aktuelt_1131_nymilitaerordningaktuelt_1131_nymilitaerordninghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2195/media/PubImages/20151105OST_5528.jpg

Grader for spesialistbefal

I 2016 innførte Forsvaret ny militærordning. Det førte til en rekke nye grader. Se oversikten her.

​​​​​​​​Forsvaret har to karrierestiger for sine militært ansatte: Én for personell med krigsskoleutdanning eller akademisk utdannelse og kvalifiseringskurs – og én for personell med befalsutdanning og/eller viktig akademisk kompetanse eller realkompetanse. De to karrierestigene kalles henholdsvis offiserssøylen og spesialistsøylen.

Ordningen med to karrierestiger ble innført i januar 2016, og med innføringen fulgte en rekke nye grader i tillegg til de tradisjonelle offisergradene. Spesialistbefalet har grader som blant annet sersjantmajor, flaggmester, flotiljemester og kvartermester. Da Forsvaret utarbeidet de nye distinksjonene og merkene, tok vi hensyn til uniformhistorie og grenvise kulturforskjeller.

I grafikken ove​r finner du gradene og distinksjonene til spesialistbefalet. OR er en forkortelse for «other ranks».​

Krigsskoleutdannet personell følger offisersløpet med offisersgrader fra fenrik til general/admiral.

 

 

Forsvarets GradsoversiktForsvarets Gradsoversikthttp://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Forsvaret_plakat_gradsoversikt_NY_10.03.20.pdf

Publisert 11. desember 2015 11:13. av Thomas Snaprud Johannessen (grafikk), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 29. mai 2018 09:47.