Nye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photosNye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photoshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160621OST_7223.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7374Medisinballstøt er en ny øvelse som måler eksplosiv styrke på en god måte. Foto: Olav Standal Tangen
Nye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photosNye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photoshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160621OST_7256.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7375Pull-ups er en av øvelsene som videreføres som test i Forsvaret. Foto: Olav Standal TangenPull-ups er en av øvelsene som videreføres som test i Forsvaret. Foto: Olav Standal Tangen
Nye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photosNye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photoshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160621OST_8598.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7376Å hoppe stille lengde er en av de nye øvelsene. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret
Nye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photosNye fysiske tester illustrasjonsbilder / New physical tests illustration photoshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160621OST_8600.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7377Å hoppe stille lengde er en av de nye øvelsene. Foto: Olav Standal Tangen/ForsvaretÅ hoppe stille lengde er en av de nye øvelsene. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret

Satser på eksplosiv styrke

Push-ups og sit-ups må vike. Fra og med 1. januar 2017 innføres nye fysiske tester og krav i Forsvaret.

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sersjantmajor Rune Wenneberg innrømmer at han noen ganger kan bli forbannet – og kanskje også litt oppgitt. Det ble han første gangen da han fikk høre om de nye fysiske testene i Forsvaret. 

‒ Etter å ha snakket med forskere på Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIH/F) og fått innsikt i hvorfor testene blir slik, endret jeg mening. Dette er faktisk meget gode tester for å teste felles grunnleggende krav til våre soldater, sier Wenneberg. 

Som sersjantmajor for Hæren er Wenneberg den øverste lederen av alle spesialistene i denne forsvarsgrenen. 

kommer til vinteren

De nye testene, som er medisinballstøt, stille lengde og pull-ups, vil for første gang bli brukt under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) nå til vinteren. Dette er nåløyet for alle som ønsker å ta lederutdanning i Forsvaret. 

De nye fysiske testene og kravene blir også gjeldende for alt militært personell i Forsvaret, og noen sivile.

‒ Den gamle testordningen har flere svakheter. Ordningen har vært uforandret de siste 20 til 30 årene, til tross for at Forsvaret for øvrig har endret seg mye i dette tidsrommet. Det manglet en rød tråd, og testene målte ikke det de skulle måle, opplyser major Jon Kirknes ved NIH/F. Han har ledet arbeidet med innføringen av de nye testene. 

sitter MELLOM ØRA

Selv om kravene nå endrer seg, ønsker sersjantmajor Wenneberg å ha én ting klart: 

‒ Det å bli en god soldat sitter først og fremst mellom øra. Med riktig vilje og holdninger kan mange bli svært gode soldater. Når det gjelder det fysiske aspektet, så er allsidig trening avgjørende. 

Han forfekter også at treningen må være målrettet og rettet mot de oppgavene en soldat har.

‒ Det er tross alt ikke fregatter, stridsvogner og jagerfly som er våre viktigste våpensystem. Det er soldaten. 

Maksimal og eksplosiv

Utholdenhet er fortsatt viktig, men de nye testene har et større innslag av styrke sammenlignet med tidligere.

‒ De gamle styrketestene testet primært muskulær utholdenhet, mens de nye testene også måler maksimal og eksplosiv muskelstyrke. Dette samsvarer mye bedre med militærrelevante oppgaver som makkerforflytning og tunge løft, sier Anders Aandstad, høgskolelektor ved NIH/F. 
De gamle styrketestene testet primært muskulær utholdenhet, mens de nye testene også måler maksimal og eksplosiv muskelstyrke​.​

Det er nettopp det siste punktet, altså makkerforflytning, som har vært det viktigste punktet for at det faktisk ble medisinballstøt, stille lengde og pull-ups som nå blir gjeldende.  

‒ Det har vært innvendinger mot at medisinballstøt og stille lengde ikke har noe med militære oppgaver å gjøre, men det er nettopp det de har. Dette er en god måte å måle hvor sterk man er når man skal utføre slike handlinger, sier Kirknes.

Ikke minst er dette også øvelser som er lette å legge til rette for. Det er viktig når over 50 000 personer blir testet av Forsvaret hvert eneste år, herunder 15 000‒20 000 ved sesjon.

