aktuelt_2446_nysjeffhsaktuelt_2446_nysjeffhshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20696/media/PubImages/SjefsbytteFHS_Gran_8238.jpg

Ny sjef på Forsvarets høgskole

Generalmajor Henning-A. Frantzen innsettes som sjef og rektor ved Forsvarets høgskole.

Generalmajor Henning-A. Frantzen innsettes som sjef og rektor ved Forsvarets høgskole.

Frantzen tar over for kontreadmiral Louise Dedichen, som blir ny sjef ved Militærmisjonen i Brussel.

 

 

aktuelt_2446_nysjeffhsaktuelt_2446_nysjeffhshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20694/media/PubImages/SjefsbytteFHS_Gran_8244.jpg

Videre utvikling

Tidligere har Frantzen blant annet jobbet i Brigade Nord, på Krigsskolen, vært bataljonssjef i Sanitetsbataljonen, deltatt i internasjonale operasjoner i Bosnia og Afghanistan, og nå sist nestleder i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Han har også vært nestleder i FD V og har derfor vært involvert i utviklingen av både militærordningen og utdanningsreformen. Nå ser han fram til å overta en nylig omstilt organisasjon.

 – ­Høgskolen har vært gjennom en stor reform der hovedgrepene nå er sluttført, så jeg er veldig takknemlig for å overta en organisasjon som nå er omstilt, men som naturligvis skal videreutvikles, sier Franzten, som er takknemlig for innsatsen ledelsen og ansatte ved FHS har lagt ned.

Godt kvalifisert

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen understreker at valget av rektor på FHS er utrolig viktig, og at Frantzen er rett mann til å dra utviklingen på høgskolen videre.

– Alle er svært fornøyd med Henning Frantzen som ny sjef, han har demonstrert solid faglig kunnskap, stor helhetsoversikt, er en god analytiker, rolig og reflektert, sier Bruun-Hansen.

Grunnet den nye reformen har høgskolen studenter i både nytt og gammelt utdanningsløp. Frantzen poengterer at å lykkes med utdanningen til nåværende studenter er en prioritet.

– Det er mye nytt, så det er viktig at vi løpende evaluerer og får justert kursen slik at vi kommer ut med et godt resultat når studentene uteksamineres, sier Frantzen.

Ny rektor og sjef ved Forsvarets høgskole Henning-A. Frantzen


Store planer

Videre uttrykker generalmajoren at fokus vil ligge på faglig utvikling, så FHS kan ligge i front på kunnskapsutvikling på det militære området.

– På områder som planlegging, gjennomførelse, ledelse og understøttelse av militære operasjoner er det viktig at vi er gode og tenker utvikling og framtid, for dette er et fagfelt ingen andre i samfunnet tar ansvar for. Men det skjer ikke i isolasjon, det må forstås innen den større politiske- og samfunnsmessige konteksten.


Frantzen åpner også for samarbeid med det sivile utdanningssystemet for å sikre gode partnere som er i front på sine fagfelt.

Den nye sjefen går en travel hverdag i møte etter forsvarssjefens anbefaling om mer personell i Forsvaret. Selv om de politiske beslutningene ikke kommer før til sommeren starter arbeidet nå.

– Forsvarssjefen har kommet med sin anbefaling og alle hans alternativer peker i retning mer personell. Det kommer til å treffe oss. Hvordan vi skal løse dette er noe vi må gå i gang med, så vi har løsningene klare når de endelige beslutningene fattes.

Publisert 1. november 2019 15:49.. Sist oppdatert 12. november 2019 08:23.