aktuelt_1942_norgemedibritiskreakaktuelt_1942_norgemedibritiskreakhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7607Illustrasjonsfoto: Forsvaret trener jevnlig med sine allierte. Her ser du britiske soldater under øvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Foto: Henrik Røyne/Forsvaret. /media/PubImages/20170309HR-4495.jpg

Norge med i britisk reaksjonsstyrke

Styrken Joint Expeditionary Force (JEF) skal kunne rykke ut til kriser og hendelser over hele verden, både sammen med- og uavhengig av NATO.

Det er britene som leder den hurtige reaksjonsstyrken og Norge er blant ni medlemsland.

I tillegg til Storbritannia og Norge, er Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Nederland med.

Styrken skal etter planen være fullt operativ i løpet av 2018.

– Det er ikke tilfeldig at nettopp disse landene er med, sier generalmajor og styrkesjef  for JEF, Stuart Richard Skeates, som besøkte Oslo denne måneden.

– Disse landene har sammenfallende interesser og felles forståelse av dagens trusselbilde. Dessuten har vi samarbeidet i nyere operasjoner som Irak og Afghanistan. Vi kjenner hverandre også godt historisk.

– Norge har lenge vært en viktig strategisk partner for Storbritannia.
Styrkesjef Stuart Richard Skeates


Med eller uten NATO

JEF kan operere alene, men også integreres med andre reaksjonsstyrker eller støtte NATO, EU eller FN-styrker. Fullt oppsatt vil JEF kunne deployere om lag 10.000 soldater, og bidra i alt fra militære operasjoner til humanitær hjelp.

– Dette er en viktig del av britisk forsvarsstrategi, sier den britiske generalmajoren.

Joint Expeditionary Force ble etablert i 2015, som et resultat av NATO-toppmøtet i Wales året før.

 – Det norske Forsvaret har mange kapasiteter som er viktige for oss, blant annet innen maritim overvåking og etterretning.
Britisk styrkesjef for JEF, Stuart Richard Skeates.

Styrken verken kan eller skal erstatte NATO, men opererer etter en tankegang om at permanente styrker og få medlemmer gjør at avgjørelser og deployeringer kan skje raskt. EU har en lignende styrke kalt Eurocorps, det samme gjelder Polen, Litauen og Ukraina. I tillegg til JEF, har britene også en hurtig reaksjonsstyrke sammen med Frankrike, kalt CJEF.

 

 

aktuelt_1942_norgemedibritiskreakaktuelt_1942_norgemedibritiskreakhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7608Generalmajor og styrkesjef for Joint Expeditionary Forces (JEF) Stuart Richard Skeates. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret./media/PubImages/20180123tk_I4367.jpg


Øvelse i mars

Nå gjenstår den store eksamen for JEF. For kort tid siden var britene i Oslo for å diskutere øvelsen Exercise Joint Venture 2018, som holdes de første ukene i mars. Norge deltar blant annet med stabspersonell.

– Målet er å trene JEF-styrkens hovedkvarter og sørge for at det er klart til drift, forklarer den britiske styrkesjefen, Skeates.

Øvelsen vil foregå på Kypros og i Cornwall i England.

Under møtet i Oslo ble de siste detaljene for øvelsen gjennomgått for både luft-, sjø- og hær-kapasiteter, samt spesialstyrker og logistikk.

– Norge har lenge vært en viktig strategisk partner for Storbritannia. Det norske forsvaret har mange kapasiteter som er viktige for oss, blant annet innen maritim overvåking og etterretning, avslutter generalen.


FAKTA OM Joint Expeditionary forces


  • Etablert i 2015, i etterkant av NATO-toppmøtet i Wales i 2014.
  • Britiskledet hurtig reaksjonsstyrke med ni medlemsland
  • Medlemsland: Storbritannia, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Litauen, Latvia, Norge, Nederland.
  • Skal etter planen være operativ i løpet av 2018
  • Kan operere alene eller integreres med andre reaksjonsstyrker i EU, NATO eller FN.

 

 

Publisert 2. februar 2018 12:52..