Norsk styrkebidrag til IrakNorsk styrkebidrag til Irakhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=64https://www.youtube.com/watch?v=L3bmrE1b2-g
FSJ og GIH på RenaFSJ og GIH på Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20150304th_ 14824.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1759Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen, under pressemøtet på Rena onsdag. Foto: Torgeir Haugaard
FSJ møter tmbnFSJ møter tmbnhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20150304th_ 14797.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1760Forsvarssjefen møtte personell fra Telemark bataljon på Rena leir onsdag.

Norsk styrkebidrag til Irak

Innen kort tid sendes den første delen av det militære bidraget til den internasjonale koalisjonen mot ISIL.

​​​​​​​​​​​Bidraget vil bestå av om lag 50 instruktører til Erbil og et bidrag til Bagdad, samt støttepersonell og stabsoffiserer fordelt på ulike hovedkvarter til ledelse av operasjonen. Norge har til nå hatt et mindre antall stabsoffiserer i hovedkvarterer i regionen.​

– De norske styrkene skal trene de Irakiske styrker slik at de selv skal bli i stand til å bekjempe ISIL, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

klare for oppdraget​

Forsvarssjefen presenterte det norske bidraget under et pressemøte på Rena leir i Østerdalen onsd​ag ettermiddag.

– Vi sender profesjonelle soldater til Irak. Dette er soldater hvor hovedtyngden kommer fra Telemark bataljon, soldater med ulik kunnskaper og kompetanse, slik at de evner å trene de områder som de irakiske myndigheter har bedt om, sier Bruun-Hanssen.

Telemark bataljon er klare for oppdraget. 

– Bataljonen er klar til å løse oppdrag i Irak, og styrken har drevet oppdragsspesifikk trening en kort stund. Basisferdighetene de har med seg fra trening mot forsvar av Norge holder høyt nivå, og soldatene er alltid klare til å dra på kort varsel, sier Hærens pressetalsmann Aleksander Jankov.​


Utdanning og trening

Det norske bidraget skal støtte irakiske myndigheter med kapasitetsbygging av landets sikkerhetsstyrker. Personellet vil inngå i det tysk-ledede treningssenteret som etableres i Erbil og drive med utdanning og trening av irakiske sikkerhetsstyrker i Bagdad. Både den første delen av bidraget til Erbil og styrken til Bagdad vil starte deployering om kort tid, men det vil være en gradvis oppbygging av styrkebidraget etter hvert som treningssentrene ferdigstilles.

De norske styrkene vil delta i kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i Erbil-området og Bagdad, og skal ikke følge de irakiske styrkene i kamp.
Det er inngått en statusavtale med irakiske myndigheter om norsk militært personell som skal tjenestegjøre i landet.

50 i​nstruktører​​

Det norske bidraget vil inngå i det tysk-ledete kapasitetsbyggingsbidraget til Nord-Irak. Ledelsen vil rotere mellom Tyskland og Italia på seks-måneders basis. Detaljene for konseptet er fortsatt under utarbeidelse. Det norske styrkebidraget vil innledningsvis bestå av stabspersonell og personell som skal bidra til oppbygging av treningssenteret i Erbil. Deretter vil bidraget bygges opp etter hvert som treningssenteret ferdigstilles og kapasitetsbygging av de irakiske styrkene kan påbegynnes. 

På sikt vil bidraget bli i størrelsesorden 50 militære instruktører samt personell til ulike støtteelementer.

Treningssentre

Det norske bidraget til kapasitetsbygging i Bagdad vil være tilknyttet et treningssenter som er etablert innenfor sikkerhetsområdet til den internasjonale flyplassen i Bagdad. For Bagdad er det noe usikkerhet knyttet til koalisjonens behov, og styrken som sendes innledningsvis er derfor noe mindre enn det som ble skissert tidligere. Ved siden av å starte trening i Bagdad, vil tilstedeværelse bidra til å kartlegge videre behov for norsk støtte til treningssenteret.

I tillegg til å bemanne treningssentrene i Erbil og i Bagdad, vil Norge fylle stabsstillinger i koalisjonens kommandostruktur i Kuwait og Bagdad. Stab- og støttefunksjoner vil utgjøre om lag 30 personell.
Publisert 4. mars 2015 13:46. av Kommunikasjonsenheten til Forsvarsdepartementet. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:20.