Generalinspektør i Hæren Generalmajor Rune Jakobsen besøkte Hærens befalsskole under Forsvarets opptak og seleksjon 2013 / General Inspector of the Army Major General Rune Jakobsen visited the Army's Officer Candidate School during military admission andGeneralinspektør i Hæren Generalmajor Rune Jakobsen besøkte Hærens befalsskole under Forsvarets opptak og seleksjon 2013 / General Inspector of the Army Major General Rune Jakobsen visited the Army's Officer Candidate School during military admission andhttp://forsvaret.no/media/PubImages/GM-Jakobsen-040915.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3653Generalmajor Rune Jakobsen. Foto: Peder Torp Mathisen, ForsvaretMajor General Rune Jakobsen is appointed Commander of the Norwegian Joint Headquarters. Photo by Peder Torp Mathisen, Norwegian Armed Forces
Fra overleveringen av CV90, det som omtales som verdens beste kampvogn, fra Forsvarets logistikkorganisasjon til Hæren. De nye vognene, som leveres i fem ulike varianter, vil gi Hæren et betydelig operativt løft og legge til rette for en moderne hær langtFra overleveringen av CV90, det som omtales som verdens beste kampvogn, fra Forsvarets logistikkorganisasjon til Hæren. De nye vognene, som leveres i fem ulike varianter, vil gi Hæren et betydelig operativt løft og legge til rette for en moderne hær langthttp://forsvaret.no/media/PubImages/foto_oleshaugli_nycv9030n-7841.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3654Generalmajor Rune Jakobsen saman med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under overleveringa av nye CV90 i september 2015. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Han skal leie hovudkvarteret

Generalmajor Rune Jakobsen tek steget frå Hæren og vender attende til Forsvarets operative hovudkvarter. Denne gong som sjef.

​​​​​​​Utnemninga skjedde i statsrådsråd fredag, og Jakobsen utnemnast samstundes til generalløytnant. Han tek over stillinga som sjef for Forsvarets operative hovudkvarter når Forsvarsdepartementet avgjer det. 

Rune Jakobsen etterfølgjer generalløytnant Morten Haga Lunde, som skal leie Etterretningstenesta frå årsskiftet 2015–16.

Sidan 2013 har Jakobsen vore generalinspektør for Hæren, og han har ei brei og variert tenesteerfaring ​​bak seg. Særleg har han hatt sentrale stillingar i Hæren, mellom anna som kompanisjef i Brigaden, bataljonssjef i Telemark bataljon og krigsskulesjef. Han har òg vore Norwegian Contingent Commander (NCC) i Afghanistan (ISAF X) og stabssjef i Hærstaben.

Jakobsen er likevel ikkje ukjend med FOH. Før han blei generalinspektør for Hæren, var han sjef for operasjonsstaben ved hovudkvarteret.​

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen ser fram til å jobbe med Jakobsen som sjef for Forsvarets operative hovudkvarter.

– Jakobsen er svært godt kvalifisert til jobben. Han har brei operativ erfaring, både nasjonalt og internasjonalt. Eg har lært Rune Jakobsen å kjenne som ein dyktig offiser med svært gode leiareigenskapar, stor personleg integritet og truverd, seier forsvarssjefen og legg til:

– Han er ansvarsfull, reflektert og tek gode avgjerder. Dei siste åra har han leia Hæren som generalinspektør på ein utmerka måte, seier Bruun-Hanssen.​

Publisert 4. september 2015 11:34. av Forsvarets mediesenter og kommunikasjonseininga til Forsvarsdepartementet. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:24.