aktuelt_2499_nysjeffornyeevenesaktuelt_2499_nysjeffornyeeveneshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21182Eirik Guldvog er ny sjef for 133 luftving Evenes. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/20200116_ODA_1903.jpg

Han skal lede nye Evenes

Oberst Eirik Guldvog sitter i førersetet når Evenes flystasjon bygges opp til å bli Nord-Norges største kampbase.

Fra 1. januar 2020 var Evenes offisielt base for nye 133 luftving, som tidligere har hatt base på Andøya flystasjon. Torsdag 16. januar 2020 var det offisielle sjefsskiftet for luftvingen, og oberst Guldvog trådde inn i den nye sjefsstillingen. Han tar over for tidligere sjef oberst Ingvild Jensrud, som nå vil fortsette i rollen som sjef for stasjonsgruppe Andøya.

Turbulente tider

Stortinget vedtok i 2016 at Andøya skulle nedlegges. De bestemte at de nye P-8 Poseidon-flyene til Luftforsvaret skulle stasjoneres på Evenes. 

– Den strategiske betydningen av å drive maritim overvåking og ubåtjakt i nord har blitt enda mer tydelig de siste årene. Dagens P-3 og fremtidens P-8 er helt essensielle i dette viktige oppdraget, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Vedtaket om nedleggelsen har naturlig nok påvirket lokalsamfunnet og Luftforsvaret.

– På tross av dette har 133 luftving fortsatt å produsere, levere og understøtte maritime luft- og overvåkningsoperasjoner fra Andøya på en svært tilfredsstillende måte, sier Skinnarland.

 

 

aktuelt_2499_nysjeffornyeevenesaktuelt_2499_nysjeffornyeeveneshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21183Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, hilser på personellet ved Andøya flystasjon. /media/PubImages/20200116_ODA_1912.jpg


Det har vært mange meninger om Stortingets vedtak de siste årene – samtidig som Luftforsvaret innfører nye kapasiteter.

– Jeg er mektig stolt og imponert over leveranseviljen og evnen som alle ved Andøya flystasjon har vist gjennom disse årene, sier generalmajor Skinnarland.

 

 

aktuelt_2499_nysjeffornyeevenesaktuelt_2499_nysjeffornyeeveneshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21184Fra innsettelsen av Guldvog som sjef for 133 luftving Evenes, på Andøya flystasjon, torsdag 16. januar 2020. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/20200116_ODA_1910.jpg


Ny luftving fra grunnen

Evenes blir også fremskutt base for Forsvarets F-35, og vil sammen med langtrekkende luftvern og baseforsvar sikre god tilstedeværelse i nord. Evenes vil sammen med Ørland og Rygge danne ryggraden som sikrer god aksjonsradius over hele landet.

Oberst Eirik Guldvog har fått den store oppgaven å bygge denne luftvingen fra grunnen. I løpet av få år skal Evenes bygges opp med omtrent 500 ansatte og 300 vernepliktige. Denne oppgaven tok Guldvog fatt på allerede for et halvt år siden, og han har tilbrakt mye tid med de ansatte på Andøya.

– Evenes skal steg for steg bygges opp til å bli vår kampbase i nord. Basen skal understøtte, å produsere og levere QRA med F-35 og operasjoner med P-8, og den skal beskyttes med robust baseforsvar og luftvern, sier Sjef Luftforsvaret.

Oberst Eirik Guldvog startet sin karriere som luftvernartillerist i 1991. Han har stabserfaring fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Han har også vært militærassistent for generalinspektøren i Luftforsvaret, og har deltatt i internasjonale operasjoner for NATO og FN.

 

 

aktuelt_2499_nysjeffornyeevenesaktuelt_2499_nysjeffornyeeveneshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21185Sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland innsetter oberst Eirik Guldvog som sjef for 133 luftving Evenes, på Andøya flystasjon, torsdag 16. januar 2020. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/20200116_ODA_1898.jpg

Publisert 16. januar 2020 16:12. av Maria Tetlie og Onar Digernes Aase (foto). Sist oppdatert 16. januar 2020 22:40.