aktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnaktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20547https://youtu.be/-e938FufIcE

Slik øver vi for å gjøre Norge tryggere

Forsvaret må kunne flytte avdelinger over store avstander på kortest mulig tid. Det har forsvarsgrenene fått trene på under en alarmøvelse de siste dagene.

​Sist helg gikk startskuddet for en alarmøvelse som skal gjøre Forsvaret enda mer forberedt.

– Da alarmen gikk, var jeg hjemme og spiste middag med familien min. Da jeg fikk melding om å møte, var det bare å pakke bagen og komme seg av gårde. Familien er vant med at jeg av og til må dra på kort varsel, og de vet hva det innebærer, sier Thomas Grønås.

Til vanlig jobber han for Forsvarsbyggs servicesenter i Harstad. Sammen med Jonas Henriksen, som til daglig jobber som tømrer, bemanner han en veikontrollpost ved Alta lufthavn. Begge er en del av innsatsstyrken Claymore – en av Heimevernets tre innsatsstyrker som deltar på øvelsen.

Historisk dag for Varg

Heimevernets hovedoppgaver under øvelsen er objektsikring samt overvåking og kontroll av akser og veier som skal brukes av forsterkninger fra Hæren.

Heimevernets innsatsstyrker kan gjennomføre oppdrag lokalt, regionalt og nasjonalt, alt etter hvor det er mest behov for dem. De må kunne rykke ut raskt og løse en rekke oppdrag. Dette fikk Varg fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt virkelig prøvd ut under øvelsen.

– Det er en historisk dag for Varg. Vi har for første gang forflyttet oss og alt utstyret vårt fra Kristiansand til Finnmark. Jeg er stolt over innsatsen soldatene har gjort. Det har vært en tøff tur, spesielt den siste etappen nå med flere timer i bil. Men nå er vi endelig på plass og klare for oppdragsløsning, forteller major Einar Simensrud, styrkesjef for innsatsstyrken Varg.


Tester reaksjonsevnen

I Vest-Finnmark har avdelinger fra Brigade Nord ankommet Porsangmoen leir. Noen kommer fra indre Troms, andre fra Rena i sør. For å gjøre forflytningen så effektiv som mulig, har Heimevernet bistått med sikring av veiakser og Alta lufthavn.

Sjef for 2. bataljon, oberstløytnant Erling Nervik, tjenestegjør vanligvis på Skjold og har den største andelen av bataljonen sin der. I tillegg har bataljonssjefen en eskadronsstridsgruppe med fast tilholdssted på Porsangmoen, så han er godt kjent i traktene.

– Deployeringen gikk bra. Det å komme opp hit, er det vi skal være i stand til å gjøre. Denne øvelsen er svært viktig for oss, fordi vi får testet både vår beredskap og reaksjonsevne ved å løse oppdrag her oppe, forteller Nervik.

Under øvelsen leder Nervik bakkestyrkene under et koordinert angrep i Porsangmoen og Halkavarre øvings- og skytefelt. Under angrepet bistår Luftforsvaret med F-16 jagerfly.

– Som sjef på bakken gir det alltid merverdi i å få tilført ressurser i form av jagerfly. Vi har klart å inkludere og synkronisere jagerflystøtte inn vår egen manøver, forteller Nervik.

 

 

aktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnaktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20524Sjef for 2. bataljon, oberstløytnant Erling Nervik. Foto: Forsvaret/media/PubImages/FOA 3 til øvingssidene på Forsvaret.no-1.jpg


Styrker nærværet i nord

– Luftforsvaret har et styrket nærvær i nord under øvelsen, og øver på å deployere styrker og operere fra andre baser. Vi øver også på samarbeid, og har for eksempel et taktisk samvirke med Hæren, sier oberstløytnant Per Steinar Trøite fra Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC).

I Bodø er Luftforsvarets luftvern-stridsgruppe med et tilpasset NASAMS III-batteri på plass etter å ha gjennomført en strategisk forflytning fra Ørland.

