles forståelse, sier FP Commanderern.

Maliske sikkerhetsstyrker (FAMa – Force Armee Malienne) er lokalisert rett på utsiden av Camp Senou, og er også en viktig aktør innen sikkerhetsarbeidet. 

- Vi er avhengig av et godt og tett  samarbeid med dem. Vi har en liasonoffiser hos FAMa som er på å sikre det, sier Danielsen.   

For å koordinere arbeidet holder det norske detasjementet ukentlige møter med alle i Camp Senou, FAMa og ofte representanter fra FNs hovedkvarter i Bamako. - - Vi er også representert på månedligemøter med FAMa. Dette er en arena hvor vi diskuterer ulike utfordringer og planer for ytterligere sikkerhetstiltak i campen, sier Danielsen.

Norge i førersetet

Belgia, som bodde i Camp Bifrost under sitt detasjement, startet et samarbeid, men det må kontinuerlig holdes vedlike og repeteres. Norge har tatt det et skritt videre.

 - Vi har daglige sambandstester med de andre campene, vi har kodeord som alle forstår uavhengig av språk og vi hjelper til med opplæring, sier FP Commanderen. For eksempel har soldater fra Bangladesh fått opplæring i hvordan norske soldater gjennomfører søk av bil.

Danielsen er ikke alene i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Hun har god støtte i nestkommanderende Marte Angeltveit Gytri (29) og sjefsersjant Hans Jusnes Engum (33).

- Gytri har vært med fra starten av detasjementet og er kontinuiteten, det er viktig slik at vi kan ta med all den gode jobben som er gjort videre. Engum følger opp øvelser og trening. Han har etablert en åpenhet og et engasjement hos de andre nasjonene son gjør arbeidet mye lettere, sier Danielsen.

Samarbeidet innen sikkerhet har også ført til at norske soldater har blitt invitert til andre lands camper ved flere anledninger.

- Vi har for eksempel vært med på Tabaskifeiring i Bangladesh sin leir, og nasjonaldagen til Benin. Det gjør at vi lærer andre kulturer å kjenne på en god måte, sier FP Commanderen.


Spennende utfordringer

Men et samarbeid mellom åtte ulike nasjoner er ikke alltid uten utfordringer. Språket kan for eksempel av og til være en hindring.

- Vi har god bruk for tolken vår. Representantene for nasjonene er også veldig flinke til å forklare hverandre dersom en av dem har forstått noe en annen ikke har, sier Jorill. 

 Hun sier også at det er lettere å forstå hverandre ettersom man blir bedre kjent med både personer og de ulike kulturene.

-  Alle nasjonene har presentert landet sitt på sikkerhetsmøte. Og det er med stor innlevelse og stolthet de går igjennom sine nøye planlagte presentasjoner.

 Det er en spennende utfordring å koordinere alle i Camp Senou. For selv om trusselen er lavere i Bamako enn nord i landet er det FP Commanderens oppgave å være forberedt på det verste som kan skje. Bare slik kan hun og hennes soldater bygge sikkerheten lag på lag, og være klar om noe skulle hende.

- Flere av nasjonene imponerer. De har ofte øvelser og trening i sine egne camper, og vi blir stadig bedre samtrent gjennom fellesøvelser. Moralen oppleves av å være  god, selv om dagene kan bli svært varme og lange, sier Danielsen.


Publisert 9. november 2019 10:02. av Line H. Remme. Sist oppdatert 9. november 2019 10:09.