20160805_032020160805_0320http://forsvaret.no/media/PubImages/20160805_0320.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7255
unspecified-2unspecified-2http://forsvaret.no/media/PubImages/unspecified-2.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7256

Ny gardesjef

Oberstløytnant Geir Pettersen tok i dag over som sjef for Hans Majestet Kongens Garde, etter oberstløytnant Jan Frederik Geiner. Den nye gardesjefen har bakgrunn fra en rekke operative stillinger i Hæren og har tidligere tjenestegjort både i Kosovo og Afghanistan.

​​- Jeg tror det blir en spennende og givende jobb, samtidig som jeg vet at det kommer til å kreve mye. Garden er Hærens største bataljon og en kompleks avdeling med et skarpt fredsoperativt oppdrag, oppsummerer den nye gardesjefen. 

– I tillegg til Kongevakten og hovedstadsoppdraget er Garden Forsvarets ansikt utad, primært representert ved musikk – og drillkontingenten. Det er et vidt spekter av oppgaver, og jobben medfører mye ansvar.

HMKG er en hæravdeling med tett knytning til hovedstaden og oberstløytnant Pettersen ser frem til å samarbeide med de sivile etatene. 

– For meg blir det en ny erfaring å jobbe så tett med politiet, den kongelige politieskorte (DKP), Hoffet (DKH) og de andre etatene som HMKG har et nært og godt samarbeid med. Jeg har et mål om å fortsette å videreutvikle Garden som en troverdig ressurs i Oslo-området. 

Sammensatt avdeling

Det er ikke første gang oblt. Pettersen jobber i Garden. Da han var ferdig med Krigsskolen begynte han som troppssjef i 2. Gardekompani og avsluttet som administrasjonsoffiser.  

Jeg var i Garden fra 1995 til 1998. Det var givende år, så jeg gleder meg veldig til å komme tilbake, forteller han. Pettersen ønsker å fortsette den gode utviklingen bataljonen har hatt de siste årene. 

– Grunnarbeidet med å utvikle et godt utdanningsprogram for geværkompaniene er gjort og arbeidet med et helhetlig utdanningsprogram for 5. Gardekompani er godt i gang. Dette må vi fortsette å bygge videre på. Jeg tror oppriktig at gode enkeltmannsferdigheter er helt avgjørende. Garden løser kontinuerlig et skarpt vaktoppdrag og er på beredskap for hovedstaden, og da er det viktig at alle er gode i sin primærfunksjon slik at helheten fungerer godt. Jeg kommer også til å fortsette å vektlegge robust fysisk form, da dette er viktig for at vi skal ha mentalt overskudd når vi driver krevende operasjoner over tid, konkluderer han. 

Før han overtok som gardesjef jobbet oblt. Geir Pettersen som gruppeleder operational assesment under J 3-5 ved Forsvarets operative hovedkvarter, hvor han analyserte Forsvarets samlede operative evne og holdt sjef FOH oppdatert på gjeldende status. ​

Geiner til Våpenskolen

Oberstløytnant Jan Frederik Geiner har fått stilling som sjef fagavdeling på Hærens Våpenskole. 

– Det blir spennende å starte på Våpenskolen, men det er også vemodig å tre av som gardesjef. Det har vært to intensive år, og Garden er en flott avdeling å lede. Få avdelinger har et så bredt spekter av oppgaver som HMKG. Spennet fra skarpt vaktoppdrag til internasjonale tattooer og representasjon ved statsbesøk er stort, oppsummer han. ​​

Publisert 5. august 2016 15:49. av av Marthe Brendefur. Sist oppdatert 18. september 2017 14:56.