tkfrapR8172tkfrapR8172http://forsvaret.no/media/PubImages/tkfrapR8172.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2308Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Morten Haga Lunde under presentasjonen av Forsvarets årsrapport 2013

Ny etterretningssjef

Generalløytnant Morten Haga Lunde overtar som sjef for Etterretningstjenesten etter generalløytnant Kjell Grandhagen.

​​Generalløytnant Morten Haga Lunde kommer fra stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarterer, en stilling han tiltrådte i 2013. Utnevnelsen til sjefsjobben i Etterretningstjenesten skjedde i Kongen i statsråd 22. mai, og han overtar ved årsskiftet 2015/2016.

– Morten Haga Lunde har gjennom sine mange lederstillinger og brede fellesoperative erfaring det beste utgangspunktet for å lede Etterretningstjenesten i en tid med store sikkerhetspolitiske endringer. Han har vært en dyktig rådgiver gjennom mange år i ulike posisjoner. Han er tydelig, ærlig og åpen. Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet med ham på nye områder, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Lunde har mange års luftoperativ erfaring fra taktisk nivå og bred bakgrunn fra flere militærstrategiske stillinger. Han har blant annet vært avdelingsleder i Forsvarsdepartementet, sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og som både nestkommanderende og sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Som sjef for Etterretningstjenesten blir han direkte underlagt forsvarssjefen.

Generalløytnant Morten Haga Lunde er født 20. desember 1960. Han ble uteksaminert fra Luftkrigsskolen i 1987. Han har også gjennomført Forsvarets stabskole og Nato Defence College. 

Publisert 22. mai 2015 11:48. av Kommunikasjonsenheten til Forsvarsdepartementet. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.