aktuelt_1921_nyttartilleritilhareaktuelt_1921_nyttartilleritilharehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6759/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_1.jpg

Nytt artilleri til Hæren

Hæren vil få nytt 155mm artilleri av typen K9 Thunder. Hovedleveransen av det nye artilleriet vil skje i 2020 og har en ramme på ca. 3,2 milliarder kroner.

20. desember signerte Forsvarsmateriell og den sørkoreanske leverandøren Hanwha Land Systems en kontrakt for levering av et 155 mm artillerisystem til Hæren.

– Dette er først og fremst en god dag og vi gleder oss stort, sier sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen.

– De første vognene av typen K9 Thunder vil komme til Rena, hvor vi har Våpenskolen og Hærens hurtige reaksjonsstyrke. Deretter vil Setermoen få sine vogner.

24 nye vogner

Artillerisystemet som heter K9 Thunder, tilfredsstiller Hærens krav og er anskaffet av flere land.  Kontrakten omfatter 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, ammunisjon, logistikk- og utdanningsmateriell.

– Anskaffelsen av nytt artilleri til Hæren er en klar oppfølging av regjeringens satsing på Forsvaret, og Artilleribataljonen i Brigade Nord får økt kapasitet og ildkraft.

– Anskaffelsen har vært planlagt i lang tid, og muliggjør en etterlengtet utskifting av det aldrende M109-systemet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Samarbeid

I tråd med Forsvarsdepartementets retningslinjer inngås det også en avtale om industrielt samarbeid med Hanwha Land Systems parallelt med inngåelse av materiellkontrakten.

Avtalen innebærer blant annet at leverandøren skal overføre testutstyr, treningsmateriell og teknisk kunnskap til Bjerkvik tekniske verksted (BTV) slik at dette verkstedet kan stå for service og vedlikehold av de norske skytsene.

Det er intensjon om å inngå en samarbeidsavtale med Finland slik at BTV også kan vedlikeholde finske skyts av samme type.

De første skytsene vil leveres i 2019, og hovedleveransen gjennomføres i 2020. Prosjektets totale kostnadsramme er ca. 3,2 milliarder kroner.

Publisert 20. desember 2017 13:46.. Sist oppdatert 20. desember 2017 13:56.