En offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof NansenEn offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof Nansenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/navigasjonsassistent-2_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2982

Offiserer i den nye personellordningen

12. juni besluttet Stortinget innføringen av en ny personellordning i Forsvaret. Nå blir de første offiserene innplassert i det nye gradssystemet, og allerede 1. august kan ansatte ta i bruk de nye stillingstitlene.

​​​​​​Sjøforsvaret er en av avdelingene som nå tar ordningen i bruk, og orlogskaptein Kristian Talleraas er førstemann ut.

– Jeg har tro på den nye organisasjonsoppbyggingen, og derfor søkte jeg stillingen da Sjøforsvaret lyste ut nå i vår, forteller Talleraas.

Hans nye tittel blir flaggmester, og han skal jobbe som rådgiver i forbindelse med innføringen av den nye ordningen i staben til generalinspektøren i Sjøforsvaret.

– Det var mange som søkte stillingen, så interessen var stor. Jeg har vært spesialist hele livet, og da er det kjekt å være blant de første som får en sl​ik rolle, sier Talleraas som frem til nå har vært fagleder i brann og havari ved Sjøforsvarets sikkerhetssenter.

blir sersjantmajor​

John Arild Reiersølmoen blir sersjantmajor i Luftforsvaret. Foto: Martin Mellquist, Luftforsvaret

Også oberstløytnant John Arild Reiersølmoen i Luftforsvaret går fra høsten inn i en ​prosjektstilling i den nye ordningen. ​

– Min tittel blir sersjantmajor, og jeg skal jobbe som rådgiver for generalinspektøren i Luftforsvaret i forbindelse med innføringen av denne ordningen, forteller Reiersølmoen.

Som Tallerås blir hovedoppgaven for Reiersølmoen å rådgi og bistå ledelsen i innføringen av den nye ordningen.

– Det som blir viktig nå, er at vi må skape en kultur av gjensidig respekt og hvor ordningen ikke skaper et klasseskille. Det vil være helt uakseptabelt i Luftforsvaret. Vi må aktivt påvirke prosessen slik at ordningen innføres på en god måte. Jeg er optimist og tror dette skal gå bra, sier Reiersølmoen.

Sikrer k​ompetansen

De siste årene har Forsvaret opplevd stor jobbrotasjon, noe som har gitt lav kontinuitet i fagområdene. Bare i Luftforsvaret har rundt 250 flyteknikere blitt borte de siste seks–sju årene etter tilfeldig avgang.

– Målet med ordningen er et system som i større grad anerkjenner kompetanse – både den man har med seg inn i en stilling, og den kompetansen man ønsker å tilegne seg som ansatt, sier personellsjef i Luftforsvaret, Ken Gøran Bjørk.

Foreløpig innføres ordningen som en prosjektordning, og de som nå går inn i disse stillingene, får prosjektstillinger.

Heimevernet får også på plass de første stillingene i det nye gradssystemet. Den første ut er major Øystein Mjelle fra Hæren, som fra høsten blir sersjantmajor i Heimevernet.

Positiv led​else

Generalinspektør i Sjøforsvaret, Lars Saunes, ser svært positivt på den nye ordningen.

– Jeg er overbevist om at den er bra for Sjøforsvaret. Disse fagspesialistene skaper kontinuitet og sikrer grunnstammen i fremtidens sjøforsvar, påpeker han.

Hæren har samme tilnærming:

– Denne ordningen er gode nyheter. Vi får slutt på midlertidige beordringer, kompetansen blir styrt til rett sted til fordel for avdelingen og den enkelte, og dette gir økt forutsigbarhet, sier generalinspektør i Hæren, Rune Jakobsen.

Ifølge Jakobsen har spesialistordningen har tre hensikter: skape økt forutsigbarhet, økt ståtid i stillingen og økt kompetanse.

– Denne ordningen vil gi økt operativ evne, og dette gir store innsparinger over tid siden rotasjonshastigheten blant avdelingsbefal og grenaderer går ned, forklarer Jakobsen.

