Ny sjef i Brigade Nord

Arkivsak: Brigader Eldar Berli overtar som sjef for Brigade Nord etter generalmajor Odin Johannessen.

​Brigader Eldar Berli ble født i Trondheim i 1960 og startet sin militære karriere gjennom utskrevet befalskurs som infanterijeger i 1980.

Berli har tidligere hatt stillinger som blant annet sjef Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (BSIT), Bataljonssjef 2. bataljon/Brigade Nord og sjef for Avdelingen for fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole. Berli har i tillegg erfaring både fra Operation Enduring Freedom og ISAF i Afghanistan. Nå tar han over som sjef for Brigade Nord etter generalmajor Odin Johannessen.

Som brigadesjef ønsker Berli å jobbe for å få operativ effekt av den videre moderniseringen av brigaden. Han mener at denne moderniseringen, sammen med den meget gode kvaliteten som finnes på KP/ESK-nivå og lavere, må omsettes til å gjøre bataljons- og brigadenivået enda skarpere enn det er i dag. Avdelingene må samtidig få de best mulige rammebetingelser og forutsetninger for fortsatt relevant og effektiv trening.

​Utvikling

Et økt fokus på oppgaver her hjemme gjør at brigadens rolle som taktisk enhet under sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og forberedelser for operasjoner på norsk jord, blir mer fremtredende. Brigaden vil fortsatt trene opp styrker både til nasjonal og internasjonal innsats, men den operative rollen som landets største og kraftigste landmilitære enhet vil kreve utvikling innen planverk, konsepter og samvirke i bred forstand.

Utford​​ringer

Berli sier han vil lytte godt til avdelingene og staben i brigaden, i tillegg til GIH, for å sette seg grundig inn i utfordringene. 

– Brigaden er i dag velfungerende og i godt hold, men det er klart det også er utfordringer. Innføringen av nytt materiell og moderniseringen av eksisterende, vil kreve mye, herunder utviklingen av Panserbataljonen til en HRS og omvæpningen av 2.bataljon. Og så trenger brigaden et effektivt kampluftvern, noe som krever langt mer enn bare materiellet. Jeg har videre registrert at det er utfordringer knyttet til ståtid på grenaderer og avdelingsbefal – personell som er avgjørende for å kunne oppfylle ambisjonene, sier han.

Berli gleder seg til å jobbe sammen med motiverte og dyktige medarbeidere i meningsfylt militær kjernevirksomhet og å få lede virksomheten og utviklingen i organisasjonen som brigaden er.

Eldar Berli er gift og har tre barn. På fritiden liker han å jobbe med hytta i Kragerø eller å skru på sykkel og bil. Han driver også med småviltjakt på fjellet om høsten og liker å holde på med diverse idretter og trening ellers.

Publisert 15. mai 2014 13:20. av Hærstabens kommunikasjonsavdeling. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:26.