tkmedMG_8100tkmedMG_8100http://forsvaret.no/media/PubImages/tkmedMG_8100.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2434
tkmedMG_7862tkmedMG_7862http://forsvaret.no/media/PubImages/tkmedMG_7862.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2433
tkmedR1346tkmedR1346http://forsvaret.no/media/PubImages/tkmedR1346.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2432

Norske styrker del av nybrottsarbeid i FN

Norges bidrag til FN-operasjon i Mali berømmes, og har satt en ny standard for hvordan oppdrag kan løses.

​​​​​Fredag 29. mai kom den andre norske kontingenten fra FNs Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) hjem og ble mottatt med stor glede.

Medaljeutdelingen var den første hvor operasjonsmedalje for Mali ble overrakt. Tidligere tjenestegjørende i samme misjon var derfor også til stede og fikk sine velfortjente medaljer. 

Får FN-skryt​​​

For første gang i FN har en internasjonal styrke bidratt med etterretning og analysearbeid. Gjennom høy kompetanse og svært godt militært håndverk, har de norske soldatene bidratt til å modernisere FNs fredsoperasjoner. Theatre Enabling Force (TEF) var også en fremtredende del av medaljemottakerne. 

Ifølge FN, har denne styrken på en forbilledlig måte konstruert, etablert og mentorert svenske militære styrker i å etablere velfungerende leirer i Mali. Arbeidet berømmes, og etableringene har blitt en modell for senere etableringer i FN-regi.

De hjemvendte soldatene ble overrakt operasjonsmedalje av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga Lunde. Til stede var også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. 

Medaljeseremonien fant sted på Akershus festning, hvor rakryggede og fornøyde soldater sto oppstilt. Fornøyde med egen innsats, og glade for å være hjemme. 

TENNER ET NYTT HÅP

– Ikke bare har dere verdifull kunnskap og omfattende erfaring som har gjort dere i stand til å løse et utfordrende oppdrag – dere har også vist at dere har evne til samarbeid. Med deres bidrag, har Norge nok en gang kunnet vise at vi er en ansvarlig, internasjonal aktør som bidrar til fred, sikkerhet og stabilitet i verden. Vi er stolte av dere, sa forsvarsminister Søreide i sin tale til soldatene.

Hun la også vekt på at kontingenten har gjort Norge i stand til å bidra til det viktige arbeidet FN har påtatt seg i Mali, og at deres bidrag til stabilitet tenner et nytt håp i et land med mange utfordringer.


LAGET KJERNEN FOR OPERASJONER

– Produktene vi lager, er blitt kjernen for planlegging av operasjonen. På lengre sikt kan det også bli kjernen for fremtidige operasjoner, både på den militære og sivile siden. Det viser at kvaliteten på det vi leverer er høy, og det var spennende arbeid, sier oberstløytnant Frank, som var styrkesjef for 40 mann fra sju nasjoner.

Styrkesjefen forteller videre at det å lede en multinasjonal styrke, har vært både krevende og givende.

– Jeg må også skryte av de fantastisk flinke folka vi dro nedover med. En grundig seleksjon fikk frem de riktige personene til riktig jobb. Det norske personellet har klart seg helt utmerket, sier styrkesjefen. 

Publisert 29. mai 2015 16:37. av Sondre Lindhagen Nilssen (tekst) og Torbjørn Kjosvold (foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.