På vegne av 2.tropp

– Ingen av oss er overrasket over at det var Eivind og Per Åge som risikerte noe for å redde oss andre.

​Det sier de tidligere soldatene i Ingeniørtropp 2, som har innstilt kameratene sine til medalje for innsatsen de gjorde under Vassdal-ulykken.

 5. mars 1986 ble en tropp med ingeniørsoldater tatt av snøskred i Vassdalen. 16 soldater omkom. Ulykken er den verste det norske Forsvaret har opplevd i fredstid.

«Til tross for skader og med fare for eget liv– og uten å vite om hverandre- gikk Eivind Hovin og Per Åge Nymoen etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.», heter det i innstillingen.

De to tildeles nå Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.

Inge Nordsteien. Foto: Tobias Aronsen/Forsvaret

– Begge to visste at det var farlig. Men de gjorde det likevel. De gjorde det for oss. Og det sier i grunnen alt, sier Inge Nordsteien, som er blant innstillerne fra den gamle troppen.

Varslet og reddet liv

Ulykken skjedde i forbindelse med NATO-øvelsen Anchor Express. En tropp med ingeniørsoldater etablerte en beltevongtrasé fra Bjerkvik til salangsdalen via Vassdalen, Bukkedalen og Rauddalen. Det var dårlig sikt, snøfokk,  og rundt ti minusgrader i området og det var observert ras i øvingsområdet både i dagene før og samme dag.

Like etter klokken 13.00 løsnet et 100 meter bredt flakskred som tok med seg 31 soldater, befal og to beltevogner. Noen soldater kom seg løs på egenhånd, men 16 soldater omkom.

Inge Nordsteien sto ikke så langt unna Eivind Hovin. Per Åge Nymoen var beltevognfører og satt i en beltevogn litt nedenfor.

Begge to skjønte hvor viktig det var å få varslet og hentet hjelp raskt. Det reddet liv den dagen.
                                           Inge Nordsteien om kameratene

Soldatene hadde slitt lenge med å grave trase i den tunge snøen og det dårlige været, da skredet kom.

Nordsteien ble slått bevisstløs, fikk flere beinbrudd, ribbbeinsbrudd og brudd i kinnbeinet, og ble gravd løs av to andre lagkamerater. Eivind kom seg løs fra skredet og løp for å varsle, til tross for at han var kraftig forslått og skadet i beinet. Per Åge Nymoen ble kastet rundt inne i beltevogna og fikk blant annet et stort kutt i hodet. Også han løp likevel av gårde i det rasutsatte området for å varsle og hente hjelp.

– Det var kaotisk, med mange skadde rundt oss både under og over snøen. Begge to skjønte hvor viktig det var å få varslet og hentet hjelp raskt. Det reddet liv den dagen, sier Nordsteien.

Både Nymoen og Hovin ble overrasket da de fikk beskjeden om medaljetildelingen.

– De setter pris på at medaljene er initiert av sin gamle tropp og sine tidligere medsoldater, sier Nordsteien.

 

 

aktuelt_2312_paavegneavtropp2aktuelt_2312_paavegneavtropp2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19457ARKIVFOTO: Brigadesjef Arne Pran taler til pårørende og soldatkamerater ved minnehøytideligheten i etterkant av ulykken. Foto: Bjørn Tore Ness/ Forsvaret/media/PubImages/arneprantre.jpg


Innstilt av sine egne

Ønsket om å innstille Nymoen og Hovin til medalje, kommer fra troppen selv. Nordsteien, som er blant innstillerne, fikk ideen da han skule holde et foredrag om ras- og skredsikring for Røde Kors nylig.

I forbindelse med foredraget leste han seg opp på de gamle dokumentene og granskningsrapporten fra Vassdal-ulykken. Et at stedene i rapporten har innsatslederen fra Politiet trukket fram innsatsen til Nymoen og Hovin– og lagt til at han regner med at de to blir påskjønnet for innsatsen.

Vi fra den gamle troppen unner virkelig Hovin og Nymoen denne medaljen. 

