03082017-8203082017-82http://forsvaret.no/media/PubImages/03082017-82.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9259

Den berømte plakaten på veggen

Lærdommen etter andre verdenskrig fikk regjeringen til å lage det som skulle bli Norges mest berømte direktiv.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Redde for at invasjonen av Norge kunne gjenta seg, laget Forsvarsdepartementet retningslinjer for hva Forsvaret og Heimevernet skal gjøre under et væpnet angrep mot Norge. Direktivet kalles «Plakaten på veggen», og det henger fremdeles pent innrammet ved en rekke militærleirer rundt om i Norge. Blant dem er gardeleiren på Huseby i Oslo, der «Plakaten på veggen» henger flere steder.

– Under den kalde krigen våknet jeg brått til en flyalarm. Jeg pakket utstyret mitt og var klar til å reise til nærmeste Heimevernshus, forteller Terje H. Holm, som i dag er avdelingssjef for Forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet​. 

– Dette skjedde halv ni en søndag morgen, og det var spesielt å våkne til en flyalarm på den måten. Jeg hadde nettopp tatt over som områdesjef for et HV-avsnitt og var klar til å gjøre en innsats. Heldigvis oppdaget jeg raskt at det var falsk alarm, erindrer han. Det var sikkert mange som følte det litt på samme måten i 2011. 

– Hadde jeg vært i aktiv tjeneste under terrorangrepet i 22. juli, hadde jeg nok ringt rundt og spurt: «Hva gjør vi nå?». Deretter hadde jeg mentalt forberedt meg til innsats de første timene, da man fremdeles trodde det var et terrorangrep utenfra, sier Holm. 

Fullstendig kaos

Usikkerhet og forvirring over hva som faktisk skjedde, gjorde at norske styrker ikke ble mobilisert på en effektiv måte under invasjonen i april 1940. Regjeringen var uklar i sine mobiliseringsordrer, samtidig som Vidkun Quisling kuppet NRK Radio og beordret at all mobilisering skulle innstilles. Forsvaret var under nedrustning, og det var lite militært personell å ta av.  Hvordan skulle de væpnede styrkene løse denne situasjonen? 

– Rett etter krigen satte forsvarsminister og tidligere Milorg-sjef Jens Christian Hauge seg ned med en rekke politikere og motstandsmenn for å komme opp med en løsning på hvordan Forsvaret av Norge skulle organiseres. De måtte ha en garanti for at soldater og offiserer turte å gjøre motstand mot en fremmed makt, selv om informasjonen fra myndighetene var mangelfull. Resultatet ble plakaten på veggen. 

Den sier at militære befalingsmenn skal organisere motstand og bekjempe en fiende selv om de blir stående omtrent alene. 

– Intensjonen slik jeg leser plakaten, er at man skal skape mest mulig problemer for en fiende som prøver seg, forklarer Holm.

På 1970-tallet ble den sett på som den kraftigste stående ordre som noe vestlig forsvar hadde. Ingen skulle være i tvil om hva man skulle gjøre hvis noe skjedde.

Når gjelder plakaten?

– Rundt om i Forsvaret ble det diskutert om plakaten kom til å bli iverksatt i 2011. Mange lurte på om de skulle gjøre noe de første timene. Det er jo langt færre mennesker i Forsvaret nå, så det er ikke så mange hoder til å tenke disse tankene, fortsetter Terje H. Holm.

Forsvaret er statens ytterste maktmiddel og skal ikke brukes mot egne innbyggere – kun mot utenlandske aktører. Det er ved angrep utenfra plakaten kan komme til sin rett.

– Det som er vanskelig i krise- og krigssituasjoner, er at man må reagere raskt, og hurtig vurdere om et angrep kommer fra utsiden, eller om det er våre egne som står bak. Forsvaret ser generelt veldig annerledes ut i dag enn det gjorde før. Hadde en slik situasjon kommet tidlig på 1980-tallet, hadde det nok vært en del som hadde møtt opp på sitt lokale Heimevernshus. Nå til dags tror jeg at man følger en klar kommandostruktur, men den gangen gjorde vi litt mer det vi syns var riktig, forteller han. 

Selv om plakaten ikke ble iverksatt under terrorangrepet 22. juli, bisto 900 gardister og om lag 100 heimevernssoldater politiet de påfølgende døgnene. 

PLAKATEN I GARDEN:​

 

 

plakatenplakatenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/plakaten.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9249Plakaten på veggen har fått kallenavnet sitt fra tradisjonen om at et eksemplar av direktivet skal henge synlig på alle militære kontor i Norge.
130317_EWD_0005130317_EWD_0005http://forsvaret.no/media/PubImages/130317_EWD_0005.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9254Begynner man å se seg om finner man direktivet hengende på en rekke steder rundt om i Norge. Dette er noen av stedene man finner det i garden, fra kontorer til vaktbua på slottet.
20170329-EWD1020170329-EWD10http://forsvaret.no/media/PubImages/20170329-EWD10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9253
03082017-15903082017-159http://forsvaret.no/media/PubImages/03082017-159.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9252
130317_EWD_0042130317_EWD_0042http://forsvaret.no/media/PubImages/130317_EWD_0042.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9255
130317_EWD_0054130317_EWD_0054http://forsvaret.no/media/PubImages/130317_EWD_0054.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9256
03082017-6103082017-61http://forsvaret.no/media/PubImages/03082017-61.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9257
03082017-7303082017-73http://forsvaret.no/media/PubImages/03082017-73.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9258

​Nå kriger vi på direkten

– I dagens samfunn er informasjon ferskvare, og nyheter kommer i sanntid. Ordregangen går langt raskere og er mye enklere i dag, så lenge teknologien fungerer. Kommunikasjonen mellom ledere på ulike nivåer er langt mer flytende, til forskjell fra tidligere. Da sto man litt mer alene som leder og måtte tenke selv hvis noe skjedde. Informasjonsflyten gjør at dagens Forsvar er mye mer samstemt, konkluderer Holm. 

Førsteamanuensen har tenkt mye på hva det er vi egentlig driver med, spesielt dette med beredskap, mobilisering og hvordan vi skal få til dette.

– Mye handler vel om forskjeller på informasjonsflyt i samfunnet. I 2011 kunne man følge hendelsene ganske tett mens de skjedde. I dag er det direktesendinger fra skuddvekslinger. Før reiste informasjonen tregere, og man måtte handle ut fra øverste sjefs intensjon. Nå får man ganske raskt bekreftet fra sjefen hva man skal, og ikke skal gjøre, avslutter han.

Fakta

  • Regelverket ble fremmet av Forsvarsdepartementet og fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 1949.
  • «Plakaten på veggen» har fått kallenavnet sitt fra tradisjonen om at ett eksemplar av direktivet skal henge synlig på alle militære kontorer i Norge.
Publisert 19. september 2017 10:38. av Hans Majestet Kongens Garde.