aktuelt_2017_nyefortjenstmedaljeraktuelt_2017_nyefortjenstmedaljerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14002/media/PubImages/Harens fortjenstmedalje.jpg

Nye fortjenstmedaljer

Forsvaret innfører fire nye fortjenstmedaljer, etter at HM Kongen har gitt sin tilslutning. Medaljene kan tildeles personell i de ulike våpengrenene.

Heimevernets fortjenstmedalje ble innstiftet  i 1971, som en synlig anerkjennelse av personer i og utenfor tjeneste som har gjort en fremragende innsats for Heimevernet.

Forsvarssjefen har anbefalt HM Kongen om å innføre tilsvarende medalje for forsvarsgrenene og Etterretningstjenesten. HM Kongen ga 22. mai 2017 sin tilslutning. Du kan se alle medaljene her.

Sivilt og militært personell

Fortjenstmedaljen kan tildeles norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats, ut over det forventede, for den respektive forsvarsgren eller Etterretningstjenesten.

Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke. Grenvise fortjenstmedaljer eller Etterretningstjenestens fortjenstmedalje tildeles kun en gang til sammen person. 

Forslag om tildeling av fortjenstmedaljer fremmes respektiv forsvarsgren dekorasjonsråd eller Etterretningstjenestens dekorasjonsråd. Grenene etablere sine råd i disse dager. Medaljen kan tildeles personell i fellesinstitusjoner, og forslag må fremmes til den forsvarsgren som synes naturlig.

Må innstilles

Medaljen er rangert høyt og er nr. 24 på Slottet sin liste over offisielle norske dekorasjoner. Den er ført opp som en medalje sammen med Heimevernets fortjenstmedalje. Medaljen er i utført i rent sølv.

– Siden 2009-2010 har Forsvaret hatt et helhetlig system for stridsdekorasjoner. Med innføringen av disse fortjenstmedaljene har Forsvaret nå fått et helhetlig system for fortjenstmedaljer, sier leder for Forsvarssjefens dekorasjonsråd, oberstløytnant Harald-David Meum.

Meum understreker at de respektive dekorasjonsråd er avhengige av å få innstillinger for at det skal bli tildelinger. Skjema og tips for å innstille noen til en medalje ligger her.

Forsvarsjefen er tilfreds med at forsvarsgrenene og Etterretningstjenesten nå har fått samme anledning som Heimevernet til å hedre de som har gjort en ekstra innsats:

– Dette føyer seg fint inn i rekken av et flerårig arbeidet med å synliggjøre anerkjennelsen til de som har gjort en solid innsats over tid, det være seg i internasjonale operasjoner eller her hjemme, sier forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Publisert 26. april 2018 12:58.. Sist oppdatert 26. april 2018 13:05.