En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and RussiaEn båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23090.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8920En båtpatrulje fra GSV patruljerer elva på grensa mellom Norge og Russland. Foto: Mats Grimsæth, Forsvaret
Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and RussiaGrensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23462.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8922Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland, Mats Grimsæth, Forsvaret
Garnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - VarangerGarnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - Varangerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130408_PederTM_315 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8924Grensejegere på vakt. Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvaret

Styrker beredskapen i Finnmark

Grensevakten vokter den 196 kilometer lange grensen mot Russland. Nå forsterkes avdelingen med et nytt kompani.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at økt tilstedeværelse av landstyrker i Finnmark er nødvendig. Stortinget og regjeringen har derfor bestemt at Grensevakten skal forsterkes med ett ekstra kompani på rundt 200 soldater. Personelloppbyggingen starter etter planen i 2018 og bygges gradvis opp de neste par årene. 

− Etableringen av jegerkompaniet vil føre til at totalforsvaret styrkes. Vi styrker Grensevaktens evne til egenbeskyttelse, mobilitet og ildkraft, opplyser oberstløytnant Vegard Flom, sjef for taktikkseksjonen ved manøverskolen på Hærens våpenskole.

​​Bærbart luftvern

Det nye jegerkompaniet vil bli utrustet med bærbart luftvern og våpen for panserbekjempelse. 

‒ Kompaniet vil ha samme trening som resten av bataljonen, men den vil ha en litt annen operativ evne og en annen type ildkraft, forklarer Flom. 

Utfryse bataljonen

Hovedoppgaven til Grensevakten er å vokte den 196 kilometer lange grensen mot vår nabo i øst, Russland. 

‒ Oppdragene til Grensevakten vil fortsatt bestå. Vi vil vokte grensene som vi er forpliktet til gjennom Schengen-avtalen. Samtidig vil tilførselen av et nytt kompani føre til at Grensevakten er styrket i forbindelse med oppdragsløsning i en innledende fase av en potensiell konflikt, sier Flom.

Styrker terskelforsvaret 

Grensene voktes i dag av 120 tilsatte og 530 vernepliktige. Det er uklart hvor mange som skal inn i det nye kompaniet, men den kommer i hvert fall mest sannsynlig til å bestå av vernepliktige. Det er dette som står i langtidsplanen for Forsvaret. 

‒ Jeg er sikker på at vi får på plass en god ordning. Vi har hatt en jegeravdeling i Finnmark før, så vi har mye erfaring.​​​​

 

 

Grensejegere, tilhørende QRF-troppen (Quick Reaction Force) i Pasvikkompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger. // Norwegian Army Border Guards, assigned to the QRF-platoon, Pasvik Company, Garrison of South-Varanger.Grensejegere, tilhørende QRF-troppen (Quick Reaction Force) i Pasvikkompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger. // Norwegian Army Border Guards, assigned to the QRF-platoon, Pasvik Company, Garrison of South-Varanger.http://forsvaret.no/media/PubImages/gvs-bilde-skutere.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8926Grensejegere, tilhørende QRF-troppen (Quick Reaction Force) i Pasvikkompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret
A019_C009_0902P8A019_C009_0902P8http://forsvaret.no/media/PubImages/A018_C034_09022U.0005449.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8925Grensejegere fra GSV på patrulje. Foto:Torgeir Haugaard, Forsvaret
Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and RussiaGrensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23439.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8921Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland. Foto: Mats Grimsæth, Forsvaret
Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and RussiaGrensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23572.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8923Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland. Mats Grimsæth, Forsvaret

Publisert 19. september 2017 10:10. av Monique Watne og Anders Fjellestad, Forsvaret. Sist oppdatert 19. september 2017 10:12.