‒ Push-up og sit-ups er for så vidt også lette å legge opp, men dette er tester som samsvarer dårligere med typiske militære arbeidsoppgaver. I tillegg er dette øvelser som lett favoriserer dem som er små og lette. Dette ønsket vi å gå bort fra, opplyser Aandstad.

Generelle tester

De nye testene, som for øvrig er anbefalt av flere eksperter i Nato, er også mer egnet til å måle relevante endringer i fysisk form.

‒ Vi har valgt generelle tester fremfor funksjonsrelaterte. Dette fordi slike tester ønsker å måle sentrale fysiologiske egenskaper som er relevante i mange former for fysisk krevende arbeid, forklarer Aandstad og legger til:  

‒ Slike tester passer best for bruk for personell som må utføre ulike og delvis ukjente fysisk krevende oppgaver. Vi mener dette er gjeldende ved seleksjon inn til Forsvaret, men også for majoriteten av militært personell.

Ulik​​​e fysiske krav

Den nye testordningen gir også mulighet for seleksjon av et bredere kompetansemangfold. Tidligere hadde for eksempel nesten alt befal samme minimumskrav, mens den nye ordningen legger opp til en bedre differensiering i henhold til arbeidskravet til stillingen.

‒ Testkravet fastsettes ut fra styrkestrukturen, altså hvilken jobb du har ved krise og krig, sier Kirknes og legger til: 

‒ Det blir bra at det nå blir forskjellige krav. Alle trenger ikke nødvendigvis å løpe fort eller bære tungt. Arbeidsoppgavene i Forsvaret i dag er sammensatte. Noen arbeidsoppgaver stiller lave krav til fysisk yteevne, mens en rekke andre stillinger har strenge og nødvendige fysiske arbeidskrav. 

De fysiske testkravene differensieres delvis ut fra alder og kjønn. Unntaket er for stillinger som krever karakter 9, som er den høyeste karakteren. Der er det like krav, uavhengig av alder og kjønn.

Tilleggstester

Selv om det kommer nye generelle, fysiske tester, blir det også lagt opp til at ulike avdelinger kan legge opp til egne tilleggstester, som utvikles lokalt og kan fungere som et supplement til de offisielle testene i Forsvaret. 

Sersjantmajor Wenneberg forteller at dette kommer til å være tilfelle for ulike deler av Hæren.

‒ Vi trenger tester og trening i disipliner som pakningsløp, combat conditioning, hinderbaner, svømming og makkerbæring samt sørge for at soldatene våre er robuste nok til mange av våre fysisk krevende stillinger, konkluderer Wenneberg.

​​3000 meter

Det er verdt å merke seg at 3000 meter løp fortsatt vil bestå som Forsvarets primære utholdenhetstest. Denne vil gjennomføres ved grunnleggende soldatutdanning (GSU), FOS og for militært tilsatte med minimumskrav nivå fire og oppover.

Ferdighetsmerket, som inntil nå har vært et alternativ som test, er ikke lenger gjeldende som fysisk test. Høgskolelektor Aandstad tror imidlertid disse fortsatt kommer til å bli brukt i Forsvaret. 

‒ De har mange feilkilder, så de egner seg ikke som målbare tester, men de kan fortsatt fint brukes til å motivere til økt fysisk aktivitet. De er også gode treningsøvelser som gjerne kan brukes av både sivilt og militært personell, sier han.

Ått​e uker

De fleste vil lære seg teknikken i de nye øvelsene relativt raskt. For ytterligere å forbedre seg, må man deretter trene utholdenhet og styrke med god kvalitet.

​– Vi har testet ut de nye testene på ulike personer, og de med god maksimal styrke, klarte seg best. Disse personene vil derfor bli gode etter åtte uker med spisset trening. Utrente vil naturlig nok bruke atskillig lengre tid, sier Aandstad. 

Det viktigste er uansett bare å øve og å trene både generelt og spesifikt.

‒ Øvelsene er ikke vanskelige. Hvis du først har lært teknikken, så sitter den. ​​​​

Publisert 29. august 2016 06:11. av Monique Watne (tekst) og Olav Standal Tangen (foto), Forsvarets mediesenter . Sist oppdatert 13. september 2016 14:14.