– Den setningen slo meg i magen. Det hadde stått i rapporten i over 30 år uten at noen har gjort noe med det, forklarer Nordsteien.  

– Jeg tror de fleste som var involvert i ulykken hadde mer enn nok med seg selv i tiden etterpå. Derfor er det desto mer gledelig at innstillingen til medaljen nå gikk gjennom.

– Vi fra den gamle troppen unner virkelig Hovin og Nymoen denne medaljen.

Endret prosedyrene

Ulykken førte til en større debatt om lederskap, organisasjonsform og ordresystem, noe som senere førte til en ny ledelsesfilosofi i Forsvaret; oppdragsbasert ledelse.

Ulykken førte i tillegg til at Forsvaret endret en rekke rutiner og opprettet nye sikkerhetsprosedyrer.


Trening og utdanning ble styrket, ved blant annet innføring av nasjonalt og alliert vinterkurs, skredvarslingskurs, kurs i ferdsel i skredutsatt terreng og skredredningskurs. Kompetanse innen vintervirksomhet ble gjort til en del av skoleplanene på befalsskoler og krigsskole. Soldater i førstegangstjeneste må gjennom et eget kurs i vintertjeneste, der soldaten skal beherske grunnleggende regler for veivalg og ferdsel om vinteren, samt kameratredning.

Andre tiltak som ble iverksatt etter Vassdal-ulykken:

** Det ble utarbeidet egne skredkart for øvingsområder, samt anskaffet utstyr (såkalt skredsatser), som blant annet inneholder søkestang, spade og sender/mottaker til den enkelte soldat.

** Ved felttjenester som er omfatter avdelinger større enn en bataljon eller tilsvarende, skal det etableres en egen skredgruppe. Denne skal bestå av personell med skredvarslingskompetanse. Deres primæroppgave er skredvarsling.

** Snøskredfaren skal vurderes før øvelser, det skal gjøres kartstudie og gjennomføres rekognosering tett opp til øvelsesstart.

** Fornyet fokus på lederskap og større rom for lokalt initiativ og tilpasning.

** Øvingsleder er ansvarlig for å vurdere og iverksette tiltak for å fastslå snøskredfaren. Vedkommende har også ansvar for å til enhver tid holde seg orientert om den aktuelle snøskredfaren. Faktorer som vær (nedbør, vind, temperatur), snødekkets lagdeling og stabilitet og terreng og bratthet vurderes.

Hedres på frigjørings- og veterandagen

På frigjørings- og veterandagen 8. mai vil 16 personer hedres med medaljer for sin innsats – i tjeneste for Norge.
 

 Les mer om

 

 

aktuelt_2312_paavegneavtropp2tjeneste_150_frigjøringsogveteran/veterandagen/media/PubImages/veterandagen%202017%20kopi.jpg8mai8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. aktuelt_2312_paavegneavtropp2http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7222Under kan du lese begrunnelsen for hvorfor Eivind Hovin og Per Åge Nymoen mottar Forsvarets medalje for edel dåd i forbindelse med Vassdal-ulykken:

Eivind Hovin

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986: 

«Hovin kom seg selv ut av snømassene etter skredet i Vassdalen. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Hovin med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.
Hovin og Nymoen gjorde dette uten å vite om hverandre, og varslet om hendelsen uavhengig av hverandre.
Eivind Hovin tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.»

Per Åge Nymoen

Tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986: 

«Kort tid etter skredet i Vassdalen kom Nymoen seg ut av snømassene. Til tross for stor rasfare i området, observasjon av nye skred og egne skader gikk Nymoen med fare for eget liv etter hjelp. Varslingen førte til at hjelpemannskap kom tidlig frem til rasstedet og flere soldater kunne reddes, samt at hardt skadde soldater raskt kunne fraktes til sykehusene i Harstad, Tromsø og Narvik.
Nymoen og Hovin gjorde dette uten å vite om hverandre, og varslet om hendelsen uavhengig av hverandre.
Per Åge Nymoen tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin ekstraordinære innsats i en særdeles krevende og uoversiktlig situasjon.» 

 

Publisert 3. mai 2019 11:54..