aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7276/media/PubImages/JOSE9079-01.jpg

Norske offiserer på oppdrag i Sinai

Tre norske offiserer har sin arbeidsplass på den urolige Sinaihalvøya.

Tekst: Ina Nyås Moe   Foto og video: Jonas Selim

– Multinational Force and Observers (MFO) skiller seg ut på mange områder. Dette er en fredsbevarende operasjon som ikke er i FN-regi. Den er sånn sett enestående fordi den er ledet av de tre partene i fredsavtalen: USA, Israel og Egypt. Det gjør den veldig spesiell og kan ikke sammenliknes med noe annet, sier major Tore Kristoffersen, som er planoffiser i MFOs militære hovedkvarter, South Camp som ligger i Sharm el-Sheikh.

Norge deltar med tre offiserer i den multinasjonale organisasjonen som har som hovedoppgave å observere, verifisere og rapportere eventuelle brudd på Camp David-avtalen, fredsavtalen som ble skrevet under av Egypt og Israel i 1978.

MFO ble opprettet på Sinaihalvøya fire år senere. Tolv nasjoner bidrar med personell til organisasjonen som nå består av 394 sivile og 1225 militære.

I 35 år har MFO sørget for å opprettholde freden mellom Israel og Egypt. Kristoffersen søkte seg til MFO fordi han så på den som den mest spennende og utfordrende misjonen.

– Dette har vært en av de mest suksessrike misjonene i verden, og det gjør at du ønsker å lære om hva det er som har gjort denne misjonen så suksessrik, sier Kristoffersen.

FLYTTET HOVEDKVARTERET
– Innenfor planseksjonen har vi forskjellige kulturer, og forskjellige måter å løse planlegging og stabsarbeid på. Jeg håper at mine erfaringer og den norske kulturen kan være med på å bidra i positiv retning, sier Kristoffersen.

South Camp er omringet av hav på den ene siden, fjell på den andre siden, og turisthoteller på de to resterende sidene. Det står i skarp kontrast til piggtrådgjerdet og det væpnede vaktholdet som sørger for sikkerheten til personellet i leiren.

Nylig flyttet Kristoffersen og kollegaene inn i et splitter nytt bygg i South Camp. Inne i leiren er det fortsatt stor byggeaktivitet. I 2016 ble MFOs hovedkvarter flyttet fra Nord-Sinai til Sør-Sinai, på grunn av den endrede sikkerhetssituasjonen hvor terrorgrupperinger har herjet i Nord-Sinai.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7275Piggtrådgjerder rammer inn South Camp Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE9153.jpg


FORTVILTE MENNESKER
Major Tron Munz, som er liaisonoffiser, hadde sitt kontor i Nord-Sinai i begynnelsen av tjenesteperioden. Derfra har han både positive og negative opplevelser.

– Det er mange fortvilte mennesker som har mistet både hus og hjem, og mange mennesker som mister livet. Å se hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre, er trist. Det er mye som foregår på utsiden av gjerdet, som vi blir vitne til når vi er ute, forteller han.

Mye er forandret i området siden han tjenestegjorde i FN-operasjonen UNTSO på Golanhøyden for fem år siden.

– Det var surrealistisk å komme tilbake. Første natten sov jeg kanskje to– tre timer fordi det er skyting hele tiden, og det var artilleri som gikk av, forteller Munz.

Han sammenlikner dagens situasjon i Nord-Sinai med periodene han tjenestegjorde i Afghanistan og Libanon.

FRYKTET IMPROVISERTE BOMBER
Trusselen fra IED-er, altså improviserte bomber og selvlagde veibomber, er høy, og systemene er lite kompliserte. Bombene plasseres ut av voldelige ekstremister for å ta egyptiske styrker.

– Men det er slik at førstemann som kommer på veien, kjører på IED-en. Så den største frykten var å kjøre ut av leiren, forteller Munz.

Hovedoppgaven til MFOs liaisoner er å legge til rette for all kommunikasjon mellom MFO og de to partene, Egypt og Israel.

– Jeg føler at jeg er med på å gjøre en forskjell. Vi overvåker grensen mellom Israel og Egypt, og vi holder fredsavtalen under oppsikt. Med min lille del av arbeidet føler jeg at jeg bidrar til å gjøre det. Jeg synes det er meningsfullt, sier Munz.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7272Liaisonoffiser Tron Munz i møte med en kanadisk kollega. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE9031.jpg
aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7274Major Tron Munz og en kollega i prat foran bilen de bruker når de skal ut på oppdrag utenfor leiren. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE9079.jpg


SETTER PRIS PÅ NORGES INNSATS
Oberst Ole Anders Øie jobber som rådgiver for stabssjefen og styrkesjefen. I tillegg har han rollen som øverste nasjonale representant, hvor han er ansvarlig for sine to norske kollegaer.

– MFO blir godt mottatt på Sinai. Det er en ønsket organisasjon, både for israelerne og egypterne, forteller Øie.

Styrkesjefen for den militære delen av MFO, den australske generalmajoren Simon Stuart, forteller at han setter pris på Norges innsats.

