Vokter Norges nordligste grense

Hvert år seiler en av Forsvarets fregatter til Svalbard. Tilstedeværelse er viktig for å vokte Norges enorme havområder.

Til opplysning: Intervjuene og bildene i denne saken ble tatt høsten 2016, og reportasjen ble senere publisert i forsvarsmagasinet Innsats vinteren 2017.

​– Her er fiskevernesonen ved Svalbard, sier løytnanten og peker på kartet. 

Foran ham sitter de menige som tente lys og stirrer mot lerretet. Den veldige vernesonen ruver over Fastlands-Norge og dekker nesten hele veggen i offisersmessa i KNM «Roald Amundsen». 

– Det gir litt perspektiv på hva vi skal passe på, vi i Forsvaret, sier løytnanten, nesten litt overveldet selv.

De menige nikker. Nå ser de hvilke enorme sjøområder Norge skal kontrollere helt i nord. Og det er de som skal kontrollere områdene. Gulvet gynger litt, som et varsel om at sjøområdene her i Arktis kan være langt mer lunefulle og barske enn langs fastlandskysten. 

Øker i nord

Svalbard. Isfjell, breer, isbjørn, kulde og stummende mørke dager. Eksotisk. Det er det de fleste av oss forbinder med Arktis. Men miljøet er i endring. Sjøisen krymper og åpner nye sjøruter og blottlegger naturressurser som fisk, olje og gass. Regionen blir stadig viktigere, blant annet for Russland og Kina, og derfor må Norge ha oversikt og kontroll over norske sjø- og landområder i Arktis. De siste årene har fregattene hatt 40 prosent av seilingstiden sin nord for polarsirkelen.

Sonarspesialist Michael Tiller Solheim tar seg en liten tur i sjøbjørn, omgitt av rolig ishav og tallerken-is. – Jeg kunne ikke hatt det bedre, sier han.


En gang i året seiler en av Forsvarets fregatter til Svalbard for å trene og patruljere sjøområdene. Det har vært en tradisjon fra slutten av 1970-tallet, og kommandørkaptein Eivind Kvalvåg har vært med flere ganger. Nå er han skipssjef om bord på «Roald Amundsen».

– Norge har en mer permanent tilstedeværelse i form av Kystvakten, mens denne turen er et tillegg. Fregatten er en tydelig militær muskel, og vi skal vise vår tilstedeværelse, men samtidig ikke provosere unødvendig, sier han. 

Nærvær

Tradisjonelt har Russland og Norge hatt et godt og avklart forhold – også i Arktis. De siste årene har naboen i øst bygget opp nordflåten og gjenåpnet baser i Nord-Russland. Men det trenger ikke være noe dramatisk i det.

– Russerne har interesser i nord, og det har lange tradisjoner. Derfor er det ikke unormalt at det er russisk virksomhet i området – enten det er fiskerivirksomhet eller militær aktivitet til sjøs, sier Kvalvåg.

 

 

aktuelt_2268_norgesnordligstefregaktuelt_2268_norgesnordligstefreghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19020/media/PubImages/09062016ostheim__3796.jpg


Norges suverenitet over Svalbard er ubestridt og bekreftes blant annet i Svalbardtraktaten fra 1925. Med norsk suverenitet over Svalbard følger også suverene rettigheter til ressurser i havområdene utenfor. I tråd med havretten etablerte Norge i 1977 en fiskevernsone ved Svalbard. Formålet med opprettelsen var å sikre bevaring og forsvarlig forvaltning av fiskeressurser og hindre uregulert fiske. I denne sonen er det Norge alene som har ansvaret for å regulære fisket.

I all hovedsak retter både norske og utenlandske fiskere seg etter norske reguleringer og følger instrukser fra Kystvakten. Det er likevel ikke alle som er enige i de norske reguleringene. Svalbardtraktaten har en bestemmelse om at borgere av traktatpartnerne skal ha lik rett til å fiske, og flere land mener at bestemmelsen om likebehandling også gjelder i fiskevernsonen. Dette avviser Norge. I traktaten står det klart at retten bare gjelder i territorialfarvannet, det vil si ut til 12 nautiske mil.

Arktis og nordområdene blir stadig viktigere. Derfor må Norge ha oversikt og kontroll over norske sjø- og landområder i Arktis.


Verdens ende

Det er tidlig september, men det er kuldegrader i havet nord for Svalbard. Ferden fra Bodø har gått via Bjørnøya og langs østkysten av Spitsbergen. Nå har fartøyet passert 80 grader nord, med kurs mot 81 grader nord.

– Radarforholdene er helt spesielle, det er masse støy. Så mye har jeg aldri opplevd før. Og se her, kartet har helt sluttet å fungere, sier konstabel Hovlid og peker på det elektroniske sjøkartet. 

– Skulle nesten tro man var kommet til verdens ende. 

Farten er 16 knop, og baugen er forsterket. Men den tåler ikke særlig mye is, så det er viktig å holde god utkikk for å unngå kollisjon. På sidene står utkikkerne og følger med.

– Er det isfjell? spør den ene og setter kikkerten for øynene.

– Ja, det er is, konkluderer han. 

spennende forhold

Forholdene er spennende her oppe, både klimatisk og sikkerhetspolitisk. Det merker også besetningen. Ikke minst inne på operasjonsrommet, ops-en, det pulserende hjertet om bord. Her samles alle kilder som sonarbilder, radarbilder og andre sensorer inn og settes sammen til hele bilder. 

– Svalbard skiller seg ut fra fastlandet, siden det er utrolig store områder og et annet aktivitetsmønster enn det vi ser langs norskekysten. Når vi er her, spiller vi en helt annen rolle. Vi er på agendaen daglig, skal rapportere det vi ser, og vi må være forberedt på oppdukkende oppdrag, sier operasjonsoffiser kapteinløytnant Jørgen By.

Bak ham dukker radarbildene fortløpende opp på skjermen. Forsvarets øyne her ytterst i Norges periferi.

– Jeg føler vi er på oppdrag for Norge. Om noe skulle skje, eller om noen er i nød, så rykker vi ut. Det er tross alt også en viktig side med dette oppdraget, sier By.

Tilbake på broa sitter konstabel Hovlid og nyter utsikten. Den lyse natten, et spektakulært landskap og blikkstille hav gjør det helt spesielt å være på vakt.

– Det er sånne dager som dette at det er fantastisk å jobbe i Forsvaret, sier Hovlid.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2268_norgesnordligstefregkarriere_2252_spesialist/grenader/media/PubImages/20180625FR_-2362(1).jpgSpesialist: En karriere i ForsvaretKunne du tenkt deg å jobbe på skip? Eller få en karriere i Forsvaret?aktuelt_2268_norgesnordligstefreghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7100

 Les mer

 

 

aktuelt_2268_norgesnordligstefregkarriere_2253_offiser1/utdanning/MEDIA/PUBIMAGES/_MG_0562.JPGUtdanning i ForsvaretEn utdanning i Forsvaret er noe mer enn bare en utdanning. Det kan være starten på en livslang karriere. aktuelt_2268_norgesnordligstefreghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7101


Publisert 13. september 2019 10:09. | Sist oppdatert 14. september 2019 21:57.