«Otto Sverdrup» i gang med NATO-jobben

En norsk fregatt seiler dette halvåret på oppdrag for NATO. Det er bra for Norge.

​Mandag 13. januar seilte den norske fregatten KNM «Otto Sverdrup» fra Haakonsvern til Oslo. Med det startet oppdraget som flaggskip for NATOs stående marinestyrke SNMG1. 

Frem til august skal fregatten seile rundt i Europas nordlige farvann med styrkesjef Yngve Skoglund og hans stab om bord. Derfra skal han og staben lede marinestyrken på opptil 4–6 fartøy. 

 

 

aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21252Takkelavdelingen på KNM «Otto Sverdrup» tar seg av alt av tauverk og sikringer om bord./media/PubImages/20200120JØ_8712.jpg
aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21253Fregatten KNM «Otto Sverdrup» er flaggskip for NATOs nordlige marinestyrke SNMG1 frem til august 2020./media/PubImages/20200120JØ_8752.jpg
aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21254Øving og trening er en viktig del av oppdraget. Her prøveskyter KNM «Otto Sverdrup» med sin 76mm Oto Melara-kanon i et dansk skytefelt like nord for Sjælland./media/PubImages/20200121JØ_7008.jpg


Norge tok over kommandoen for styrken i desember 2019, og nå er oppdraget endelig i gang. Fra Oslo gikk toktet sørover mot Skagerrak, Kattegat og Østersjøen.

– Det er godt å være i gang, sier styrkesjef flaggkommandør Skoglund og legger til:

– NATO-styrken skal være synlig i Nord-Europas farvann. Vi skal vise at dette er et område vi behersker, og at vi ikke aksepterer at andre dominerer. Vi har alle like rettigheter her, og ingen skal ta seg til rette.

Viktig for Norge

Med seg har Skoglund en internasjonal stab fra seks NATO-land. Staben jobber kontinuerlig fra operasjonsrommet i den norske fregatten. Styrken skal delta på øvelser, trene med andre allierte fartøyer, og ha jevnlige havnebesøk i regionen.

– Havnebesøk er en viktig del av oppdraget. Vi viser at vi er til stede, og det er det både en avskrekkende og beroligende effekt i, poengterer han.


Dette er Skoglunds niende år på jobb for NATO, og han synes det er spennende og givende å jobbe for alliansen. 

– NATO er viktig for Norge, og vi viser at vi deltar aktivt maritimt i alliansen. Norge og Sjøforsvaret har jevn deltakelse, blant annet fra fregattvåpen og minevåpen. Det er også viktig å vise det norske flagget ute, sier han.

– Ingen provokasjon

Den maritime NATO-styrken er en fleksibel styrke som kan drive krigføring under vann, på overflaten, og i luften. Og hvis NATO bestemmer seg for det, er dette den første maritime styrken til å rykke ut i Nord-Europas farvann.


Det tydelige NATO-nærværet på sjøen i Nord-Europa er viktig for alliansens medlemmer, og Skoglund er klar på at nærværet ikke er noen provokasjon overfor Russland.

– Det er helt naturlig at vi opererer i områdene til våre medlemsland, og vi seiler stort sett i internasjonalt farvann. Denne styrken har eksistert siden 1968, så det er ingen overraskelse at vi er til stede og opererer i området. Det er «business as usual» og veldig forutsigbart at vi seiler i dette området.

 

 

aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21255Styrkesjef flaggkommandør Yngve Skoglund på bro sammen med navigatør Martin Lunde./media/PubImages/20200122JØ_7398.jpg
aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21256På broen om bord på KNM «Otto Sverdrup»./media/PubImages/20200121JØ_7051.jpg
aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21257KNM «Otto Sverdrup», flaggskip for NATOs stående marinestyrke i nord, legger ut fra Oslo 20. januar 2020. /media/PubImages/20200120JØ_8775.jpg


Riktig å avse en fregatt

Han forteller om et godt samarbeid med skipssjef Iris Fivelstad og hennes besetning. Den norske fregatten skal seile frem til august i år, med to besetninger som rullerer. Skoglund og hans stab skal derimot være om bord kontinuerlig. 

– Samarbeidet mellom stab og besetning går veldig bra, og det er avgjørende. Ellers klarer ikke vi å gjøre jobben vår, og «Otto Sverdrup» makter ikke å oppfylle jobben som flaggskip, sier han.

Etter KNM «Helge Ingstad»-ulykken har Norge nå én fregatt mindre. Skoglund sier det likevel er riktig å avse en norsk fregatt til NATO-tjeneste dette halvåret.

– Norge er med i verdens sterkeste forsvarsallianse, som baserer seg på kollektiv sikkerhet for alle allierte. Da må vi også være villige til å bidra til den sikkerheten. Uten «Helge Ingstad» er presset på Sjøforsvaret riktignok større, men med god planlegging og koordinering fra Sjøforsvaret evner vi å avse en fregatt i seks måneder, sier han.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2505_norskfregattigangmedaktuelt_2496_norskledelseinatossj/aktuelt/norsk-ledelse-i-natos-sjoestyrker/media/PubImages/DSC_6809.jpgNorge tar styringen over NATOs nordlige marinestyrkerNorge har nå kommandoen over halvparten av NATOs stående marinestyrker i Europa.aktuelt_2505_norskfregattigangmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7815

Publisert 31. januar 2020 14:00. | Sist oppdatert 3. februar 2020 10:15.