– Vi fikk en varsling for kort tid tilbake om at denne ordren kunne komme, men vi visste ikke hvor vi skulle, ei heller når. Med det som grunnlag satte vi sammen et oppdragstilpasset luftvernbatteri tilpasset oppdraget i Bodø, forteller major Eivind Kroken, stabssjef for Luftvernbataljonen ved 132 luftving.

Kroken er godt fornøyd med transportstøtten avdelingen hans har fått fra Forsvarets logistikkorganisasjon, og for støtten fra Heimevernet underveis.

– Alle våre behov ble innfridd innenfor tidsrammen vi ønsket. Det er veldig bra, sier Kroken.

Under øvelsen har de styrket basebeskyttelsen ved stasjonsgruppe Bodø, og kan også simulere en potensiell motstander for jagerflyene.

717 skvadron med DA-20 fly operer under øvelsen fra 133 luftving Andøya.

– Vi vil gi F-16 og luftvern trening i å operere i et signalmiljø med forstyrrelser – også kalt jamming, sier nestkommanderende ved 717 skvadron, major Nils Arne Hjelmeland.


Verdens raskeste marinefartøy

Ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen får korvetten KNM «Gnist» ordre om å reise nordover om kort tid. Skipssjefen på «Glimt» gir noen raske ordre til besetningen. Mannskapet vet nøyaktig hva de skal gjøre. Utstyr og proviant blir raskt lastet om bord. Mannskapet jobber rolig, men systematisk.

Navigatørene lager noen siste streker på kartet som skal lede marinefartøyet mot nord. Den siste trossen blir kastet på land. Om man hadde lukket øynene, ville man trodd man var på et fly. Men nei, lyden av jetmotorer kommer fra verdens raskeste marinefartøy som har satt kursen mot kaldere strøk.

– Vi beveger oss med stor fart og får dekket et stort område over kort tid. Fartøyet kan potensielt ha beveget seg 240 nautiske mil (omtrent 463 km) fra man går på vakt til man går av vakt, forteller løytnant Paul Johansen, nestkommanderende på «Gnist».

I operasjonsrommet er personellet i gang med observasjoner. Ingen vet hvilke utfordringer som venter dem. Maskinistene kontrollerer at alt er som det skal. Navigatøren observerer terrenget i kystområdet og gir korte beskjeder til styrmannen. Mottatt. Sett. Alle er i gang med sine rutiner, sine spesialiteter.

– Øvelsen har hittil gått veldig bra, og det er jevnt god innsats fra besetningen. Det er kjekt å se at planene vi har lagt, blir overholdt. Vi har kommet inn i gode rutiner, og ting går som de skal, sier Johansen.

Dette er en viktig øvelse hvor vi testerreaksjonsevnen og planene våre.
Generalløytnant Rune Jakobsen

Viktig deployeringsøvelse

Høstens alarmøvelse er en nasjonal, fellesoperativ øvelse hvor utvalgte avdelinger skal forflytte seg fra flere steder i landet til innsatsområder i Troms og Finnmark. I tillegg øver DA-20 Jet Falcon fra Andøya i Nordland.

– Dette er en viktig deployeringsøvelse hvor vi tester Forsvarets reaksjonsevne og planene våre. Finnmark har en sentral plass i forsvarsplanene våre, og det må øves, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Forflytning av avdelinger er komplekse operasjoner som krever logistikk, koordinering mellom enhetene og god planlegging. Derfor er det viktig at Forsvaret jevnlig øver på dette.

Avdelinger fra Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon deltok på øvelsen, som ble avsluttet 17. oktober.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnfakta_481_foa/fakta/aktivitet/ovelser/foa/media/PubImages/2_20191014_KK__MGL0618.jpgFellesoperativ arenaForsvarets faste alarmøvelse i Norge skal gjøre Forsvaret enda bedre på samarbeide mellom grenene og avdelingene.aktuelt_2433_oeverpaaraskforflytnhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7586

Publisert 18. oktober 2019 13:29. | Sist oppdatert 18. oktober 2019 17:45.