Norge tar styringen over NATOs nordlige marinestyrker

Norge har nå kommandoen over halvparten av NATOs stående marinestyrker i Europa.

​Onsdag overtok Norge kommandoen over NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa, SNMCMG1. Fra før har Norge kommandoen over alliansens stående marinestyrke SNMG1. De to styrkene utgjør halvparten av alliansens stående marinestyrker i Europa. 

– Dette er en stor dag for Norge, sier kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge, nytiltrådt styrkesjef for NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa.

Høytidelig skifte

Onsdagens kommandoskifte skjedde under en høytidelig seremoni på Akershus festning i Oslo. Det siste året har Danmark hatt kommandoen over styrken, og den danske styrkesjefen Peter Krogh overleverte kommandoen og NATO-flagget til Knudsen-Hauge under seremonien. 

– Dette er en av disse dagene og øyeblikkene jeg kommer til å huske resten av livet, sier den nye styrkesjefen.


Viktig for Norge

NATO har fire marinestyrker i kontinuerlig beredskap – to i Sør-Europa, og to i Nord-Europa. Det er de to sistnevnte som nå er under norsk kommando. Sjøstyrkene seiler, patruljerer og trener i Europas farvann, og flåtene er de første til å rykke ut om det skulle bli behov for det.

Kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge er styrkesjef for SNMCMG1.

Enkelt sagt forsvarer fregattstyrken NATO-farvann, mens minerydderstyrken effektivt kan fjerne fiendtlige miner og holde viktige maritime ruter åpne for skipstrafikk. For sjøfartsnasjonen Norge er denne beredskapen viktig, særlig når det gjelder miner.

– Minerydding er en forutsetning for alliert forsterkning, sier Knudsen-Hauge.

For om sjørutene inn mot landet vårt skulle bli minelagt, vil allierte skip bli hindret i å ta seg til Norge. Nesten alt av alliert kjøretøy, materiell og personell sendes sjøveien, og dermed vil NATO få problemer med å bygge seg opp i Norge om det skulle bli nødvendig.

– Fra et norsk perspektiv er derfor minerydderflåten svært viktig, sier Knudsen-Hauge.

Føles godt

I desember overtok Norge også over kommandoen for NATOs nordlige fregattstyrke. Flaggkommandør Yngve Skoglund er styrkesjef med base på fregatten KNM «Otto Sverdrup». Den norske fregatten er flaggskipet i marinestyrken SNMG1.

– Den siste måneden har vi trent og forberedt oss, og nå setter vi gang. Det føles godt, sier Skoglund.

 

 

aktuelt_2496_norskledelseinatossjaktuelt_2496_norskledelseinatossjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21171Flaggkommandør Yngve Skoglund er styrkesjef for SNMG1./media/PubImages/DSC_6759.jpg


Base på tysk fartøy

Mens Skoglund holder til på norske «Otto Sverdrup», skal Knudsen-Hauge og hans stab holde til på det tyske logistikkfartøyet FGS «Donau». Herfra skal han føre kommandoen over flåten som etter hvert vil bestå av ni fartøy.

– Vi har blitt tatt veldig godt imot. Tyskerne er både høflige og svært serviceinnstilte, så dette blir et svært godt samarbeid, sier Knudsen-Hauge.

Publisert 16. januar 2020 11:10. | Sist oppdatert 25. mars 2020 15:34.