SE FILM: Generalinspektøren i Hæren snakker om den nye ordningen.

Generalinspektøren i Luftforsvaret, Per Egil Rygg, mener ordningen bidrar til at Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass som rekrutterer, utvikler og beholder personell innen hele bredden av kompetansebehovet.

– Den store styrken til ny militær ordning er at den er tilpasset en spesialistkarriere gjennom utvikling av dybdekompetanse. Dette passer godt for Luftforsvaret som har stort behov for personell med dyp faglig spesialisering for å understøtte systemene våre, sier Rygg.

Han legger til:

– I tillegg åpner den nye ordningen for at flere kan gis tilsetting til pensjonsalder. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet for den enkelte samtidig som Luftforsvaret får muligheten til å beholde spesialistene lenger.

 

 

livslang-karriere-ny-p-ordning-eksempel_2livslang-karriere-ny-p-ordning-eksempel_2http://forsvaret.no/media/PubImages/livslang-karriere-ny-p-ordning-eksempel_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2981Den nye personellordningen vil kunne tilrettelegge for flere karriereløp i Forsvaret.Den nye personellordningen vil kunne tilrettelegge for flere karriereløp i Forsvaret.

​​

Viktig for operativiteten

Også Cyberforsvaret tar i bruk ordningen, og første tilsetting blir før sommerferien. Oberst Tore Ellingsberg er sjef for HR og kompetanse i Cyberforsvaret, og han mener ordningen vil sikre viktig kompetanse fremover.

– OR-korpset er en bedre måte å forvalte den tunge tekniske kompetansen på siden vi nå kan holde på det tekniske personellet lengre, mener han.

En utfordring Cyberforsvaret har hatt til nå, er at en del av personellet ikke er disponibelt i skarpe operasjoner eller krig.

– I og med at dette personellet er sivilt tilsatt, kan vi ikke disponere dem i skarpe operasjoner eller krig. Nå har vi mulighet til å innplassere dem som har en militær bakgrunn inn i en OR-stilling. Det gjør at vi også kan bruke dem i stridsområder, noe som vil styrke vår operasjonsevne og kapasitet, understreker Ellingsberg.

Ellingsberg påpeker at en slik OR-karriere vil åpne for nye muligheter for mange av Cyberforsvarets ansatte.

– Dette vil blant annet gjøre det enklere for IKT-lærlinger å få en karriere i Forsvaret, mener han.

Selv om ordningen formeldt ble besluttet i Stortinget 12. juni, har Forsvaret jobbet med innføringen over tid. Det gjør at Forsvaret allerede nå kan ta ordningen i bruk.

Hva er den nye personellordningen?
OF 1-9 OffisererOR 5-9 Befal​Or 2-4 Grenaderer
Militær profesjonMilitær profesjonMilitær profesjon​
Ledelse, kommando og kontrollUtøvende lederskapOppfølgende lederskap (OR 4)​
Breddekompetanse​Dybdekompetanse​Dypdekompetanse​
Militær akademisk utdanning​Fagutdanning eller funksjonsrettet akademisk utdanning​Fagutdanning eller funksjonsrettet akademisk utdanning​​
Fagkompetanse​Fagspesialister​ Fagspesialister
Vertikal karriere​Horisontal- og fagkarriere​Horisontal- og fagkarriere​
Moderat rotasjon​Lav rotasjon​Lav rotasjon​
Lav turnover​Lav til moderat turnover​Moderat turnover​
​Lav andel aldersavhengig kompetanseModerat andel aldersavhengig kompetanse​Høy andel aldersavhengig kompetanse​
Sette sammen og føre kommando over flere funksjonelle enheter​Utvikle og ledelse av funksjonelle enheter​Del av funksjonelle enheter​
​Operasjonell kompleksitetFaglig kompleksitet​Faglig kompleksitet​

Publisert 30. juni 2015 16:42. av Randi Ellingsen, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:23.