Globus-systemetGlobus-systemethttp://forsvaret.no/media/PubImages/Globus-systemet.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5949Figur 1. Illustrasjon av Vårberget med omtrentlig form og størrelse på radarbygget, pilen markerer planlagt plassering.
Forsvarets stasjon Vardø; Stasjonens fremste oppgave er å operere Globus radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og våre øvrige interesseområder i nord.Forsvarets stasjon Vardø; Stasjonens fremste oppgave er å operere Globus radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og våre øvrige interesseområder i nord.http://forsvaret.no/media/PubImages/Vardø_stor.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4670​​​​​Å vite hva som foregår er avgjørende for å kunne ha et godt og relevant forsvar. Etterretning er derfor en svært viktig del av Fo​​​rsvarets virksomhet. Arkivfoto fra 2014.

Modernisering av radaranlegget i Vardø

Deler av Globus-systemet får nå en ny radar. – Dette er et viktig bidrag til å trygge Norge og sikre nasjonale interesser, sier Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten.
​​​​​​​‒ Oppgavene til det moderniserte og oppgraderte Globus-systemet vil være som tidligere. Det vil følge og kategorisere objekter i rommet, overvåke vårt nasjonale interesseområde i nord, samt gjennomføre innsamling til nasjonal bruk innen forskning og utvikling, forteller generalløytnant Morten Haga Lunde.

Byggearbeidet av den nye radaren vil starte medio neste år, og vil være ferdig innen 2020. ​​

Gamle avvikles  

‒ Moderniseringen og oppgraderingen av ​​Globus-systemet er en naturlig konsekvens av at deler av anlegget nærmer seg sin tekniske levealder, sier Haga Lunde.

Den nye radaren er planlagt oppført på sørenden av Vårberget i Vardø, og radaren som ble oppført på slutten av 1980-tallet skal avvikles når det moderniserte radarsystemet er ferdigstilt.

‒ Etterretningstjenesten driver sin virksomhet med nasjonal kontroll og innenfor gjeldende lover. Virksomheten kontrolleres av EOS-utvalget. Etterretningstjenestens virksomhet er et viktig bidrag til å trygge Norge og sikre nasjonale interesser.

Strålefare

Globussystemet kommer ikke til å utgjøre noen helserisiko for ansatte eller lokalbefolkningen i Vardø. 

‒ Anbefalte grenseverdier for stråling skal ikke overskrides. I tillegg vil bruken av frekvenser skje i henhold til tildelte tillatelser og etter gjeldende lov- og regelverk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sier Haga Lunde. 


Publisert 6. april 2016 07:48. av Kim Gulbrandsen, Etterretningstjenesten . Sist oppdatert 28. juni 2016 10:28.