– Engasjementet til den norske regjeringen, Norges befolkning, dets folk i uniform og dets økonomiske ressurser gjør en forskjell på daglig basis her på Sinai, sier styrkesjefen.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7273Oberst Ole Anders Øie på kontoret sitt i det nye hovedkvarteret i South Camp. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE1125.jpg


FÅ ENDRINGER I FREDSAVTALEN
I tillegg til å stille med personell, er Norge med og sponser den sivile observatørstyrken til MFO. Oppgaven deres er å levere informasjon til begge avtalelandene om militært materiell på både israelsk og egyptisk side. De teller antall stridsvogner, artilleri, fly, alt av militære våpen og andre elementer som kan brukes som våpen. MFO verifiserer om antallet observatørstyrken kommer frem til, er i samsvar med det partene har blitt enige om i fredsavtalen.

– Det har vært få endringer siden fredsavtalen ble undertegnet, forteller amerikaneren Jeff Lichke, som er sjef for den sivile observatørstyrken.

Sinai er delt inn i fire soner. MFOs sivile observatører kan operere seg fritt i alle sonene, mens den militære delen kun har lov til å operere i en av sonene. Observatørene er ubevæpnede, og benytter seg både fly, helikoptre og biler når de er ute på oppdrag

– Vi dokumenterer det vi ser. Vi har alltid med oss en israelsk eller egyptisk liaisonoffiser avhengig av hvilket land vi befinner oss i, forteller Lichke.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7268Jeff Lichke, sjef for den sivile observatørstyrken. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE0834.jpg
aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7271Sivile observatører kikker på et kart for å se hvilken rute de skal ta. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE1011.jpg


FØLGER MED FRA SJØEN

Ti kilometer fra South Camp holder Coastal Patrol Unit til, den maritime delen av MFO. Ved Sharm el-Sheikh havn ligger de tre italienske kystvaktfartøyene som tilhører organisasjonen, side om side.

Kystvaktfartøyene er MFOs øyne på sjøen. De patruljerer Tiran-stredet og havområdet rundt. Herfra informerer de kommandokjeden når de ser egyptiske eller israelske militære fartøy, fly eller helikoptre i området.

– Det har vært en god erfaring å jobbe sammen med andre kontingenter. Dette er det første året jeg har kommando over et fartøy, og det er veldig spennende og interessant å støtte MFO fra sjøen, sier løytnant Simon Puddu, skipssjef om bord på kystvaktfartøyet «Sentinella».

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7267De italienske kystvaktfartøyene ligger til kai i Sharm el-Sheik havn. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE0844.jpg


MER UTFORDRENDE SIKKERHETSSITUASJON
I nærheten av flyplassen i Sharm el-Sheikh ligger observasjonspost nummer fire. Den er bemannet av en amerikansk styrke som rapporterer om mulige brudd på fredsavtalen ved å observere aktivitet i lufta og sjøen utenfor Sharm el-Sheikh.

Tidligere var det 30 bemannede slike observasjonsposter fra nord til sør på Sinaihalvøya. I dag er det bare seks av dem igjen. Noen av de tidligere bemannede posisjonene har blitt erstattet av kameraer, mens andre har blitt erstattet av kommunikasjonsreleer.

– MFO har lykkes med å tilpasse seg en mer utfordrende sikkerhetssituasjon. Det er en naturlig utvikling å bruke moderne teknologi for å sikre at MFO har blitt mer effektiv i måten vi bruker våre ressurser på, sier generalmajor Simon Stuart.

Generalmajoren forteller at den voldelige ekstremismen på Nord-Sinai også har bidratt til at MFO har økt styrkebeskyttelsen, og at organisasjonen har blitt mer avhengig av avtalepartene for å sørge for sikkerheten til personellet.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7269Observasjonspost nummer fire Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE0930.jpg
aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7270Observasjonsposten er bemannet av amerikanere. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/JOSE0989.jpg


VIL FORTSATT VÆRE AKTUELL
– Det er viktig å bemerke at voldelig ekstremisme, og måten den har kommet til uttrykk på her på Nord-Sinai, ikke har distrahert traktatpartnerne. Forpliktelsen til fredsavtalen mellom Egypt og Israel har heller ikke blitt svekket, til tross for betydelig press fra voldelige ekstremister, sier generalmajor Stuart.

Styrkesjefen tror at MFO vil fortsette å være aktuell i mange år fremover.

– Jeg observerer at traktatpartnerne absolutt er dedikert til freden de ble enige om for nesten 40 år siden. De er også dedikert når det gjelder å opprettholde MFO som en mekanisme for å legge til rette for tillit og ivareta de to sentrale rollene som MFO har med hensyn til åpenhet, og å legge til rette for dialog, sier styrkesjefen.

 

 

aktuelt_1928_norskeoffiserervoktefakta_227_egypt/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Egypt/media/PubImages/Black%20Hawk%20NC.jpgEgypt​​Gjennom Multinational Force and Observers (MFO) bidrar Norge med å overvåke fredsavtalen mellom Egypt og Israel. Det er stasjonert tre norske stabsoffiserer i MFO-styrken.aktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3203
aktuelt_1928_norskeoffiserervokteaktuelt_1824_ivaretarfredsavtalen/aktuelt/ivaretar-fredsavtalen-mellom-israel-og-egypt-(2)/media/PubImages/NORCON%20PARADE%20016.JPGVokter fredsavtalen mellom Israel og EgyptOberst Ole Anders Øie er en av tre norske offiserer som har sin arbeidsplass i ørkenen i Egypt.aktuelt_1928_norskeoffiserervoktehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3204

Publisert 4. januar 2018 09:53. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 12. januar 2018 12:42.