Rustkontroll-01Rustkontroll-01http://forsvaret.no/media/PubImages/Rustkontroll-01.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5143Inspektørene ble tatt med til Trifonovklosteret i Luostari. Foto: Forsvaret
Rustkontroll-03Rustkontroll-03http://forsvaret.no/media/PubImages/Rustkontroll-03.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5144En offiser fra brigaden klargjør en AK-74 for oberst Einar Johnsen i 30 kuldegrader. Foto: Forsvaret
Rustkontroll-02Rustkontroll-02http://forsvaret.no/media/PubImages/Rustkontroll-02.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5146Brigaden ble tildelt Kutuzov-ordenen i 1968. Den gang het avdelingen 131. motoriserte infanteridivisjon. Foto: Forsvaret
Rustkontroll-05Rustkontroll-05http://forsvaret.no/media/PubImages/Rustkontroll-05.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5147Russisk vinterbekledning på framvisning. Foto: Forsvaret
Rustkontroll-06Rustkontroll-06http://forsvaret.no/media/PubImages/Rustkontroll-06.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5148Russerne viste fram sin vinterbekledning. Foto: Forsvaret

Norske inspektører hos russisk brigade

Denne uka har norske inspektører besøkt og evaluert Russlands 200. motoriserte infanteribrigade i militærtettstedet Petsjenga, like ved norskegrensa.

​​​​​​​​​​​Det er kanskje underlig at inspektører fra Nato-land får besøke og evaluere en russisk brigade i Russland. Men i april i fjor gjorde russiske inspektører en tilsvarende evaluering av Brigade Nord i Norge. Besøkene er et av flere tiltak i Wien-dokumentet for å skape tillit mellom landene i Europa.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det svært viktig å jobbe for økt forutsigbarhet og åpenhet knyttet til øving og trening av militære styrker, både på alliert og russisk side, sier oberst Einar Johnsen, sjef for Rustningskontrollseksjonen i Forsvarsstaben.

Økt tillit

Tirsdag 19. januar ledet Johnsen et evalueringsteam på tre inspektører, som evaluerte 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga et par mil fra Finnmark. Etter en orientering om avdelingen ble inspektørene vist forlegningen for å se på boforholdene og snakke med vernepliktige soldater. 

Demonstrasjon av russisk vinterbekledning. Foto: Forsvaret​   

– Brigadeledelsen kunne fortelle at de i dag har flere profesjonelle, «kontraktniki», enn vernepliktige soldater. Brigaden, som er en av Nordflåtens avdelinger, ligger nord for polarsirkelen og kan derfor tilby høyere lønn og bedre forhold for sine ansatte enn det som er tilfelle for avdelinger lenger sør, forteller Johnsen.

Go​​dt vertskap

Inspektørene fikk også se de lokale skytebanene. Der fikk de prøve AK-74, de russiske styrkenes automatvåpen. Deretter ble inspektørene fraktet rundt til brigadens ulike garnisoner i Petsjengadalen og fikk evaluere brigadens tunge materiell. 

Stridsvogner, artilleri og pansrede personellkjøretøy var klargjort, og garasjene var åpnet slik at inspektørene kunne verifisere at brigaden har det materiellet de selv årlig rapporterer at de har til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Det russiske v​ertskapet var meget imøtekommende og godt forberedt til evalueringen. Avdelingen fremsto som meget operativ og profesjonell, sier Johnsen.

Temperaturen var nede i rundt 30 minusgrader uten at det la noen demper på innsatsen. I løpet av evalueringen fikk inspektørene også blant annet demonstrert russisk vinterbekledning. 

– Utstyret var meget bra, noe også soldatene kunne bekrefte ute i øvingsområdet hvor enkeltmannsutdannelse, inkludert skyting med håndvåpen, foregikk under barske temperaturforhold, sier Johnsen.

 

 

Hva er rustningskontroll?Hva er rustningskontroll?<ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​Et av</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> flere tillitsskapende tiltak mellom landene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Kontrollen er fundamentert i det såkalte Wien-dokumentet.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokumentet å</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">pner for at et OSSE-land kan besøke og evaluere et annet lands militære avdelinger. Alle land plikter å ta imot en evaluering per år, mens Frankrike og Russland plikter å ta imot to. </span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hensikten er å bedre å​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">penheten og forhindre misforståelser rundt militær aktivitet. </span><br></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=18

Publisert 22. januar 2016 12:41. av Forsvarsstaben. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:27.